HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

  • HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ
  • SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ
  • POSTUP HRÁČE DO VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ
  • HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

Hráč řádně registrován do TJ/SK je hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni. Účastní se organizovaných tréninků s ostatními alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku. (definice z programu MŠMT - Národní koncepce paralympijského sportu boccia je tvořena v souladu s pojmy MŠMT a rozvojem sportu udávaném BISFed)

V období 2021 - 2024 se definice hráče na rekreační úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově vzniklé Národní sportovní agentury.

Aby hráč mohl začít soutěžit, musí být zařazen do některé z klasifikačních tříd. Trenér každého nového hráče rekreační úrovně předá podklady ke klasifikaci hráče národnímu klasifikátorovi.

SYSTÉM SPORTOVNÍ ČINNOSTI

  • SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ
  • TRÉNINKOVÁ ČINNOST

Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními. Trénink nováčků by měl mít takovou organizaci, aby co největší jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Záměr trenérské práce u hráčů rekreační úrovně je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení.

Hlavním cílem tréninku nováčků je oblíbit si bocciu jako hru a aktivizovat přirozené schopnosti k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí k formování různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové atd. Úkolem pro trenéra nového hráče je sportovní hře učit a naučit. K tomu, aby tyto podněty přinesly očekávaný efekt, jsou nezbytně nutné určité materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační schopnosti (čas pro systematickou a trpělivou práci).

  • TURNAJE NA KLUBOVÉ ÚROVNI

Regionální turnaje pořádají kluby mezi sebou pro hráče, kteří se cítí připraveni. Přátelské turnaje pro začínající hráče mají uvolněnou atmosféru. Hra nabízí hráči přirozené odkrývání jeho herního potenciálu. Na turnajích se hráč postupně učí jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet sportovními nezdary.

  • POSTUP HRÁČE DO VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám.  Zvyšuje vlastní herní výkonnost a postupně se dostává do stále lepší herní formy. Pokud se cítí stále komfortněji ve sportovním prostředí, zvýší počet svých tréninků na 2 tréninkové jednotky týdně v průběhu kalendářního roku, trenér TJ/SK a stává se hráčem výkonnostní úrovně.

VÍCE O ROZDĚLENÍ SPORTOVCŮ DO KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD

  • INFORMACE PRO HRÁČE VŠECH ÚROVNÍ