NOMINACE REPREZENTANTŮ 2021

Na základě splnění nominačních kritérií dle národní koncepce paralympijského sportu boccia obdrželi nominaci do reprezentace pro rok 2021 tito sportovci:

BC1: Kateřina Cuřínová, Roman Sajdak, Simona Blažková;
BC2: Josef Žabka, František Petrák, Martin Bílek;
BC3: Adam Peška, Kamil Vašíček, Marek Drahonský a Marcela Čermáková;
BC4: Radek Procházka, Marek Schmid, Jan Bajtek;

Nominace reprezentantů byla vytvořena na základě pořadí hráčů Národní soutěže v boccie SH, výchozí RANKING 2020. Nominování jsou hráči na 1., 2. a 3. místě pořadí pro rok 2020 ve všech soutěžních třídách (BC1 – BC4).  Výjimku tvoří soutěžní třída BC3, kde je do nominace zařazen i hráč ze 4. místa - žena - pro hru v párech. 

Nominovaní sportovci obdrželi následující dokumenty:

  • nominace reprezentantů ČR ve sportu boccia pro rok 2021
  • souhlas se zařazením do reprezentace ČR ve sportu boccia pro rok 2021
  • smlouva s reprezentantem
  • závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu
  • informační list reprezentanta 2021
  • smlouvu ke sportovní licenci
  • BISFed etický kodex 

Nominace na zahraniční turnaje BISFed 2021 budou rozeslány po potvrzení kalendáře 2021 mezinárodní federací sportu boccia BISFed. Nejnovější zpráva ohledně konání BISFed turnajů 2021 informuje o pokračujících přípravách Světového poháru Povoa v červenci a ke konci roku je plánováno Mistrovství Evropy. Nadále také pokračuje příprava paralympijských her.

Na BISFed turnajích reprezentuje každou zemi vždy jeden reprezentační tým, za který je plně odpovědná národní členská organizace příslušné země. Podmínkou účasti na BISFed turnaji je platná BISFed sportovní licence, kterou zajišťuje národní členská organizace, pod níž reprezentanti patří. Každý člen reprezentčního týmu musí mít také podepsán BISFed etický kodex. Všichni reprezentanti oblékají na BISFed turnajích jednotné reprezentační dresy. Turnaje se může zúčastnit nejvýše vždy jeden tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem jede vždy jeden asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.

Aktuální informace k BISFed turnajům můžete najít ZDE.

Reprezentanti a jejich sportovní asistenti si také musí obnovit certifikáty Světové antidopingové agentury (WADA). Bez úspěšného absolvování vzdělávacího programu agentury WADA se nelze účastnit žádného BISFed turnaje či LPH. Platformu antidopingového vzdělávání (ADeL) nahradila WADA novou platformou, která je spuštěna od 6. ledna 2021 www.adel.wada-ama.org.