NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ

paralympijský sport boccia

S ohledem na průběh pandemie nejsou v národním žebříčku započítány body z turnajů pořádaných roku 2020. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy neměli všichni hráči stejné možnosti účasti na turnajích, pořádaných až v posledních pěti měsících roku 2020, jsme nechtěli, aby byli sportovci vystaveni zbytečnému tlaku a měli tak možnost zvážit reálná rizika spojená s účastí na jednotlivých turnajích 2020.

V paralympijském cyklu 2021 - 2024 se do národního žebříčku započítávají body ze všech v ČR pořádaných turnajů, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni. Tyto turnaje budou zapsány do jednotného kalendáře. Systém výpočtu národního žebříčku je sjednocen se systémem Mezinárodní federace BISFed. 

Způsob výpočtu národního žebříčku /paralympijský cyklus 2021 - 2024/

Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje) se hodnota bodů sníží na polovinu.

Aktualizace národního žebříčku

Aktualizace národního žebříčku bude provedena vždy do 2 týdnů po skončení každého turnaje pro přičtení bodů a k datu začátku turnaje po uplynutí 1 roku od turnaje pro snížení hodnoty bodů na polovinu.

Zařazení nového hráče

 • Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem a účast hráče na prvním turnaji. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.
   
 • Pokud nový hráč (národně oklasifikovaný) bude zařazen na svém prvním turnaji národní úrovně do kategorie open (dohromady s jinými klasifikačními třídami či s neoklasifikovanými hráči), bude do národního žebříčku zařazen se ziskem 1 bodu za všechny hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích ve své klasifikační třídě.
   
 • Pokud se turnaje zúčastní 2 noví hráči (národně oklasifikovaní) a oba budou hrát v kategorii open, budou do národního žebříčku seřazeni dle umístění na turnaji se ziskem 1 bodu, a to za hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích ve své klasifikační třídě.
   
 • Pokud nový hráč nebude před svým prvním turnajem oklasifikován národním klasifikátorem, výsledek nebude platný pro zařazení hráče do národního žebříčku.

Bodování

 • Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:

1. místo: 21 bodů
2. místo: 19 bodů
3. místo: 17 bodů
4. místo: 15 bodů
5. místo: 13 bodů
6. místo: 12 bodů
7. místo: 11 bodů
8. místo: 10 bodů
9. místo:   8 bodů
10. místo: 7 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 5 bodů
13. místo: 4 body
14. místo: 3 body
15. místo: 2 body
16. místo: 1 bod
(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)

Rovnost bodů

 • V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním Mistrovství ČR. V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, kterého se zúčastnil.