BISFED TURNAJE A MEZINÁRODNÍ KVALIFIKACE

paralympijský cyklus 2021 - 2024

MEZINÁRODNÍ TURNAJE

Mezinárodní turnaje jsou turnaje, kterých se účastní reprezentační týmy jednotlivých zemí. Na mezinárodních turnajích sportovci získávají body do světového žebříčku. Pozice ve světovém žebříčku je rozhodující pro kvalifikaci na paralympiádu.

BISFed Mezinárodní turnaje jsou turnaje pořádané pod hlavičkou:

- Mezinárodní federace sportu boccia BISFed

 • Mistrovství světa a Mistrovství kontinentu
 • Světový pohár
 • Kontinentální otevřený pohár
   

Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)

 • Letní paralympijské hry (boccia)

   

ÚČASTNÍCI BISFED TURNAJŮ

Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje jeden reprezentační tým, za který je plně odpovědná národní členská organizace příslušné země.

Podmínkou účasti na BISFed turnaji je platná BISFed sportovní licence, kterou zajišťuje národní členská organizace, pod níž reprezentanti patří. Každý člen reprezentčního týmu musí mít také podepsán BISFed etický kodex. Všichni reprezentanti oblékají na BISFed turnajích jednotné reprezentační dresy. 

složení reprezentačního týmu na turnaji

 • Jednoho turnaje se může zúčastnit nejvýše vždy jeden tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem jede vždy jeden asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE, ÚPRAVY A NÁVRHY ZMĚN 2021 - 2024

Na dokumentech "Return to Competition" (návrat k turnajům), nový soutěžní manuál a kalendáři pro rok 2021 se stále pracuje. V posledních fázích úprav by měli být také turnaje pro mládež a BISFed turnaje, jejichž výsledky se nebudou započítávat do světového žebříčku.

Dne 16.9.2020, se konala jednání mezi členskými národními organizacemi a vedením Mezinárodní sportovní federace sportu boccia BISFed. Setkání evropských členů BISFed jsme za Českou republiku nevynechali a informace v ČR aktualizujeme.

LPH TOKIO 2020 (hry přeloženy na srpen 2021)

 • kvalifikační proces je uzavřen beze změn
 • národní paralympijské výbory potvrdí své týmy do 20.května 2021
 • jména sportovců budou zveřejněna po datu 20. května 2021
 • na LPH se bude hrát dle aktuálně platných pravidel

TURNAJE 2021

Všechny plánované turnaje pro rok 2021 byly zrušeny v důsledku pandemie. Mezinárodní federace zatím nezveřejnila žádné další turnaje po LPH.

Alokace herních míst 2021

 • způsob přidělování herních míst zůstává beze změn
 • BISFed se pokusí zajistit, aby hráči kvalifikovaní na LPH měli herní příležitost soutěžit
 • BISFed se pokusí zajistit příležitost sportovce oklasifikovat před LPH Tokio

Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 neuskutečnili žádné mezinárodní turnaje a pro rok 2021 byla snaha BISFed realizovat turnaje tak, jak byly v plánu 2020, budou herní  místa pouze přenesena tak, jak byla členskými organizacemi potvrzena pro rok 2020.

NOVÝ SYSTÉM TURNAJŮ 2022 - 2024

Divize jednotlivců bude po LPH Tokio rozdělena na muže a ženy, na hlavních turnajích se páry a týmy budou hrát bez náhradníků.

ÚROVEŇ

STUPEŇ

TYP BISFED TURNAJE

TURNAJE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

ROK

POČET ZA ROK

1

hlavní světové

Mistrovství světa

Paralympijské hry

2022 / 2024

1

2

hlavní regionální

kvalifikace na LPH

N/a

2024

1

Mistrovství Ameriky

Mistrovství Asie a Oceánie

Mistrovství Evropy

Mistrovství Afriky

2023 Para Pan

American Games

(bude potvrzeno)

2021/2023

4

3

"World Cup Series"

Světové poháry

N/a

každý rok

4

4

"International Challenger"

Mezinárodní regionální turnaje

Para Asian Games

Para Pan American Games

Sub-Regional Para Games

každý rok

6

5

rozvoj

turnaje bez zápočtu bodů do světového žebříčku

mezinárodní turnaje na pozvání

každý rok

bude potvrzeno

mládež

Mistroství světa (mládež)

2023

1

mládež

Mistrovství kontinentu (mládež)

Regional Para Youth Games

2022 / 2024*

4

* Pořádání Mistrovství kontinentu pro mládež bude možné jen v lichých rocích, kdy jsou plánované Regional Youth Para Games.
 

KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ

Každý BISFed turnaj má svůj vlastní kvalifikační proces a pravidla, které jsou popsány v dokumentu BISFed Competition-and-Ranking-Manual.

KVALIFIKACE NA HLAVNÍ TURNAJE

Způsob kvalifikace na hlavní světové, hlavní regionální a světové turnaje je dvojí – přímá kvalifikace a kvalifikace díky pozici ve světovém žebříčku.

ALOKACE HERNÍCH MÍST NA REGIONÁLNÍ TURNAJE

Alokaci herních míst na regionální otevřené turnaje (3 v Evropě pro každý rok) určuje BISFed. A to na základě účasti na turnajích vyššího typu, na základě zájmu národní členské organizace a na základě vlastního uvážení. Kombinace turnajů v ročním plánu tak může být pro jednotlivé sportovce velmi rozdílná.

Jednotlivé herní divize reprezentace se mohou účastnit omezeného počtu BISFed turnajů za rok a pouze těch turnajů, na kterých jim Mezinárodní federace sportu boccia BISFed přidělí herní místa. Z důvodu způsobu kalkulace světového žebříčku a omezení účasti pro jednotlivé sportovce je nezbytné plánování účasti reprezentantů na BISFed turnajích v dlouhodobém cyklu.
 

SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK

Body ve světovém žebříčku jsou platné po dobu dvou let. Po roce platnosti dochází ke snížení hodnoty bodů. Každý z bodovaných turnajů má jiný koeficient a po roce platnosti bodů se odečítá pro různé turnaje jiná hodnota. Ve světovém žebříčku se hráči v období dvou let započítávají body pouze ze 4 nejlepších výsledků.

 • aktuální světový žebříček přejde nezměněn do roku 2021
 • body z roku 2019 se začnou odečítat v roce 2021 (rok 2020 bude přeskočen)