PF 2022

Všem našim členům, podporovatelům a příznivcům přejeme krásné vánoční svátky prožité v kruhu rodiny a přátel, plné radosti a pohody.

Do Nového roku 2022 hodně zdraví, životních i sportovních radostí a úspěchů, optimismus a elán.

Děkujeme za spolupráci, pomoc, podporu a těšíme se na další rok.

Česká federace Spastic Handicap