Česká federace Spastic Handicap z.s.

Partneři

Boccia - O sportu

17.01.2019 - 20:28:00

Otevřený trénink nových hráčů a setkání nových rozhodčích v Brně - BOCCIA


Dne 8. 1. 2019 proběhl v prostorách tělocvičny SK Kociánka Brno otevřený trénink hráčů a rozhodčích boccii. Trénink proběhl pod vedením Michaely Říháčkové - vedoucí Realizačního Týmu boccii. Tento otevřený trénink byl určen jak pro nové hráče, tak i nové rozhodčí, kteří si tak měli možnost vyzkoušet pravidla boccii v praxi. Hráčů i rozhodčích bylo hodně a byl na nich vidět velký zájem o tento sport, což nás velmi těší!

více >>

29.12.2018 - 19:25:00

BISFed Etický kodex


Mezinárodní federace sportu boccia BISFed vydala nové znění etického kodexu. Jeho poslání je podobné etickému kodexu Mezinárodního paralympijského výboru a hovoří o etických hodnotách všech, kteří jsou součástí sportu boccia. Základními principy a zásadami jsou respekt, solidarita, férovost či politická neutralita. Slušné chování, dodržování pravidel a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a dále respektování lidské důstojnosti. Samozřejmé je odmítání jakékoli diskriminace či jakýchkoliv forem obtěžování. Tento dokument hovoří také o bezpečnosti prostředí, v kterém hráči sportují a o profesionalitě a objektivitě chování všech osob, kteří se věnují sportu boccia. Žádný člen Mezinárodní federace také nemůže přímo ani nepřímo požádat či přijmout jakékoliv skryté výhody a nesmí podvádět ani manipulovit s výsledky antidopingu. Etický kodex Mezinárodní federace sportu boccia BISFed najdete v plém znění v příloze této zprávy

Michaela Řiháčková
vedoucí RTB

více >>

14.11.2018 - 11:46:00

Koncepce rozvoje sportu BOCCIA pro rok 2019


Koncepci paralympijského sportu boccia tvoří 4 základní témy. Progresivně nastavené úrovně pro hráče, trenéry a rozhodčí mají plánovanou strukturu a své cíle.
V dokumentu je popsáno nastavení jednotlivých úrovní, kterými si prochází sportovec - na tréninkových jednotkách postupně rozvíjí své vrozené schopnosti, buduje své herní dovednosti a naplňuje svůj herní potenciál. Transparentním procesem má každý hráč možnost prokázat opravdový zájem o sport a postupně se probojovat až do reprezentace.
V koncepci je popsána také struktura a činnost skupiny národních rozhodčích sportu boccia. Sestaven je náborový kurz, vzdělávací školení a stanoveny jsou zkoušky, které oddělují jednotlivé kvalifikační úrovně.
Koncepce dále nastavuje kvalifikační stupně pro trenéry sportu boccia, a to s cílem rovnocenné sportovní přípravy hráčů v TJ/SK SH a se zaměřením na stoupající sportovní výkonnost hráčů SH.
Součástí koncepce paralympijského sportu BOCCIA je také soutěžní řád, který bude doplněn později.

Koncepce sportu boccia byla tvořena v souladu s pojmy v programu MŠMT - Sportování bez bariér 2019 a inspirací při tvorbě koncepce sportu BOCCIA na národní úrovni byla koncepce sportu BOCCIA na mezinárodní úrovni.

Zpracovala: Michaela Řiháčková

více >>

31.10.2018 - 19:47:00

Poděkování sponzorům a podporovatelům


Dovolte nám, abychom Vám - všem sponzorům a podporovatelům hráčů českého národního BOCCIA týmu touto cestou poděkovali za Vaši pomoc a podporu v roce 2018. I díky Vám se mohli čeští reprezentanti letos účastnit mezinárodních soutěží - Světového poháru v Povoa, Mistrovství světa v Liverpoolu, Evropského poháru v Poznani a Evropského poháru v Olbii.
Vámi projevené důvěry si velmi vážíme.

Za Českou federaci Spastic Handicap

Michaela Řiháčková
vedoucí realizačního týmu
paralympijský sport BOCCIA

více >>

20.09.2018 - 22:02:00

Novinky ve sportovním vybavení


Viktory sport dokončili testování a dávají do prodeje nový druh míčů, a to SUPERSOFT PRO BC3.

více >>

28.07.2018 - 11:34:00

BISFed klasifikační pravidla v3


V příloze najdete BISfed klasifikařní pravidla v anglickém jazyce.

více >>


Položek celkem 26

Strana: 12345

Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám