PROHLÁŠENÍ PRO ČLENY SH

Vážení členové České federace Spastic Handicap,

potřebujeme vás informovat o posledním vývoji v oblasti sportu handicapovaných v České republice. Národní sportovní agentura (dále jen NSA) je ústředním správním orgánem státní správy České republiky v oblasti poskytování podpory sportu a sportovní reprezentace v ČR. Agentura vznikla 1. 8. 2019., letos přišla se zásadní změnou ve způsobu organizace a financování parasportu v České republice.

Na základě vyhodnocení Koncepcí žadatelů pro jednotlivé druhy sportů (dle Výzvy č.j.: NSA0098/2021/D/4 ze dne 10. 6. 2021) určila NSA pro každý parasport takzvaného „gestora“. To znamená, že pro každý druh sportu byla agenturou vybrána jedna organizace, která by měla být plně zodpovědná za příslušný sport a měla by mít výhradní nárok na získání státních prostředků na tento sport, zejména pro národní tým, který by reprezentoval Českou republiku na mezinárodní úrovni. Členy tohoto „gestora“ by tak měli být sportovci, kteří chtějí získat státní prostředky na své sportovní aktivity jako členové české reprezentace.

Ještě před vyhlášením výsledků této výzvy argumentovala naše federace prostřednictvím Českého paralympijského výboru (ČPV), že takový krok je zbytečný, protože každý sport má svou nezávislou strukturu a že organizace, které řídí parasporty na národní úrovni, by měly být řádnými členy příslušných mezinárodních federací, které jsou uznávány IPC. Náš postoj byl v podstatě takový, že není potřeba, aby si stát vybral takovouto organizaci a že struktura na národní úrovni by měla jednoduše odrážet mezinárodní strukturu každého parasportu. Naše námitky k plánu NSA zůstaly bez odezvy a agentura Výzvu pro žadatele o „gestorství“ pro jednotlivé druhy sportu vyhlásila.

Jako řádný člen BISFed (mezinárodní organizace pro sport boccia) v České republice jsme předložili Koncepci sportu boccia na NSA a očekávali, že budeme jmenováni „gestorem“ pro sport boccia. K našemu velkému překvapení se tak nestalo a „gestorem“ pro bocciu byla vyhlášena Česká federace boccii. Tato organizace se skládá z několika členů naší organizace, kteří se rozhodli vytvořit si vlastní nezávislý orgán a zároveň zůstat členy naší organizace. Tato organizace přes svůj název nemá ani přísně vzato strukturu „federace“, protože sdružuje především individuální členy, což odpovídá více struktuře sportovního klubu a nikoliv především TJ/SK, jak tak činí právě svazy či federace. Netřeba dodávat, že nemá žádné mezinárodní členství a v době určování „gestorů“ NSA nebyla ani členem Českého paralympijského výboru, a teprve 4. 12. 2021 získala na členské schůzi ČPV přidružené členství.

Česká federace Spastic Handicap je řádným členem BISFed od vzniku tohoto nezávislého mezinárodního orgánu pro sport boccia a jako řádný člen si nejen všechny své povinnosti plníme, ale navíc jsme členem aktivním. Pořádali jsme několik akcí jako je BISFed European Boccia Cup v roce 2019 či BISFed boccia trenérský kurz a naši sportovci se akcí které pořádá BISFed pravidelně účastní. Na paralympijských hrách v Tokiu jsme v boccie měli dva zástupce, a Adam Peška získal zlatou medaili v kategorii jednotlivců BC3. V současné době máme ve spolupráci s FTVS UK akreditovaný kurz pro trenéry boccia. I z těchto důvodů je pro nás zcela nepochopitelné, že bychom měli být státní agenturou odsunuti z pozice „gestora“ pro sport boccia v České republice.

Jsme přesvědčeni, že sport má svou nezávislou strukturu a stát by měl tuto strukturu respektovat. Uvědomujeme si, že stát má ve sportu svou nezastupitelnou roli, a to především prostřednictvím státního financování. To mu umožňuje stanovit kritéria pro rozdělování finančních prostředků a tím podporovat různé sporty pomocí finanční motivace. Domníváme se však, že nedávný krok NSA jde mnohem dále a de facto potlačuje nezávislost sportovních organizací tím, že si uzurpuje pravomoc rozhodovat, která organizace bude řídící národní organizací pro který sport. Pokud NSA rozhodne, která organizace je jediná způsobilá pro státní dotaci v daném sportu, pak se taková organizace de facto stane řídícím orgánem pro tento sport, protože všichni sportovci, kteří chtějí získat státní dotace, se musí stát členy této jmenované organizace. Z jiných organizací se prostě dříve nebo později stanou prázdné schránky. Mezinárodní struktura daného sportu tak bude uznávána pouze zcela formálně z hlediska pouhé administrativy a v ČR bude o tom, kdo plní de facto roli národní organizace daného sportu, rozhodovat stát.

Neumíme si představit, že by se to samé stalo v „nepostižených“ sportech, například, že by z rozhodnutí NSA Český svaz cyklistiky, právoplatný člen mezinárodní autority pro cyklistiku UCI, přestal být řídícím orgánem pro cyklistiku v České republice a stala by se jím jiná organizace na základě výběru státu. V tomto případě tuto strukturu NSA respektuje, bohužel v para sportu tomu tak není.

Netřeba dodávat, že se proti rozhodnutí NSA v otázce určení „gestora“ pro sport boccia chystáme odvolat všemi možnými způsoby i právními prostředky. NSA je nově vytvořenou státní agenturou, která svoji činnost zahájila v roce 2020. Jako nová instituce má plno plánů v otázkách podpory sportu, ale tyto plány nejsou v oblasti parasportu plně promyšlené, předem konzultované, a v důsledku toho má NSA tendenci překračovat hranice svých pravomocí. V oblasti parasportu NSA během své krátké existence vyhlásila a následně zrušila hned několik výzev. Považujeme za velmi pravděpodobné, že stejný osud stihne i určení gestorů v paralympijském sportu boccia.

Jsme vám plně k dispozici pro jakékoli dotazy týkající se této záležitosti.

Předsednictvo SH