SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE

Soustředění reprezentace ČR ve sportu boccia


Termín konání: 17. - 19. 7. 2020 (pátek - neděle)
Místo konání: SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK, Sportovní 1801, 288 02 Nymburk
Pořadatel akce: RTB ČFSH
Číslo akce: 2201 BO
Vedoucí soustředění: Robert Křivan, trenér reprezentace ČR
Organizační zajištění: Pavla Přistoupilová, vedoucí RTB ČFSH
Sportovně - technické zajištění + řidič: Marián Lačný, delegát ČFSH

Zúčastnění sportovci:

Kateřina Cuřínová klasifikační třída BC1
Roman Sajdak klasifikační třída BC1
Marek Drahonský klasifikační třída BC3
Adam Peška klasifikační třída BC3
Radek Procházka klasifikační třída BC4
Sportovní asistenti: Ondřej Matys (Kateřina Cuřínová)
Alena Sajdaková (Roman Sajdak)
Zdeněk Vydržel (Marek Drahonský)
Ivana Pešková (Adam Peška)
Osobní asistenti: Veronika Procházková (Radek Procházka)
Josef Peška (Adam Peška)

Pátek, 17. 7. 2020
příjezdový den, účastníci SOU se dostavili do místa konání

  •  ubytování
  • večeře
  • příprava kurtů

Sobota, 18. 7. 2020
V 8:30 se všichni účastníci SOU sešli v basketbalové hale (povrch taraflex). Rozdělení reprezentantů na dva kurty (hráči BC1 a BC4 - “házeči” / hráči BC3 - “rampaři”).
Hráči BC3 se nejprve věnovali kalibraci a rozkoulení míčů. Reprezentanti kategorie BC1 a BC4 provedli protažení, rozcvičení a volné rozházení. V průběhu dne si hráči BC1 a BC4 vyzkoušeli několik tématických cvičení, jejichž cílem bylo zdůraznit jednotlivé herní fáze v tréninkové přípravě reprezentanta. Hráči analyzovali a navrhovali řešení jednoduchých i složitých herních situací, které okamžitě konzultovali s trenérem reprezentace. Hráči spolu sehráli zápasy, ve kterých měli předem nadefinovaný průběh (cílené podání, maximální herní vzdálenost). Situacím, kde si reprezentanti nebyli příliš jistí, byl věnován delší časový úsek. Hráči BC3 testovali nové vybavení (rampy), obě nově zhotovené rampy se ukázaly být vhodné pro použití na mezinárodní a reprezentační úrovni. V kategorii BC3 se hráči soustředili na nacvičování alternativního způsobů blokace a trénink druhého a třetího podání. V průběhu vzájemných zápasů si v praxi vyzkoušeli výhody i nevýhody třetího podání na velkou vzdálenost.

Neděle, 19. 7. 2020
Rozcvičení následované vzájemnými zápasy napříč kategoriemi (BC3 třetí podání,BC1a BC4 druhé podání), společné alternativní dovednostní cvičení v podobě soutěže, kde bylo cílem přesně umisťovat míče do určené oblasti (koncept soutěže dvou týmů, nutnost verbální interakce mezi hráči pro vítězství).
Závěr soustředění - 13:30 hod., odjezd účastníků soustředění.