OTEVŘEN KURZ TRENÉR III.TŘÍDY

1.10.2021 byl otevřen Kurz Trenér III. třídy, který je pořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap.

Na kurzu jsou stále volná místa. Zájemci se mohou hlásit paní Zuzaně Neuhauserové na FTVS UK, e-mailová adresa: neuhauserova@ftvs.cuni.cz.

TEMATICKÉ CELKY TRENÉRSKÉHO KURZU


FTVS obecná část      

 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie a fyziologie zátěže
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sportovní trénink
 • Doping
 • Kompenzace zátěže


ČFSH speciální část   

 • O sportu – úvod               
 • Struktura organizací národní úrovně          
 • Koncepce Paralympijského sportu boccia  
 • Boccia klub   
 • Klasifikace
 • Role, činnost a odpovědnost trenéra
 • Sebereflexe koučinku
 • Sportovní vybavení          
 • Pravidla hry (základ pro trenéry)
 • Dlouhodobý rozvoj sportovce
 • Technické principy          
 • Plánování, struktura aktivit a příprava  
 • Tréninková jednotka v praxi       
 • Taktika a strategie           
 • Analýza sportovního výkonu ve sportu boccia

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, mezinárodní lektorka BISFed.