BISFED - NÁVRAT K TURNAJŮM

S ohledem na vývoj pandemie vydává Mezinárdní federace sportu boccia BISFed dokument BISFed COVID19 - návrat k turnajům.

Důležité změny pro sportovce, kteří se účastní mezinárodních turnajů jsou změny pravidel BISFed s cílem snížit rizika ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
Novinkou
je především přidání osoby, která sportovce doprovází na do call roomu a na kurt - COVID ASISTENT.

V dokumentu jsou pokyny pro organizátory, týmy a ostatní účastníky BISFed turnajů v souvislosti s COVID-19 a jeho účelem je pomoci organizátorům a účastníkům BISFed turnajů zvládnout specifická rizika spojená s covid a nastavit minimální požadavky na zajištění zdravotních a bezpečnostních podmínek.

Nových podmínek pro národní týmy účastnící se mezinárodních turnajů je celkem hodně, reprezentanti ČR s nimi budou seznámeni a podrobnosti najdou také ve svých webových uživatelských zónách, které budou brzy spuštěny.

Hlavní změny pravidel BISFed ke snížení rizika ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Udržování fyzické vzdálenosti během zápasů 

1) Když sportovec nehraje, musí se přesunout 1,5 m od ostatních hráčů

Pro udržení vzdálenosti 1,5 m mezi hráči po dobu hry, musí hráči, kteří nehrají, být mimo své odhodové boxy. Hráči se přemisťují na určená místa, za zadní hranici odhodových boxů (všechna kola vozíku) a dodržují následující:

 • Pokud hráči rozhodčí řekne, aby se posunul dále, musí vyhovět.
 • Bude-li na řadě protistrana, tak strana, která právě odehrála, opustí své odhodové boxy.
 • Pokud se hráč, který hraje, potřebuje posunout do zadní části svého odhodového boxu, pak se hráč, který nehraje, musí vzdálit více.
 • V soutěži jednotlivců BC3 odstraní hráč své sportovní vybavení pouze tehdy, pokud zavazí protistraně ve hře.

Poté, co sportovec odehraje, rozhodčí ukáže barvu strany, která je na řadě. Rozhodčí počká, až se strana, která nehraje, přesune do dostatečné vzdálenosti mimo svůj odhodový box a teprve potom dá pokyn časomíře pro spuštění času. Pokud si rozhodčí myslí, že při přesunu došlo k porušení pravidel, použije 15.7.1.

Dá-li rozhodčí pokyn ke hře straně, a tato se rozhodne vstoupit do kurtu, aby si prohlédla situaci míčů, či v případě hry jednotlivců či a párů BC3 se strana rozhodne směrovat rampu z odhodového boxu, aniž by hráč vstoupil do odhodového boxu, rozhodčí dá časoměřiči ke spuštění času neprodleně. V těchto dvou případech nebude nutné čekat, až strana bude mít všechna čtyři kola svého vozíku uvnitř odhodového boxu.

2) Hráči, kteří používají manuální herní vozíky

Hráči, kteří používají manuální vozíky a nemají nárok na sportovního asistenta nebo ti, kteří mají sportovního asistenta, ale komunikace trvá déle, mohou být v souvislosti s přesuny v nevýhodě. Proto sportovci BC2, BC3 a BC4 mohou mít na kurtu svého kovidového asistenta. 

3) Pro hráče se sportovním asistentem:

 • V okamžiku, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune sportovní asistent hráče, který nehraje, mimo odhodový box. Sportovní asistent přesouvá hráče BEZ pokynu hráče.
 • Sportovní asistent BC1 může vstoupit do odhodového boxu, když vidí signál rozhodčího, že na řadě je protistrana.
 • Sportovní asistent BC3 může hráče přesunout, když vidí, jak se druhá strana připravuje, nebo když jim to rozhodčí řekne.
 • Hráčům BC1, kteří používají manuální vozík, pomáhá sportovní asistent na kurtu i mimo něj.
 • Pro hráče BC3, kteří používají manuální vozík, pomáhá kovid asistent kovid s pohybem na kurtu i mimo něj.
  1. Po návratu do odhodového boxu musí covid asistent odhodový box okamžitě opustit.
  2. Hráč nemůže požádat covid asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu. 

   Sportovní či covid asistent nesmí s hráčem nijak komunikovat [pravidlo 15.5.3]. Pokud covid asistent přesune hráče zpět do boxu a podle názoru rozhodčího nastavuje vozík bez jakéhokoli pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.

4. Hráči BC2 a BC4:

Mohou mít covid asistenta, jehož úlohami bude: 

 1. Pomoci hráči při přesunu z odhodového boxu a zpět do něj.
 2. Hráč nemusí asistenta nijak vyzývat. Ve chvíli, kdy rozhodčí ukáže, která strana hraje, přesune sportovní asistent hráče, který nehraje, mimo odhodový box. Sportovní asistent přesouvá hráče BEZ pokynu hráče.

Platí zde však následující: 

 • Při přesouvání hráče, kteří používají manuální vozík, pomáhá covid asistent na kurtu i mimo něj. Po návratu do odhodového boxu musí covid asistent odhodový box okamžitě opustit. Hráč nemůže požádat covid asistenta o nastavování vozíku v odhodovém boxu.  Asistent nesmí s hráčem nijak komunikovat [pravidlo 15.5.3]. Pokud covid asistent přesune hráče zpět do boxu a podle názoru rozhodčího nastavuje vozík bez jakéhokoli pokynu hráče ke hře, použije pravidlo 15.5.5.
 • Covid asistent sbírá míče svého/ svým hráčům.
 • Covid asistent sbírá v případě potřeby jack a mrtvé míče.


Všechny kurty budou předěleny; pokud je míč vyhozen/vypuštěn mimo hřiště, zůstane tam, kde leží.

POZNÁMKA: Pokud se rozhodčí během zápasu musí dotknout míče (např. pro měření), sportovní asistent či covid asistent očistí míč mezi směnami a rozhodčí si musí vydezinfikuje ruce.