Česká federace Spastic Handicap z.s.

Partneři

Boccia - Aktuality

18.01.2019 - 21:49:00

Reprezentace a tým “talentovaní sportovci” 2019


Dne 14.11.2018 byl sportovcům a TJ/SK SH rozeslán dokument s nominacemi hráčů do reprezentačního týmu a do týmu "talentovaní sportovci" pro rok 2019. V tomto dokumentu byli nominováni všichni nejlepší sportovci České republiky. Tito hráči, kteří obsadili přední příčky Národní soutěže dostali tak příležitost být součástí reprezentačního týmu či týmu "talentovaní sportovci" a soutěžit tak za Českou republiku na BISFed mezinárodních turnajích 2019. Vyjádření, zda sportovci nominaci přijímají, měli zaslat do 14.12.2018.

Po posledním kole Národní soutěže v prosinci 2018 byli do nominace doplněni hráči do týmu "talentovaní sportovci", a to na základě vybojované přední pozice v Národní soutěži, v souladu s koncepcí paralympijského sportu boccia.

Nominace reprezentantů a hráčů do týmu "talentovaní sportovci" 2019 obdrželi :

BC1

Kateřina CUŘÍNOVÁ
Simona BLAŽKOVÁ
Roman SAJDÁK

BC2:

František PETRÁK
Martin BÍLEK
Pavlína TŘÍSKOVÁ,
Jiřina KREIBICHOVÁ
Michal WUNSCH
Josef ŽABKA

BC3:

Adam PEŠKA
Marcela ČERMÁKOVÁ
Kamil VAŠÍČEK
Jiří SVOJANOVSKÝ
Marek DRAHONSKÝ

BC4:

Radek PROCHÁZKA
Jan BAJTEK
Marek ŠMÍD
Michal PROS
Jakub ŠEVČÍK
Patrik KREIDL

Se vstupem do reprezentace či do týmu "talentovaní sportovci" souhlasila Kateřina Cuřínová, Adam Peška, Marcela Čermáková, Marek Drahonský, Radek Procházka, Jakub Ševčík. Zájem projevili také Roman Sajdák a Patrik Kreidl.
Nominaci do týmu "talentovaní sportovci" odmítli sportovci Simona Blažková, Martin Bílek, Jiřina Kreibichová, Michal Wunsch, Josef Žabka a Jan Bajtek.
František Petrák, Kamil Vašíček, Jiří Svojanovský, Michal Pros a Marek Šmíd na nominace nereagovali.

Sportovci, kteří své nominace potvrdili byli navrženi na BISFed mezinárodní turnaje v roce 2019 a obdrželi reprezentační smlouvy.

V nominačním dokumentu byly popsány také podmínky finančních dotací z programu "REPREZENTACE 2019" a systém pro financování hráčů v týmu "talentovaní sportovci". Spolu s dokumentem byla představena i koncepce paralympijského sportu boccia.

Nominační dokumenty i koncepci paraylmpijského sportu boccia nalejdete v příloze této zprávy.

Michaela Řiháčková
vedoucí RTB

více >>

18.01.2019 - 10:39:00

Boccia - jeden z nejrychleji rozvíjejících se paralympijských sportů


V roce 2018 přivítala Mezinárodní federace sportu boccia BISFed 5 nových členů. Počet členských zemí tak celkově vzrostl na 74. Světový žebříček nyní čítá 620 sportovců.

Novými členy BISFedu se v roce 2018 stali:

Rakousko
Panama
Kypr
Mongolsko
Východní Timor

Vzrostl také počet mezinárodních rozhodčích a to celkově o 12. Skupina mezinárodních klasifikátorů přivítala mezi sebou 3 nové.

Boccia je považována za nejrychleji rostoucí paralympijský sport. Rozvoj aktivit ve všech oblastech je velký a zájem soutěžit také, což je velmi pozitvní. Zhodnocení roku 2018 najdete v roční zprávě Davida Hadfielda, prezindenta organizace BISFed.

Zpracovala:
Michaela Řiháčková
vedoucí RTB

více >>

17.01.2019 - 20:28:00

Otevřený trénink nových hráčů a setkání nových rozhodčích v Brně


Dne 8. 1. 2019 proběhl v prostorách tělocvičny SK Kociánka Brno otevřený trénink hráčů a rozhodčích boccii. Trénink proběhl pod vedením Michaely Říháčkové - vedoucí Realizačního Týmu boccii. Tento otevřený trénink byl určen jak pro nové hráče, tak i nové rozhodčí, kteří si tak měli možnost vyzkoušet pravidla boccii v praxi. Hráčů i rozhodčích bylo hodně a byl na nich vidět velký zájem o tento sport, což nás velmi těší!

více >>

10.01.2019 - 17:51:00

Informace k soutěžnímu řádu BOCCIA 2019


Dnes byly rozeslány do TJ/SK informace k soutěžnímu řádu BOCCIA 2019. Tento dokument najdete i v příloze této zprávy.

Žebříček Národní soutěže v boccie SH pro rok 2019 bude sestaven podle konečného pořadí "výkonnostních" hráčů I. a II. ligy 2018. Ten může být doplněn o další "výkonnostní" hráče "III. ligy" 2018, na základě dodané závěrečné hodnotící tabulky hráče III. ligy 2018.

Výkonnostní úroveň je definována podmínkami MŠMT tak, že hráč sportuje 2x týdně. Pro tyto sportovce je otevřena Národní soutěž SH. Počet národních turnajů v roce 2019 je limitován zájmem a finančními možnostmi jednotlivých TJ a SK a počet soutěžících kapacitou organizátora.

Do 25. ledna 2019 mají jednotlivé TJ/SK možnost potvrdit účast svých hráčů dle zaslaného konečného žebříčku hráčů 2018 a také mají možnost přihlásit hráče "rekreační úrovně", kteří splňují podmínku MŠMT sportovat 2x týdně. Hodnotící tabulku hráčů III. ligy 2018 s žádostí o jejich zařazení do Národní soutěže v boccie SH 2019 i tabulku pro přihlášení stávajících hráčů Národní soutěže najdete také v příloze této zprávy. Konečný žebříček Národní soutěže v boccie SH 2018 také přikládáme.

31. ledna 2019 bude dále zveřejněn Soutěžní řád boccia SH 2019, ve kterém bude oficiální žebříček hráčů Národní soutěže SH pro rok 2019.¨

Za RTB Michaela Řiháčková

více >>

10.01.2019 - 07:50:00

NOVÉ pravidlo vstupuje v platnost BOCCIA


Nové pravidlo, které upravuje použití externích látek na boccia míče vstoupilo platnost od 1. ledna 2019.

Pravidlo v plném znění:

Na boccia míče nesmějí být použity žádné lepivé látky, ať už přímou či nepřímou aplikací. Lepivé látky nesmějí být použity ani na žádném předmětu, který přichází do kontaktu s míčem (např. ostatní míče, povrch hrací plochy, ruce nebo textilie, který míč očišťuje). Míče, na které dle názoru hlavního rozhodčího byly aplikovány externí látky (lepivé materiály) budou zabaveny do konce turnaje a hráči bude udělena žlutá karta.

Zprávu zpracovala Michaela Řiháčková

více >>

02.01.2019 - 16:41:00

Lincence BISFed


Už v roce 2017 představila Mezinárodní federace sportu boccia BISFed licence sportovců, asistentů a trenérů. Pro rok 2019 tyto licence už jsou povinné. Hráči, kteří se budou zúčastňovat BISFed mezinárodních turnajů potřebují aktivní sportovní licenci. Bez ní účast nebude možná.
Licenci na sportovce získá a zaplatí národní organizace, která je řádným členem BISFedu a ke které sportovec patří.

Pokud chtějí sportovní licenci získat hráči, asistenti či trenéři, musejí souhlasit s mnoha pravidly jako je například souhlas s nakládáním s osobními daty pro BISFed a národní organizace, řádné členy BISFedu (v ČR Česká federace SH) pod kterou reprezentanti dané země patří. Zapotřebí je souhlas s filmováním a fotografováním na BISFed turnajích, s dodržováním anti-dopingového kodexu, etického kodexu či dodržování pravidel o reklamě a sponzorství. Celý dokument najdete v příloze této zprávy v anglickém jazyce.

Zprávu připravila: Míša Řiháčková

více >>


Položek celkem 202

Strana: 1234 ... 34

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám