HERNÍ SYSTÉM

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU 

Manuál k soutěžnímu řádu pro nasazování hráčů a určení jejich pořadí (pro pořadatele, trenéry a hráče).

 1. Rozdělení hráčů a soutěžní systém dle počtu hráčů
 2. Základní skupiny
 3. Eliminační kola a finále
 4. Pořadí v národní soutěži
 5. Ranking
 6. Příklady

ROZDĚLENÍ HRÁČŮ A SOUTĚŽNÍ SYSTÉM DLE POČTU HRÁČŮ

Při větším počtu hráčů než 7 bude soutěž hraná ve skupinách. 

Počet skupin v dané klasifikační třídě (v závislosti na počtu potvrzených hráčů) se volí tak, aby hráči odehráli co největší možný počet zápasů, čímž se jednoznačněji prokáže úspěšnost jednotlivých hráčů ve skupině. 

Nejnižší počet hráčů v základní skupině jsou 4 hráči, nejvyšší počet hráčů je 6.

1.2.1       8 hráčů / dvě skupiny (4 + 4):                  4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.2       9 hráčů / dvě skupiny (4 + 5):                  4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.3     10 hráčů / dvě skupiny (5 + 5):                  4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.4     11 hráčů / dvě skupiny (5 + 6):                  4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.5     12 hráčů / tři skupiny (4 + 4 + 4):               8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.6     13 hráčů / tři skupiny (5 + 4 + 4):               8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.7     14 hráčů / tři skupiny (5 + 5 + 4):               8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.7     15 hráčů / tři skupiny (5 + 5 + 5):               8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.8     16 hráčů / čtyři skupiny (4 + 4 + 4 + 4):     8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.9     17 hráčů / čtyři skupiny (5 + 4 + 4 + 4):     8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.10   18 hráčů / čtyři skupiny (5 + 5 + 4 + 4):     8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;

Znázorněno níže v příkladu A.
 

ZÁKLADNÍ SKUPINY

Nasazení hráče do základní skupiny probíhá na základě jeho pozice ve výchozím rankingu (v tabulce VR). Pokud hráč nemá pozici ve výchozím rankingu, probíhá losování. Nasazení hráčů do skupin probíhá podle mezinárodního klíče, tzv. hada (viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).

 • Bodový systém

Počet bodů, které může hráč získat v jednom zápase základní skupiny je následovný:

3 body:   vyhraný zápas (bez Tie-breaku), výhra kontumací;
2 body:     výhra v Tie-breaku;
1 bod:     prohra v Tie-breaku;
0 bodů:   prohraný zápas (bez Tie-breaku), prohra kontumací;

Kontumace – hráč není přítomen na zahájení zápasu. 

V případě, že hráč nenastoupí na zápas, automaticky prohrává skórem, které koresponduje s nejvyšším bodovým rozdílem ve skupině. 
V případě, že nejsou přítomni oba hráči, je uvedeno skóre zápasu 0:0.
V případě, že hráč nenastoupí na všechny zápasy v základní skupině, je uvedeno skóre 0:6 u všech zápasů, viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).

 • Určení pořadí

O pořadí hráčů ve skupině rozhoduje součet získaných bodů.

Hráč s vyšším počtem bodů získá vyšší pozici ve skupině. V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči v základní skupině o jejich pořadí rozhodne výsledek vzájemného zápasu.  V případě rovnosti bodů u více hráčů o jejich pořadí rozhodují tato pomocná kritéria úspěšnosti:

 • rozdíl skóre;
 • počet kladných míčů;
 • počet záporných míčů;

Rovnost kritérií úspěšnosti mezi 2 hráči - v případě, že o pořadí hráčů nerozhodnou ani pomocná kritéria úspěšnosti, bude mezi těmito hráči sehrán extra Tie-break.

ELIMINAČNÍ KOLA A FINÁLE

 • ČTVRFINÁLE

Čtvrtfinále se hraje v případě účasti 12-ti a vyššího počtu hráčů. Do čtvrtfinále postupuje 8 nejlepších hráčů ze základních skupin každé klasifikační třídy.  Hráč může postoupit do čtvrtfinále získáním přímé kvalifikace ze skupiny nebo jako postupující hráč na základě porovnání svých výsledků s výsledky hráčů v ostatních skupinách.

Metoda nasazování hráčů do čtvrtfinále je vytvořena s ohledem na zajištění hlavního záměru, a to takového, že 2 nejlepší hráči turnaje by proti sobě měli sehrát až finálový zápas. Vítěz skupiny A je proto umístěn na jednu stranu diagramu a vítěz skupiny B na druhou. Tento způsob nasazení hráčů do čtvrfinále je používán na mezinárodních turnajích, viz. BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.  

 • Způsob postupu hráčů do čtvrtfinále

1) Přímá kvalifikace  

V případě 3 a 4 skupin přímou kvalifikaci získávají 2 nejlepší hráči z každé skupiny. Výpočet pořadí v základní skupině se řídí kritérii pro určení konečného pořadí v základní skupině viz 2.3. 

2) Postupující hráč  

V případě 3 skupin jsou hráči s přímou kvalifikací (celkem 6) pro čtvrtfinále doplněni o 2 postupující hráče ze základních skupin. Pro určení postupujících hráčů do čtvrtfinálového kola, jsou vzájemně porovnány výkony všech ostatních hráčů podle následujících kritérií:

    1. počet bodů;
    2. rozdíl skóre; 
    3. počet kladných míčů; 
    4. počet záporných míčů; 

 • Způsob výpočtu hráčů postupujících na skóre

Výše uvedená kritéria se mohou bezprostředně aplikovat v případě, že porovnáváme všem hráčům stejný počet zápasů. Tento předpoklad musíme vždy zajistit, aby bylo docíleno spravedlivého porovnání, viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.  

V případě 12-ti, 15-ti a 16-ti hráčů, kdy máme stejný počet hráčů v základních skupinách, můžeme výše uvedená kritéria k určení postupujících hráčů bezprostředně aplikovat.

V případě 13-ti a 14-ti hráčů, kdy máme v základních skupinách rozdílný počet hráčů, aplikujeme výše uvedená kritéria po následujících úpravách skupiny s největším počtem hráčů.

V pětičlenné skupině postupujeme tak, že před výpočtem hodnot pro určení postupujících hráčů vyjmeme výsledky nejslabšího hráče ve skupině. Touto metodou je docíleno spravedlivého porovnání herních výkonů všech hráčů, mezi kterými se rozhoduje o postupu do čtvrtfinále. Tato metoda je uplatňována na mezinárodních turnajích, viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.  

Výpočet postupujícíh hráčů je uveden v příkladu C (PDF dokument).

 • SEMIFINÁLE  

Do semifinále hráči mohou postoupit: 

1) přímo ze základních skupin v případě účasti 8 – 11-ti  hráčů
2) jako vítězové čtvrtfinálových kol

 • FINÁLE

Vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo ve finále, poražení v semifinále se utkají o 3. a 4. místo.    Diagramy čtvrtfinále, semifinále a finále jsou znázorněny v příkladu A (PDF dokument).

POŘADÍ V TURNAJI

O 1. – 4. místo se hráči utkají v zápasech.

O dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin a končí na stejné úrovni (čtvrtfinálové kolo), se při výpočtu jejich pořadí v turnaji používají ke vzájemnému porovnání vždy výsledky z nejvýše dosažené úrovně (viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).

O pořadí hráčů na 5. – 8. místě rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (rozdíl skóre, kladné či záporné míče), získané ve čtvrtfinále.

Pořadí hráčů nepostupujících ze základní skupiny se určí dle úspěšnosti ve skupině. Hráči, kteří mají stejný počet bodů a stejná pomocná kritéria úspěšnosti, získávají stejné umístění.

Výjimka:

Pro výpočet pořadí hráčů v turnaji v případě, kdy je ve skupinách nerovnoměrný počet hráčů, se aplikuje před použitím kritérií upravující rovnice. (Počet získaných bodů ve skupině děleno počtem zápasů ve skupině, výsledek se připočítá k již získaným bodům). Tímto způsobem jsou adekvátně upraveny body všem hráčům ve skupinách s nižším počtem hráčů (viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).

Výpočet pořadí hráčů v turnaji a upravující rovnice jsou uvedeny v příkladu D (PDF dokument).

NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK 

O pořadí hráčů v národní soutěži (pozici v národním žebříčku) rozhoduje počet získaných turnajových bodů. Bodovací systém se vede zvlášť pro každý turnaj. Hráči získávají body na základě umístění v turnaji. 

Počet turnajových bodů za jednotlivá umístění:

(1. místo: 21 bodů, 2. místo: 19 bodů, 3. místo: 17 bodů, 4. místo: 15 bodů, 5. místo: 13 bodů, 6. místo: 12 bodů,…atd.) Nahlášený hráč turnaje, který nakonec turnaj neodehraje, nezíská žádný turnajový bod.

Počet turnajových bodů za jednotlivá umístění jsou uvedeny v příkladu D (PDF dokument).