Česká federace Spastic Handicap z.s.

Partneři

O nás ...

Česká federace Spastic Handicap vznikla v roce 1992. Naše federace je členem mezinárodní organizace CP-ISRA (Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou), jako jediný zástupce pro Českou republiku. Tato mezinárodní organizace je jedním ze zakládajících členů IPC (Mezinárodní paralympijský výbor). Prostřednictvím svého zástupce jsme také členem Českého paralympijského výboru, který zastupuje Českou republiku v IPC. Dále jsme sdruženi do Unie zdravotně postižených ČR a jejím prostřednictvím v České unii sportu (ČUS). Od roku 2013 jsme také členem nově vzniklé mezinárodní federace v boccie BISFed.


Ve sdružených tělovýchovných jednotách a klubech provozujeme sportovní aktivity zaměřené převážně na osoby s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o postižení vrozené (na rozdíl od jiných tělesných – amputace, poškození míchy apod. – ke kterým ve většině případů dochází v pozdějším věku následkem úrazů), velká část naší činnosti je zaměřena na mládež. Snažíme se je seznamovat s různými sporty, které jsou pro ně vhodné z hlediska jejich postižení, organizujeme samozřejmě řadu akcí, kde si mohou tyto sportovní aktivity vyzkoušet. Pokud u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu či využití volného času, snažíme se jim zajistit vhodné podmínky pro trénink, materiální vybavení, odborné vedení a účast na vrcholných domácích i zahraničních soutěžích. Starost o perspektivní jedince pak přebírají specializované sportovní týmy v reprezentačních kádrech různého stupně. Snem každého handicapovaného sportovce je mimo účasti na Mistrovstvích světa a Evropy, především účast v Paralympijských hrách. Je to však dlouhá cesta. Federace se snaží sportovcům na této cestě maximálně pomoci a to ve všech oblastech tak, aby měli všechny možnosti svého cíle dosáhnout.


Naše činnost se samozřejmě nezaměřuje jen na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnujeme rekreačním formám sportovního vyžití všech našich členů, stejně tak jako snahám o jejich začlenění do majoritní společnosti.


Členská základna čítá cca 4700 členů. V každém roce Spastic Handicap pořádá zhruba dvě desítky domácích akcí v různých druzích sportu, z toho několik se zahraniční účastí, spolu s nespočtem soustředění a kurzů.

Jaké sporty provozujeme ...

Náš realizační tým atletiky je jedním z nejaktivnějších týmů, který každoročně organizuje spolu s TJ tři celorepublikové závody, řadu soustředění mládeže i dospělých a také testovacích srazů reprezentace. Pravidelné výjezdy na kvalitně obsazené zahraniční závody pomáhají získávat potřebné závodnické zkušenosti mladým adeptům reprezentačních kádrů a otestovat formu reprezentantů.


Boccia je v naší federaci sportem s největší náročností na realizační tým a zároveň je jedním z prioritních ve federaci. Všichni hráči boccii jsou nejvíce postižení vozíčkáři, kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Federace pořádá v průběhu roku několik víkendových turnajů rozdělených na I., II. a III. ligu.


Dalším naším sportem je curling určený ve vrcholové formě, bohužel pouze vozíčkářům. I přes nemnohé tréninkové možnosti si našel své příznivce i v řadách našich členů.


Cyklistika je v naší federaci jedním z nejúspěšnějších sportovní odvětví. Opírá se o práci trenérů s mládeží a vynikající reprezentaci. Na silničních závodech si mohou všichni naši členové změřit navzájem své síly, a pokud předvádějí vynikající výkony, získat místo v reprezentačním kádru.


Lukostřelba je dalším sportem, kde se díky práci mnoha nadšených lidí, dostavují výsledky i na vrcholných akcích.


Naším nejmladším sportem je snowboard, který byl nově zařazen do programu zimních paralympijských her.


Ve federaci se jednotlivci nebo kluby dále věnují florbalu, fotbalu, kuželkám, lyžování, plavání, stolnímu tenisu, šachům, a dalším sportům.


Mapa serveru Na úvodní stránku Napište nám