BISFED  TURNAJE A MEZINÁRODNÍ KVALIFIKACE

paralympijský cyklus 2021 - 2024

MEZINÁRODNÍ BISFED TURNAJE JSOU TURNAJE, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT BODY DO SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU.
POZICE VE SVĚTOVÉM ŽEBŘÍČKU JE ROZHODUJÍ PRO KVALIFIKACI NA PARALYMPIÁDU.

BISFED TURNAJE A MEZINÁRODNÍ KVALIFIKACE

Mezinárodní turnaje jsou turnaje pořádané pod hlavičkou:

-  MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPORTU BOCCIA BISFED

  • Mistrovství světa a Mistrovství kontinentu
  • Světový pohár
  • Kontinentální otevřený pohár

- MEZINÁRODNÍHO PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU (IPC)

  • Letní paralympijské hry (boccia)

ÚČASTNÍCI BISFED TURNAJŮ

Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje jeden reprezentační tým, za který je plně zodpovědná národní členská organizace příslušné země.

Podmínkou účasti na BISFed turnaji je platná BISFed sportovní licence, kterou zajišťuje národní členská organizace, pod niž reprezentanti patří u Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

Všichni reprezentanti oblékají na BISFed turnajích jednotné reprezentační dresy. 

SLOŽENÍ REPREZENTAČNÍHO TÝMU NA TURNAJI

  • Jednoho turnaje se může zúčastnit nejvýše 1 tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem jede vždy 1 asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.

NÁVRH STRUKTURY BISFED TURNAJŮ 2021-2024

ÚROVEŇ

STUPEŇ

TYP BISFED TURNAJE

TURNAJE PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ

ROK

POČET ZA ROK

1

hlavní světové

Mistrovství světa

Paralympijské hry

2022 / 2024

1

2

hlavní regionální

kvalifikace na LPH

N/a

2024

1

Mistrovství Ameriky

Mistrovství Asie a Oceánie

Mistrovství Evropy

Mistrovství Afriky

2023 Para Pan

American Games

(bude potvrzeno)

2021/2023

4

3

světové

Světové poháry

N/a

každý rok

4

4

regionální otevřené turnaje

Mezinárodní regionální turnaje

Para Asian Games

Para Pan American Games

Sub-Regional Para Games

každý rok

6

5

rozvoj

turnaje bez zápočtu bodů do světového žebříčku

mezinárodní turnaje na pozvání

každý rok

bude potvrzeno

mládež

Mistroství světa (mládež)

2023

1

mládež

Mistrovství kontinentu (mládež)

Regional Para Youth Games

2022 / 2024*

4

* Pořádání Mistrovství kontinentu pro mládež bude možné jen v lichých rocích, kdy jsou plánované Regional Youth Para Games.

KVALIFIKAČNÍ SYSTÉM MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ

Každý BISFed turnaj má svůj vlastní kvalifikační proces a pravidla, které jsou popsány v dokumentu BISFed Competition-and-Ranking-Manual_1.3_2018-05.

KVALIFIKACE NA HLAVNÍ TURNAJE
Způsob kvalifikace na hlavní světové, hlavní regionální a světové turnaje je dvojí – přímá kvalifikace a kvalifikace pozicí ve světovém žebříčku.

KVALIFIKACE NA REGIONÁLNÍ TURNAJE - bez kvalifikace - zůstává pouze přidělení herních míst.
Alokaci herních míst na regionální otevřené turnaje (3 v Evropě) určuje BISFed. A to na základě zájmu národní členské organizace zúčastnit se vybraného regionálního turnaje či na základě vlastního uvážení.

Jednotlivé herní divize reprezentace se mohou účastnit omezeného počtu BISFed turnajů za rok a pouze těch turnajů, na kterých jim Mezinárodní federace sportu boccia BISFed přidělí herní místa.

SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK

Body ve světovém žebříčku jsou platné po dobu dvou let. Po roce platnosti dochází ke snížení hodnoty bodů. Každý z bodovaných turnajů má jiný koeficient a po roce platnosti bodů se odečítá pro různé turnaje jiná hodnota. Ve světovém žebříčku se hráči v období dvou let započítávají body pouze ze 4 nejlepších výsledků.

Z důvodu způsobu kalkulace světového žebříčku a omezení účasti na BISFed turnajích pro zemi či jednotlivé sportovce je nezbytné plánování účasti reprezentantů na BISFed turnajích v dlouhodobém cyklu.

MEZINÁRODNÍ TURNAJE POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MISTROVSTVÍ EVROPY 2001

- Mezinárodní sportovní federace CPISRA -

EVROPSKÝ POHÁR 2019

- Mezinárodní federace sportu boccia BISFED -