ZEMŘEL JAROSLAV HYBŠ

V pondělí tohoto týdne náhle zemřel Jaroslav Hybš, dlouholetý místopředseda České federace Spastic Handicap a  dlouholetý předseda TJ ZP Nola Teplice. Yarda patřil mezi zakladatele naší federace a velkou měrou se zasloužil o rozvoj sportu spasticky postižených v České republice. Jeho přínos nejen v pracovní ale i v mezilidské rovině byl nezapomenutelný. Čest jeho památce.