DOVEDNOSTNÍ BODOVÉ TESTY

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TRÉNINKU

 • TESTOVÁNÍ ZÍSKANÉ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI
 • ZÁZNAM DOVEDNOSTNÍHO TESTU
 • TESTOVÁNÍ ZÍSKANÉ SPORTOVNÍ DOVEDNOSTI

Jedním ze způsobů, jak měřit stabilitu sportovního výkonu hráče, je provádění dovednostních testů. Dnes již existuje celá řada dovednostních testů, které si trenéři upravili či přizpůsobili tak, aby vyhovovali herní úrovni sportovců, které trénují či konkrétní herní úloze, kterou potřebují hráči trénovat.

Příklady používaných dovednostních testů

 • test na vyrážení
 • test na pyramidy
 • test na hody obloukem
 • test na penaltové hody

U hráčů pokročilé úrovně má trenér možnost nastavit test kombinací - například dohodit-vyrazit-dohodit nebo dohodit-přitlačit-vyrazit. Možností je opravdu dost a pro zkušenějšího trenéra pravděpodobně nebude nic těžkého vymyslet kombinaci testu pro hráče tak, aby vyhovovala jak sportovci, tak obsahově ladila s dlouhodobým plánem.

Důležité je měřit test pořád stejně, tak aby byl skutečně spolehlivým ukazatelem získané sportovní dovednosti a herní úrovně. Z dlouhodobého hlediska nám test odhalí nejen  úroveň získané sportovní dovednosti, na kterou je test zaměřen, ale také zlepšení či stagnaci. Pokud trenéři provádějí testy ve sportovních klubech či dokonce v konkrétních zemích stejným způsobem, velmi zajímavé bývá srovnání výsledků v delším časovém úseku. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že například od hráčů v klasifikační třídě BC1,  kteří dosahující opakovaně výsledku 140 - 160 bodů, můžeme s jistotou očekávat dobré herní vysledky na prvoligové úrovni. Pokud sportovec vykazuje tyto výsledky v devíti-bodovém testu, ale na turnaji ne, důvod neúspěchu hledáme jinde než v technice odhodu či sportovním vybavení (technická oblast).

První z dovednostních testů, které se začali v tréninku sportu boccia používat, byl tkz. devíti bodový test, který vytvořil Nick Diaper (Head of Para Sport, Loughborough University) z Velké Británie. Tento test prověřuje úroveň dohozu na určité místo místo kurtu.

Chce-li trenér devíti bodový test provádět, měl by dodržovat pořád stejný postup, aby výsledky byly objektivní.
K provedení testu potřebujeme:

 • kurt označený devíti body (viz obrázek)
 • pravítko 45 cm -  nejlépe opticky rozdělené do tří stejných po 15 cm
 • list, do kterého zapíšeme výsledky testu

Postup provedení devíti bodového testu

 • hráč je v odhodovém boxu
 • k dispozici má 6 míčů stejné barvy
 • trenér umístí jack na bod č.1 (levá krátká)
 • hráč dohazuje k jacku postupně všech 6 míčů
 • po odhození, změření a zapsání všech šesti hodů trenér vrátí barevné míče hráči a přesune jack na další pozici
 • pořadí pozic, kam trenér umisťuje jack:
  levá krátká - levá střed - pravá vzad - střed vzad - pravá střed - levá vzad - krátká střed - krátká vpravo - kříž
 •  na test je časový limit (originál 45 minut)

Způsob bodování

 • každý hod se měří vzdálenost dohozeného míče k jacku (5-3-1 či 0 bodů)
  0-15 cm od jacku = 5 bodů
  16-30 cm od jacku = 3 body
  31-45cm od zdviháku = 1 bod
 • pravítko se umístí nad jack, nulou doprostřed míče; pokud barevný míč zasahuje jakoukoliv částí do určité vzdálenostní zóny, obdrží hráč příslušný počet bodů
 • do slupce vzdálenost se zaznamená  plus (+) či mínus (-) podle toho, zda míč byl odhozen větší či menší silou a dorazil před či za jack
 • do sloupce směr se vpisuje jednoduše fajfka ✔, a to pokud míč měl dobrý směr, či pole proškrtneme, pokud míč dobrý směr neměl
 • celkové skóre se sečte

Test nám tak ukáže nejen hráčova silná či slabá místa na kurtu, ale také můžeme vyhodnotit směr jednotlivých míčů či zda hráč dokáže odhadnout správnou sílu odhodu. Podle výsledků můžeme nastavit změny v obsahu dalších tréninků.

Proč používat dovednostní bodové testy?

Jak je uvedeno na začátku, testů může trenér vymyslet celou řadu. Důležité je, abychom vytvořené testy používali tak, aby nám dali skutečnou objektivní zprávu o herní úrovni hráče. U hráčů jsou testy oblíbeným prvkem aktivní části tréninku v mnoha zemích po celém světě.

POZICE JEDNOTLIVÝCH BODŮ NA KURTU

LIST PRO ZAPSÁNÍ VÝSLEDKU TESTU

 • ZÁZNAM DOVEDNOSTNÍHO TESTU

Na záznam dovednostního testu si každý trenér může jednoduše vytvořit  na google disku formulář. Data se velmi přehledně odesílají do tabulky, kde s nimi trenér může dále pracovat.