KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY SPORTU BOCCIA

Realizační tým sportu boccia aktualizuje kvalifikační stupně trenérů paralympijského sportu boccia ve zbrusu novém Kvalifikačním řádu.

Teoretickou část základní licence D (Asistent trenéra) mohou zájemci splnit on-line kdykoliv v průběhu roku. Obsah tvoří základní tematické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to role a odpovědnost trenéra, základy hry boccia, technické principy a plánování sportovní činnosti. Cílem této základní přípravy je rozšířit a ucelit znalosti začínajících trenérů a pomůže zkvalitnit trenérskou práci se začínajícími hráči. Praktická část probíhá v TJ/SK a dokládá se doručením potvrzení o praxi.

Základní stupeň vzdělání Licence C  (Trenér III. třídy), je trenérský kurz, který je pořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap. Příprava specializované části probíhá ve spolupráci s mezinárodním lektorem BISFed.

Pro získání Licence B (trenér II.třídy) je předpoklad aktivní licence C a aktivní spolupráce s trenérem reprezentace při zajišťování trenérské a metodické činnosti.

Nejvyšším stupněm je Licence A (Trenér I.třídy). Stupněm vzdělání pro trenéra I. třídy je trenérský kurz Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.