NOVINKY Z BISFED

Mezinárodní federace sportu boccia BISFed informovala národní členské organizace o hlavních změnách v BISFed soutěžním manuálu a klasifikačních a herních pravidlech, které vstoupí v platnost po paralympijských hrách v Tokiu. Konečné verze dokumentů BISFed zveřejní do 15. 7. 2021. Paralympijské hry budou probíhat podle stávajících pravidel pro období 2017-2020.

TURNAJE 2021

Mistrovství Asie a Oceánie 13. 11. - 20. 11. 
Mistrovství Evropy 22.11. - 30.11.
Hry mládeže Ázie 01.12. - 10.12.
Mistrovství Ameriky 06.12. - 14.12. 

HLAVNÍ ZMĚNY V SOUTĚŽNÍM A RANKINGOVÉM MANUÁLU

 • Minimální a maximální věkové hranice (13 - 21 let) pro účast na turnajích pro mládež.
   

 • 11 medailových discipín:

     ○  jednotlivci muži,  jednotlivci ženy - klasifikační třídy BC1 až BC4 (8 medailí);
     ○  tým BC1/BC2 a páry BC3 a BC4 (3 medaile).

  Náhradníci v týmech a párech nebudou na žádném turnaji povoleni a na kurtu musí být po celou dobu hry alespoň 1 muž a 1 žena.
   
 • Hlavní změny v systému soutěží jsou následující:

   ○  turnaje "World Open" budou přejmenovány na "World Cup";
   ○  turnaje "Regional Open" budou přejmenovány na turnaje  "Intercontinental Challenger" a nebudou již omezeny pouze na účastníky z regionu, ve kterém se konají;
   ○  nová regionální a světová mistrovství mládeže.
   
 • Proces přihlašování na turnaje bude aktualizován.
 • V rámci úpravy formátů používaných pro jednotlivé turnaje se připravuje:

           ○  nový systém nasazování hráčů do skupin;
           ○  nový systém play-off, který nahradí bodový kvalifikační systém pro postup do vyřazovacího kola.

 • Systém světového žebříčku bude zahrnovat:

        ○  vyšší počet bodů za postup do vyřazovacího kola;
        ○  upravené koeficienty pro světové poháry a regionální mistrovství.

HLAVNÍ ZMĚNY V KLASIFIKAČNÍCH PRAVIDLECH

Klasifikační pravidla se v současné době revidují a po paralympijských hrách v Tokiu bude zveřejněno jejich nové vydání. Změny budou implementovány na regionálních mistrovství v letošním roce.  Nejvýznamnější změna se pravděpodobně bude týkat kritérií minimálního postižení a to zejména v klasifikační třídě BC4.  Lze očekávat, že změny povedou k přeřazení některých hráčů se statusem C (potvrzená klasifikační třída), z klasifikační třídy BC4 do třídy BC5.

Pro informaci uvádíme, že se také reviduje klasifikační řád sportovců IPC z roku 2015, který bude zaveden v roce 2025. BISFed spolupracuje s IPC a o všech změnách, které z toho vyplynou, budou včas informovány národní členské organizace.

HLAVNÍ ZMĚNY V HERNÍCH PRAVIDLECH

Hlavní změny, které byly zatím odsouhlaseny, jsou však následující:

 • Objasnění definic jako např:

  ○  míče o stejné vzdálenosti 
  ○  technický time out
   
 • Nově se protesty budou řešit na hrací ploše (FOP).
 • Upravena bude velikost boxu kolem kříže, a to na 35 x 35 cm.
 • Pravidla o respektování soupeřova prostoru budou obsahovat následující:

         ○ V žádném případě hráč nebude moci vstupovat do odhodového boxu soupeře. 
         ○ Dá-li rozhodčí pokyn, že na řadě je protistrana, musí hráč (asistent) ustoupit a odklidit i sportovní vybavení.

 • Do nových pravidel je přidána role asistenta trenéra (CA) a trenér nebo CA může být na FOP během zápasu jednotlivců (stejně jako je to v současné době povoleno při zápasech týmů/párů).
   
 • Revidovaná pravidla pro míče sladěná s licenčním procesem BISFed Ball, která budou zahrnovat:

         ○  od 1. ledna 2022 bude na Světových pohárech a Mistrovství světa povolena hra pouze s licencovanými míči;
         ○  od 1. ledna 2023 budou mít licencované míče všichni hráči na všech BISFed turnajích;
         ○  kontrola míčů bude probíhat před každým zápasem. Pokud míč nebude v souladu s herními pravidly, bude hráči odebrán bez náhrady (s vyjímkou jacku); 
         ○  kontroly míčů budou prováděny také po všech medailových zápasech;
         ○  náhodné kontroly mohou být provedeny po každém zápase podle uvážení hlavního rozhodčího;
         ○  veškerá další pravidla týkající se licencovaných míčů budou zveřejněna v konečné verzi nových herních pravidel.

 • Kontroly sportovního vybavení před turnajem budou zachovány pro následující:

         ○   head pointry, hand pointry, mouth pointry (tykadla a ukazovátka)
         ○   všechna komunikační zařízení. 
         ○   úpravy vozíku budou zkontrolovány klasifikátorem.

 • Úpravy pro BC3:

         ○  Na rampě nesmí během hry být přidána žádná část, která by přesahovala nejvyšší bod rampy. 
         ○  V začátku tie breaku a při návratu z hrací plochy bude povinný pohyb rampou.