Česká federace Spastic Handicap z.s.

Partneři

Boccia - O sportu


29.12.2018 - 19:25:00

BISFed Etický kodex


Mezinárodní federace sportu boccia BISFed vydala nové znění etického kodexu. Jeho poslání je podobné etickému kodexu Mezinárodního paralympijského výboru a hovoří o etických hodnotách všech, kteří jsou součástí sportu boccia. Základními principy a zásadami jsou respekt, solidarita, férovost či politická neutralita. Slušné chování, dodržování pravidel a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a dále respektování lidské důstojnosti. Samozřejmé je odmítání jakékoli diskriminace či jakýchkoliv forem obtěžování. Tento dokument hovoří také o bezpečnosti prostředí, v kterém hráči sportují a o profesionalitě a objektivitě chování všech osob, kteří se věnují sportu boccia. Žádný člen Mezinárodní federace také nemůže přímo ani nepřímo požádat či přijmout jakékoliv skryté výhody a nesmí podvádět ani manipulovit s výsledky antidopingu. Etický kodex Mezinárodní federace sportu boccia BISFed najdete v příloze této zprávy.Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám