AKTUALIZACE KLASIFIKACE BC4

S ohledem na změny v klasifikačních pravidlech - 5. vydání (zveřejněny v říjnu 2021), které se týkají aktualizací v klasifikačním profilu BC4 (zejména pravidlo 51.2.4 svalová síla horních končetin, dolních končetin a trupu) BISFed oznámil, že všichni sportovci klasifikační třídy BC4 s potvrzeným statusem (C) budou během roku 2022 znovu klasifikováni.

Sportovci BC4, kteří mají funkční břišní a zádové svaly a dolní končetiny budou upřednostněni a překlasifikováni jako první.

Národní členské organizace zajistí, aby všechny formuláře COD ne starší než 3 měsíce a souhlasy s klasifikací pro všechny nové sportovce a sportovce BC4 s klasifikačním statusem C, byly nahrány na platformu World Boccia. 

Naši sportovci klasifikační třídy BC4 jsou přehodnoceni před prvními turnaji roku 2022 národním klasifikátorem, jak bylo doporučeno hlavní klasifikátorkou BISFed. Sportovci jsou pravidelně informováni na schůzkách s reprezentanty.