ZÁSTUPCE SPORTOVCŮ DO BISFED VÝBORU

Klasifikační výbor Mezinárodní federace sportu boccia BISFed rozhodl rozšířit své řady o zástupce sportovců. Jako národní členská organizace Mezinárodní sportovní federace sportu boccia BISFed zprostředkováváme hráčům možnost se jím stát.

Úkolem zástupce sportovců bude:

  • šířit pozitivní vnímání klasifikačního procesu jako celku
  • pomáhat rozvíjet zdroje specifické pro sportovce s cílem pozitivně podporovat klasifikaci ve sportu
  • pomáhat zprostředkovávat zpětnou vazbu k celkovému vnímání sportovců ohledně procesu klasifikace
  • rozvíjet způsoby, jak zlepšit současný klasifikační proces - co je pozitivní, co negativní, co by se dalo udělat lépe
  • být pozitivním vzorem současným i novým sportovcům podstupujícím klasifikaci

Vyběr kandidátů proběhne na základě následujícíh předpokladů.

  • kandidát musí být bývalý boccia sportovec, který má znalosti o současných pravidlech sportu boccia
  • kadidát by neměl by to být aktivní hráč, který v současné době soutěží (nebo budoucí), z důvodu střetu zájmů a zachování důvěrnosti
  • sportovec musí dodržovat a souhlasit s BISFed etickým kodexem, pravidly a předpisy pro klasifikaci BISFed, včetně dohody o mlčenlivosti.
  • kandidát musí rozumět aktuálnímu procesu a hodnocení klasifikace a seznámit se s nejnovějším vydáním pravidel klasifikace
  • kandidát musí mluvit plynně anglicky


Pokud by některý z českých sportovců měl o pozici zájem, napište nám.  Po obdržení všech nominací projde klasifikační výbor výběrovým řízením.

Více informací o odpovědnosti klasifikačního výboru zde.