Struktura sportu boccia 2022/23

I přes velmi tíživou finanční situaci, kdy nás letos poprvé (jako sportovní federaci s mezinárodním zastřešením ve sportu boccia) svým rozhodnutím NSA vyřadila z okruhu oprávněných žadatelů státní dotace na reprezentaci a také činnost svazu - federace, jsme byli schopni vyslat reprezentaci na mezinárodní turnaje a jejich účast zatím finančně pokrýt z našich prostředků. Nový gestor sportu boccia pro rok 2022, kterého NSA určila, do dnešního dne neobdržel Rozhodnutí ani finanční prostředky pro vyrovnání závazků reprezentace vůči České federaci Spastic Handicap.

Jako národní členská organizace BISFed, která je zodpovědná za reprezentaci ČR na mezinárodní úrovni, jsme jasně a veřejně deklarovali, že uděláme vše co je v našich silách a možnostech, abychom zajistili hladký průběh jejich účasti na WORLD BOCCIA turnajích 2022.

Protože mezinárodní federace letos požadovala uhradit všechny účastnické poplatky v první polovině letošního roku, jsme za všechny účastníky akcí nejen poplatky uhradili, ale také jsme jim poskytli veškerý informační servis, zajistili zkušeného vedoucího výpravy na mezinárodní turnaje, zajistili trenérskou přípravu pro sportovce, kteří si přáli spolupracovat s našimi trenéry s mezinárodní licencí BISFed.  

I přes velmi nepřehlednou situaci jsme vytvořili strukturu, jakým směrem se budeme dále ubírat. Nadále zůstáváme organizací s mezinárodním zastřešením a úzce spolupracujeme s Mezinárodní federací.

Struktura sportu boccia 2022–2023

členská národní organizace BISFed


Nová značka

Česká boccia je značka, kterou budeme používat na všech našich budoucích soutěžích a byla navržena tak, aby odrážela význam sportu na národní úrovni.

Cílem značky je stavět na naší historii a jasně identifikovat sport, který reprezentujeme, a úroveň, na které jej rozvíjíme. Česká federace SH (ČFSH) bude i nadále členem Mezinárodní sportovní federace BISFed. Věříme, že naše nová značka Česká boccia nám umožní propagovat bocciu smysluplnějším způsobem jak pro rostoucí základnu hráčů a příznivců, tak pro naše současné i budoucí partnery.
 

Vize

Rozvoj sportu boccia na národní úrovni.

Naší vizí je pokračovat v tvorbě účinného systému, kterým se sport boccia rozvíjí na národní úrovni, definovaného v Koncepci paralympijského sportu boccia. Sdružovat a podporovat sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které se věnují boccia hráčům v České republice. Rozvoj organizační struktury, systém turnajů národní úrovně a zvyšování kompetencí, odborných znalostí a nastavení systému kvalifikace národních rozhodčích, trenérů a klasifikátorů. Propagace rozšiřování povědomí o sportu boccia a vedení reprezentace ČR.


Předsednictvo

Předseda (1. statutární zástupce) Mgr. Daniel Novotný MBA
1. místopředseda (2. statutární zástupce) Pavla Přistoupilová
Člen předsednictva Marián Lačný
Člen předsednictva Martin Polášek
Sekretář federace Pavla Přistoupilová
Ekonomické oddělení Alena Hlaváčová

Sportovně – technická komise

Vedoucí 
Pavla Přistoupilová

Za rozhodčí
Robert Křivan
- Národní rozhadčí licence A 
Michaela Řiháčková - Mezinárodní rozhodčí

Trenérská sekce
Michaela Řiháčková – kvalifikace Boccia Coach Level 2 (Velká Británie), World Boccia Level 1, World Boccia International Coach Educator
Trenérka reprezentantů:
Marcela Čermáková
Adam Peška

Robert Křivan - kvalifikace WorldBoccia Level 1

Národní klasifikace
Stanislav Šťastný, DiS - národní klasifikátor senior
Bc. Jana Šimonová - národní klasifikátor junior

Za TJ/SK
Bc. Marián Lačný
(absolvent UK FTVS Praha)

Registrované TJ/SK

Sportovní klub Kociánka Brno, z.s.
Sportovní klub Jedlička Liberec
TJ Březejc z.s.
TJ Halma Plzeň, z.s
Handicap Sport Club Moravia, z.s.
SC Jedličkova ústavu Praha, z.s.
TJ Léčebna Košumberk, z.s.
TJ zdravotně postižených Nola Teplice
SC Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.
TJ SPASTIC SPORT PRAHA, z.s.
Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s.