DLOUHODOBÝ ROZVOJ SPORTOVCE

METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY

paralympijský sport boccia

Rozvoj sportovních dovedností hráče má ve sportu boccia velmi individuální charakter. Definice jedné cesty mezi začátečníkem a elitním sportovcem na základě věkových kritérií může být obtížné, jelikož jsme častokrát svědky výjimečných sportovních výkonů hráčů v různých věkových kategoriích. Kariérní sportovní rozvoj souvisí se specifiky fyzického profilu hráče. Vstupní vlastnosti do každé fáze cesty dlouhodobého sportovního rozvoje se mohou individuálně lišit, a to s ohledem na fyzické profil jednotlivce. 

Bez ohledu na věk je však důležité definovat soubor sekvenčních charakteristik, které nám umožňují vytvořit jednotnou cestu s ohledem na jejich na jejich fyzické možnosti a individuální pohybové schopnosti. Podobně je u jiných sportů nezbytné rozvíjet základní pohybové dovednosti před rozvojem dovedností specifických.  Individuální rozvoj hráče může obsahovat různé komponenty jedné nebo i více fází najednou.

Téma pravidelně aktualizováno v souladu s vývojem "Players pathway" v BISFed.