Nově jsme se stali partnery v programu Evropské unie

Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání a kulturu každoročně obdrží několik stovek žádostí ze zemí Evropské unie o financování různých sportovních aktivit. Jsme proto velmi potěšeni, že pro nadcházející 3 roky jsme se stali partnery Sportovní a rehabilitační asociace START (Polsko) v projektu s názvem "Dis + Abled SPORT" v rámci programu Evropské unie Erasmus+ Sport.

Jedná se o program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Hlavní cíl projektu je spojit sportovní aktivity zdravých a tělesně postižených. V rámci projektu budeme spolupracovat na příručce s 40 až 60 paralympijskými, tradičními a dalšími sporty a organizovat praktické aktivity, projektová setkání, workshopy, webináře a propagační a vzdělávací akce.

Našimi partnery v projektu jsou kromě řídící organizace Sports and Rehabilitation Association START také chorvatská asociace sportu boccia Disabled Croatian Boccia Association a italská asociace sportu boccia Amateur Sports Association Disboccia.

Přidruženým partnerem je Evropská asociace tradičních sportů a her European Traditional Sports and Games Association.
V listopadu 2022 je naplánováno první projektové setkání v Polsku.