BOCCIA ROZHODČÍ

 • NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍ
 • KVALIFIKACE ROZHODČÍCH
Máte rádi hru fair-play? Staňte se BOCCIA národním rozhodčím!

NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH

CO OBNÁŠÍ ČINNOST ROZHODČÍHO?

1. KROK
Získání informací

Emailem budete seznámeni s činností rozhodčího a s pravidly sportu boccia. K získání praktických zkušeností se můžete účastnit soustředění reprezentace či tréninků nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců bude uspořádáno základní školení rozhodčích.

2. KROK
Rozhodčí – úroveň 1

Až se budete cítit připraveni, absolvujete praktické školení a stanete se rozhodčím – úrovně 1. Po něm můžete začít rozhodovat na národních turnajích. V začátku vždy budete mít k ruce zkušeného rozhodčího.

3. KROK
Rozhodčí – úroveň 2

Budete-li rozhodovat na národních turnajích pravidelně a získáte na kurtu opravdový pocit jistoty, obdržíte průkaz rozhodčí úroveň 2. Poté můžete rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím. Můžete vést workshopy a školení pro rozhodčí nižší úrovně.

4. KROK
Mezinárodní rozhodčí

Budete-li chtít posunout svoji rozhodcovskou kariéru na nejvyšší úroveň, můžete se stát mezinárodním rozhodčím. Po úspěšném absolvování kurzu BISFed začnete rozhodovat na BISFed mezinárodních turnajích a bdržíte licenci mezinárodního rozhodčího.

CO NABÍZÍME?

Poznat skvělý a neobvyklý sport z blízka a potkat v něm nové přátelé, finanční odměnu, stravu a ubytování vždy po dobu turnaje. Studentům můžeme nabídnout potvrzení o absolvovaní praxe do školy.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Podívejte se informace o pravidlech a všeho, co Vás zajímá o sportu boccia zde, na webu či fb. V případě dalšího zájmu se na nás obraťte a můžeme se domluvit na jakou z našich akcí byste se mohli přijet porozhlédnout zda Vás boccia zaujme i v praxi.

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE

KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ ROZHODČÍCH

ROZHODČÍ – ČEKATEL

Oslovování nových zájemců probíhá průběžně prostřednictvím veřejných výzev na letácích umisťovaných ve školách a organizacích a prostřednictvím webu a facebooku.

Seznámení s činností rozhodčího
Zájemce je seznámen s činností rozhodčího a se základními pravidly sportu boccia. K získání praktických zkušeností se zájemce účastní soustředění reprezentace či tréninků
nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců je uspořádáno základní školení, které splňuje především praktické zaučení.

ÚVODNÍ PRAKTICKÝ KURZ

 • úvod do sportu boccia
 • hráči a sportovního vybavení
 • časový formát hry
 • praxe základů hry
 • callroom
 • co se děje na kurtu
 • gestikulace a pozice rozhodčího na kurtu
 • základní tresty a přestupky
 • dokumentace zápasu

NÁRODNÍ ROZHODČÍ - ÚROVEŇ 1

Postup čekatele do úrovně 1
Praktická zkouška a písemný test.  Po absolvování získá rozhodčí – čekatel průkaz národní rozhodčí – úroveň 1. Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, průkaz není nadále obnoven.
 

ŠKOLENÍ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

 • pravidla - aktualizace a klarifikace
 • jak být dobrým rozhodčím
 • příprava zápasu a úkony v Call Roomu
 • situace ve hře a jejich řešení

PRAKTICKÁ ČÁST

 • pozice rozhodčího
 • oficiální gestikulace
 • techniky měření
 • průběh zápasu

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

 • shrnutí a test

NÁRODNÍ ROZHODČÍ

 1. BARBORA JANOVÁ

 2. PAVLA VRBOVÁ

 3. MAREK TROJANEC

 4. JANA JANOVÁ

 5. JIŘÍ MIKULIČ

 6. ROBERT KŘIVAN

 7. VÁCLAV JANOUCH

 8. DAVID HAAS

 9. PAVEL MALINKA

 10. KATEŘINA HEJNOVÁ

 11. ANDREA VÁCLAVKOVÁ

 12. EVA KUČEROVÁ

 13. IRENA RÁČKOVÁ

 14. MARIE BENEŠOVÁ

 15. MONIKA DOSKOČILOVÁ

 16. DOMINIKA FUKSÍKOVÁ

 17. KATEŘINA KARGEROVÁ

 18. MICHAELA MÁDLOVÁ

 19. MICHAELA ŘIHÁČKOVÁ

 20. ZDENA PLŠKOVÁ

 21. GABRIELA NAJBRTOVÁ

 22. ZUZANA BEŇKOVÁ

Monitoring činnosti a prohlubování znalostí
Účast rozhodčího úrovně 1 na národních turnajích je evidována RTB. Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to prostřednictvím školení,
emailů a webových či facebookových stránek.

Postup rozhodčího úrovně 1
Praktická zkouška během národního turnaje. Po úspěšném absolvování získá rozhodčí průkaz rozhodčí – úroveň 2. Od data získání průkazu platí průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, není průkaz dále obnoven.

NÁRODNÍ ROZHODČÍ - ÚROVEŇ 2

Rozhodčí úrovně 2 může rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím na národních turnajích. Může připravovat a vést workshopy pro národní rozhodčí.

Monitoring činnosti a prohlubování znalostí
Účast rozhodčího úrovně 2 na národních turnajích je evidována RTB. Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách prostřednictvím webových a facebookových stránek.
V případě zájmu je vítán ke spolupráci na přípravě školení a setkání rozhodčích, které se konají na národních turnajích za účelem aktualizace znalostí.

Postup rozhodčích úrovně 2 na mezinárodní úroveň
Absolvování akreditovaného kurzu BISFed International Referee Course.

ŠKOLENÍ MEZINÁRODNÍHO ROZHODČÍHO BISFED

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

BISFED MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ

Po úspěšném absolvování BISFed International Referee Course je mezinárodní rozhodčí registrován za členskou národní organizaci na platformu BISFed. Mezinárodní rozhodčí obdrží licenci, jejíž platnost podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na národní a mezinárodní úrovni. Mezinárodní rozhodčí vede workshopy a školení pro rozhodčí národní úrovně.

USPOŘÁDANÁ ŠKOLENÍ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH