ANALÝZA SPORTOVNÍHO VÝKONU

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TRÉNINKU

 • NOTAČNÍ ANALÝZA

 • BIOMECHANIKA

 • VIDEOANALÝZA

 • OTÁZKY A ZPĚTNÁ VAZBA

Co pro vás znamená analýza sportovního výkonu? A v čem je užitečná?

Žádný špičkový sportovní výkon se neobejde bez dokonalé zpětné vazby. V kolektivních i individuálních sportech je tato zpětná vazba nesmírně důležitá a poskytuje nám informaci, jakým způsobem se zaměřit na další rozvoj sportovce a jeho tréninkový proces. Snahou je vytvořit co největší progres s ohledem na další sportovní vývoj jednotlivce v jeho sportovní činnosti.

Analýza sportovního výkonu je poskytnutí objektivní zpětné vazby, které vede k pozitivním změnám v další hře. Jde o to popsat hráčům, co se skutečně na kurtu stalo na rozdíl od toho, co oni vnímají, že se stalo. Průzkumy ukazují, že  hned po zápase a bez záznamusi  hráči vybavují pouze 30% z toho, co se ve hře stalo. Analýza sportovního výkonu nám pomáhá připomenout zbývajících 70%. Jeden z benefitů provádění zpětné vazby ihned po hře je to, že hráči okamžitě poskytnou informaci o jejich vnitřním nastavení a zaostří na to, v čem vidí okamžité zlepšení či chyby. Pro trenéra je v té chvíli cenná informace o tom, co přesně byl pro hráče silný moment hry. Velmi důležité je správné zvolení nápravy chyb.

 • NOTAČNÍ ANALÝZA

Slovo notace pochází z latinského výrazu „notare“, který v překladu znamená „zaznamenat, označit, zapsat“. Ve sportovním procesu můžeme zaznamenávat např. jednotlivé hody jak jdou za sebou. 

Notační analýza je objektivní způsob záznamu sportovního výkonu, takže kritické události lze kvantifikovat (určit jejich míru)  konzistentním způsobem.

Notační analýza je zpravidla pro trenéra velkým přínosem. Identifikací úspěšných a neúspěšných hodů můžete začít stanovovat oblasti technické způsobilosti během zápasu, ke kterým se můžete vrátit zpět na tréninku.

Zachycování sekvencí, kdy se objeví kritické momenty,  vám jako trenérů dovolí identifikovat taktické vzorce. Tyto skutečnosti vás informují o tom jak dál rozvíjet taktické schopnosti hráče a budou mít vliv na vaši práci s hráčem v oblasti činění rozhodnutí na kurtu.

Zaznamenáváním informací tímto systematickým způsobem a uchováváním těchto výsledků organizovaným způsobem můžete získat důležitý náhled na sportovce, se kterými pracujete.

SYSTÉM NOTAČNÍ ANALÝZY PŘEDSTAVENÉ NA WORKSHOPU

UKÁZKA ZÁZNAMU NOTAČNÍ ANALÝZY (archiv reprezentace ČR)

UKÁZKA NOTAČNÍ ANALÝZY - KŘIVKA MOMENTA (archiv reprezentace ČR)

 • BIOMECHANIKA

Sportovní technika je pohybové jednání sportovce vedoucí k co nejdokonalejšímu provedení tělesného pohybu v souladu s požadovaným úkolem daného sportovního odvětví.

V biomechanice jde o zátěže na jednotlivé struktury, pohyby v kloubech, síly při svalové práci a na základě tohoto je v důsledku využitelná pro bocciu.

Zdokonalení techniky pomocí biomechaniky mohou provést trenéři ke korekcím pohybů hráčů. Výzkumní pracovníci v oblasti biomechaniky mohou vyvinout novou a efektivnější techniku pro dokonalejší provedení sportovního pohybu. V prvním případě trenéři využívají metod biomechanické analýzy v jejich každodenním působení, při výuce a tréninku  pro vyvolání změn v technice svého svěřence. Ve druhém případě výzkumníci, kteří se zabývají biomechanikou, používají kvantitativní biomechanické metody pro vyvinutí nových technik, které následně mohou být implementovány do výukového a tréninkového procesu.

 • VIDEOANALÝZA

Analýza sportovního výkonu z nahrávky (videa)  je objektivní cesta k odhalení klíčových elementů zápasu. Většinou ji provádíme zpětně, s odstupem času po turnaji.

Provádíte-li video analýzu s hráčem, zaměřte se s hráči na následující:

 • zhodnocení situace na kurtu a volbu následujícího hodu
 • zvažení možných rizik a možností úspěchu následujícího hodu
 • vhodná prezentace zpětné vazby po odehrání hodu
 • zpětná vazba k procesu hodu
 • v případě BC1 a BC3 mluvte o činnosti sportovních asistentů
 • nezapomeňte na objasnění řeči těla
 • přínosem je zmínit křivku momenta hry

Vždy se ujistěte, že Vás hráč chápe a zda s navrhnutým řešením souhlasí.

Další zdroje k video analýze můžete najít v naší knihovně zápasů, na youtube kanále či záznamy živých vysílání z BISFed turnajů na našem facebooku.

 • OTÁZKY A ZPĚTNÁ VAZBA

Nyní jsme pro naše hráče vybrali ty nejideálnější metody, styly odhodu, naučili je procesům v technické a taktické oblasti. Jako trenéři potřebujeme mít jistotu v tom, zda zjišťujeme od hráčů informace efektevním způsobem. Opravdu bychom nějakými metodami nemohli získat více?

Pokud trenér klade efektivní otázky, může získat informace, odpovědi či výsledky, které hledá. Otázky či série otázek může hráčům pomoci se něco o své  hře naučit, může pomoci budovat vztahy a může pomoci hráči převzít určitý přístup k práci a objasnit či potvrdit klíčové informace.

Techniky na dotazování jsou různé.  Jedna z nejpopulárnějších je klást otevřené či uzavřené otázky. Otevřené otázky nám poskytnou delší odpovědi a pravděpodobně budou obsahovat myšlenky, pocity či názory respondenta. Otevřené otázky jsou lepší, pokud chceme zjistit více detailů a začínají více stylem „co, proč“ nebo „jak, jaký“ či můžou obsahovat „pověz mi - či popiš mi“.

Uzavřené otázky častěji končí krátkými odpovědmi, ale jsou skvělé pro testování, zda nám hráč rozumí či pokud chceme získat informace o nějakém  rozhodnutí. Uzavřené otázky začínají obyvkle „jsi ..?..či „kolikrát týdně..?“..“Je potřeba něco znovu vysvětlit??“ atd.

Další populární technika je tzv. funneling  - zužování tématu. Obvykle se začíná s uzavřenými otázkami až ke klíčovému bodu a poté se použijí otevřené otázky k získání detailů. Tento způsob dotazování je velmi užitečný pokud má hráč nízké sebevědomí či když se dotazujeme ve skupině. Tento způsob může pomoci hráči získat sebevědomí hned zpočátku a pomoci se hráči otevřít.

Zkoumání je  další užitečná technika získávání informací, která se provádí pomocí položení hned serií otázek. Je to dobré pro získání extra informací a objasňování. Většinou se provádí položením otevřených otázek, odpovědmi získáváme další témata k dodatečným otázkám.