BOCCIA TRENÉR

 • ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA
 • ETICKÝ KODEX
 • TRENÉRSKÝ KVALIFIKAČNÍ ŘÁD
 • LEKTORSTVÍ TRENÉRSKÝCH ŠKOLENÍ

ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA

Trenér cílevědomě a svědomitě plánuje, realizuje, analyzuje a zhodnocuje tréninkový proces. Postupnou a plánovanou sportovní přípravou zlepšuje herní dovednosti a zvyšuje sportovní výkonnost hráčů.

Trenér uplatňuje v praxi nové vědecké a metodické poznatky, kdy využívá spolupráce s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky a dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky či dietology. a ostatními trenéry a předávat praktické zkušenosti. 

Trenér pracuje na svém rozvoji v profesionální i osobní oblasti.

Trenér je odpovědný organizacím, může být např. podřízen legislativním požadavkům, ochraně osobních dat či mít odpovědnost za hmotné věci. Hlavní trenéři TJ/SK by také měli dbát na pravidelné supervize svých trenérů a asistentů.

Trenér je odpovědný sportovcům, a to jak bezpečnost a prevenci proti úrazům na trénincích a turnajích, tak také za kvalitu programu a služeb, které jim poskytuje.

Etický kodex trenéra je dokument vytvořený BISFed.

KVALIFIKACE TRENÉRŮ

Trenérský kvalifikační řád prochází v současné chvíli procesem úprav. Aktualizován a zveřejněn bude velmi brzy i s aktualizací vzdělávacích akcí pro rok 2021.

Vzdělávací akce pro trenéry sportu boccia v minulosti:

CERTIFIKACE TRENÉRŮ

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY

V České republice jsou 2 BISFed certifikovaní trenéři úrovně 1 (dle kvalifikačního řádu  BISFed).

 • Michaela Řiháčková
 • Robert Křivan

Michaela Řiháčková získala v roce 2017 také kvalifikaci boccia trenéra 2. stupně ve vzdělávacím systému Velké Británie.

CERTIFIKÁTY NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Účastníci trenérského workshopu:

 • Samuel Andrejčík
 • Michaela Balcová
 • Vladimíra Balcová
 • Michaela Mádlová
 • Lenka Janalíková
 • Lenka Jurošková
 • Lubomír Skopalík
 • Simona Kazdová
 • Tomáš Rataj
 • Róbert Mezík
 • Pavel Král
 • Jaroslav Hantl
 • Monika Doskočilová
 • Pavla Vrbová
 • Dominika Fuksíková
 • Robert Křivan
 • Boris Klohna
 • Martin Gabko
 • Martina Kinčešová
 • Ondrej Bašták
 • Martin Polášek
 • Carlos Moreno
 • Andrea Václavková

Účastníci trenérského školení:

 • Alena Sajdaková
 • Robert Mazouch
 • Michaela Mádlová
 • Daniel Fridrich
 • Marián Lačný
 • Klára Štefková
 • Martin Polášek
 • Simona Kazdová
 • Robert Křivan
 • Lubomír Skopalík
 • Jaroslav Hantl
 • Miroslav Miča
 • Monika Doskočilová

LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ

Lektorem trenérských kurzů se může stát trenér vyšší úrovně. Zájemce je vzdělán na BISFed školení pro lektory trenérských kurzů.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Kurz je certifikovaný.

Kurz pro národní lektory trenérských školení absolvovala v roce 2021 Michaela Řiháčková u Mezinárodní federace BISFed.  Garantem během kurzu pro Michaelu byla Sandra King, mezinárodní lektorka trenérství BISFed.