NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK BOCCIA

Národní členská organizace BISFed, Česká federace Spastic Handicap,  po vzoru Mezinárodní federace sportu boccia BISFed prodiskutovala dopad pandemie na pořádaní turnajů a možnou účast sportovců na akcích.  

S ohledem na náš hlavní zájem - zdraví sportovců a všech účastníků turnajů -  RTB rozhodlo:

  1. V roce 2020 se nebudou do národního žebříčku započítávat body z jednotlivých turnajů. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy nebudou mít všichni hráči stejné možnosti účasti na turnajích, pořádaných až v posledních pěti měsících roku 2020, nechceme, aby za současné situace byli sportovci vystavení zbytečnému tlaku a nabízíme jim tak možnost zvážit reálná rizika a tím i svoji účast na jednotlivých turnajích.     
     
  2. Národní žebříček zveřejněný na začátku roku 2020 zůstane v nezměněném stavu po celý rok 2020 a bude také výchozím žebříčkem pro rok 2021.