FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH HRÁČŮ BOCCIA NA WORLD BOCCIA TURNAJÍCH 2022

ČESKÁ FEDERACE SPASTIC HANDICAP (ČFSH) ZABEZPEČILA Z VLASTNÍCH ZDROJŮ KRIZOVÉ FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH HRÁČŮ BOCCIA NA VŠECH MEZINÁRODNÍCH TURNAJÍCH WORLD BOCCIA  V ROCE 2022.

Poté, co Česká federace boccii (organizace, která byla navzdory absenci členství v mezinárodní federaci sportu BOCCIA ze strany Národní sportovní agentury – NSA – určena příjemcem státní dotace na „Parasport Reprezentace ZPS“ a „Parasport – Činnost spolků s celorepublikovou působností“ pro rok 2022) nebyla schopna zajistit financování českých reprezentantů BOCCIA pro rok 2022 a hrozilo, že hráči BOCCIA se svému sportu nebudou moci věnovat na mezinárodní úrovni. ČFSH jakožto řádný národní člen mezinárodní federace sportu BOCCIA – BISFed – se rozhodla dočasně vyčlenit finanční prostředky z vlastních zdrojů, které umožnily účast českých reprezentantů BOCCIA na všech letošních turnajích organizovaných mezinárodní federací sportu BOCCIA (BISFed) i v době, kdy ještě nebylo zajištěné státní financování na tento rok. Díky tomuto velkorysému kroku se podařilo zajistiti účast na 7 turnajích pro 24 sportovců a 15 doprovodů a tím se sportovcům umožnilo splnit podmínky pro zařazení do reprezentace i na další roky.

Kromě této významné finanční podpory poskytuje ČFSH českým reprezentantům BOCCIA i veškerý administrativní a informační servis včetně zajištění zkušeného vedoucího výpravy a také kvalitní trenérskou péči pro ty sportovce, kteří si přáli s mezinárodně kvalifikovanými trenéry ČFSH spolupracovat. ČFSH je i přes absenci státní finanční dotační podpory nadále zodpovědná za rozvoj sportu BOCCIA v ČR a aktivně se podílí na přípravě strategického rozvoje sportu BOCCIA nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.