BOCCIA TRENÉR

 • ROLE, ČINNOST A ODPOVĚDNOST TRENÉRA
   
 • KVALIFIKACE TRENÉRŮ
 • CERTIFIKACE TRENÉRŮ
 • LEKTORSTVÍ TRENÉRSKÝCH ŠKOLENÍ

KVALIFIKACE TRENÉRŮ

ASISTENT TRENÉRA

Asistent trenéra je zaučován hlavním trenérem ve sportovním klubu či tělovýchovné jednotě a postupně s ním spolupracuje na přípravě tréninků a při vedení hráčů v průběhu tréninků a  turnajů. Pro všechny asistenty boccia trenérů jsou volně dostupné informace o současných trendech v trenérské oblasti na webu a facebooku SH. Hodnotným a lehce dostupným zdrojem informací pro asistenty boccia trenérů jsou online webináře Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Po dostatečné praxi na klubové úrovni je pro každého asistenta trenéra možnost absolvovat školení pro trenéry a postoupit tak do úrovně boccia trenér národní úrovně. 

BOCCIA TRENÉR NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Školení pro boccia trenéry národní úrovně v České republice je obsahově nastaveno velmi podobně jako mezinárodní kurz Boccia Coach - level 1, který má zařazena ve svém vzdělávacím programu pro trenéry Mezinárodní federace BISFed.  Národní školení je tak nejen hodnotným zdrojem informací, ale i přípravou na BISFed Coach - level 1. Po absolvování školení pro trenéry obdrží boccia trenér certifikát o absolvování. 

Obsah trenérského školení:

 • Paralympijský sport boccia a klasifikace hráčů
 • Role, odpovědnost a etický kodex boccia trenéra
 • Plánování dlouhodobé činnosti
 • Tréninkový plán pro samostatnou tréninkovou jednotku
 • Technické principy a rozvoj sportovce
 • Taktika a strategie
 • Analýza sportovního výkonu a metody zpětných vazeb

Boccia trenér je zodpovědný za sportovní přípravu hráčů, vedení a plánování tréninkového procesu, výběr taktiky a hráče vede také v průběhu turnajů. Trenér plánuje, vede a zhodnocuje sportovní aktivity. Postupným zvyšováním sportovních výzev v tréninku vede sportovce ke zlepšení herních dovedností. Trenér nastavuje vize a strategie, plánuje, organizuje a komunikuj. Je sportovcům dobrým příkladem a buduje dobré vztahy.

ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE

Asistent trenéra reprezentace spolupracuje s trenérem reprezentace na sportovních aktivitách reprezentantů, účastní se reprezentačních soustředění a může absolvovat BISFed turnaje.

Během trenérské praxe v reprezentaci dochází k usazování dobrých trenérských návyků i prohlubování znalostí. Aby se zájemce mohl stát reprezentačním trenérem, musí absolvovat  akreditovaný kurz BISFed boccia Coach – level I. a podpis zásad etického kodexu BISFed.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Kurz je certifikován BISFed.

TRENÉR REPREZENTACE

Trenér reprezentace plánuje a řídí sportovní činnost reprezentace ČR. Je zodpovědný za reprezentační tým na BISFed turnajích a reprezentačních soustředění. Trenér reprezentace je jeden pro reprezentační tým ČR.

BISFed trenérským kurzem je splněna podmínka ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni.

CERTIFIKACE TRENÉRŮ

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY

V České republice jsou 2 BISFed certifikovaní trenéři úrovně 1 (dle kvalifikační cesty BISFed).

 • Michaela Řiháčková
 • Robert Křivan

Michaela Řiháčková získala v roce 2017 také kvalifikaci boccia trenéra 2. stupně ve vzdělávacím systému Velké Británie.

CERTIFIKÁTY NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Účastníci trenérského workshopu:

 • Samuel Andrejčík
 • Michaela Balcová
 • Vladimíra Balcová
 • Michaela Mádlová
 • Lenka Janalíková
 • Lenka Jurošková
 • Lubomír Skopalík
 • Simona Kazdová
 • Tomáš Rataj
 • Róbert Mezík
 • Pavel Král
 • Jaroslav Hantl
 • Monika Doskočilová
 • Pavla Vrbová
 • Dominika Fuksíková
 • Robert Křivan
 • Boris Klohna
 • Martin Gabko
 • Martina Kinčešová
 • Ondrej Bašták
 • Martin Polášek
 • Carlos Moreno
 • Andrea Václavková

Účastníci trenérského školení:

 • Alena Sajdaková
 • Robert Mazouch
 • Michaela Mádlová
 • Daniel Fridrich
 • Marián Lačný
 • Klára Štefková
 • Martin Polášek
 • Simona Kazdová
 • Robert Křivan
 • Lubomír Skopalík
 • Jaroslav Hantl
 • Miroslav Miča
 • Monika Doskočilová

LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ

Lektorem trenérských kurzů se může stát trenér vyšší úrovně. Zájemce je vzdělán na BISFed školení pro lektory trenérských kurzů.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Kurz je certifikovaný.

Akreditaci Národní lektor trenérských školení získala v České republice Michaela Řiháčková, která absolvovala certifikovaný kurz lektora trenérství v roce 2020 u Mezinárodní federace BISFed.  Garantem během kurzu pro Michaelu byla Sandra King, mezinárodní lektorka trenérství BISFed.

DIAGRAMY 

DIAGRAM KVALIFIKACE TRENÉRA NA NÁRODNÍ ÚROVNI

DIAGRAM KVALIFIKACE BISFED TRENÉRA - MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ