HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

  • HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

  • SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

  • POSTUP HRÁČE DO TÝMU TALENTOVANÍ SPORTOVCI

  •  HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku a pravidelně se účastnící sportovních soutěží. (definice z programu MŠMT - národní koncepce paralympijského sportu boccia je tvořena v souladu s pojmy v programech MŠMT a rozvojem sportu nastavovaném Mezinárodní federací sportu boccia BISFed)

V období 2021 - 2024 se definice hráče na výkonnostní úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově vzniklé Národní sportovní agentury.

Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou.

  • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY A SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ
  • TRÉNINKOVÁ ČINNOST

Sportovec se účastní organizovaných tréninků a tréninkových soustředění s ostatními hráči. Tréninkové jednotky pro mírně pokročilé hráče jsou systematické a obsahově hodnotné, ale i zábavné, aby sportovní činnost zaujímala stále hráčovu pozornost. V této fázi je důležitá průběžná kontrola činnosti (fyzická přítomnost trenéra na tréninku), aby byly průběžně odstraňovány chyby a aby hra korespondovala s herními pravidly.

TECHNIKA
Vhodné polohy pro dobrou posturální kontrolu házení jsou identifikovány a v souvislosti s vývojem jsou určeny také silná místa na kurtu a nejvhodnější techniky odhodu . Sportovci začínají používat programy pro PC a video analýzu, jako je např. Dartfish. Učí se, jak kombinovat aspekty, které vedou ke sportovnímu úspěchu - sportovní vybavení, adekvátní intenzita a obsah tréninku, psychologické aspekty, životní styl.

TAKTIKA A ČINĚNÍ ROZHODNUTÍ
Sportovci začínají formovat své týmové / párové pozice na kurtu. Dovednosti budování týmu jsou v této fázi posíleny. Sportovci vylepšují své schopnosti rozhodovat na kurtu i mimo něj. Sportovní výzvy v tréninku jsou nastavovány stále výš a cíle na jednotlivých turnajích se také zvyšují.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
Sportovci ve výkonnostním stupni mají své vlastní specializované sportovní vybavení a doplňky, jako jsou vlastní přizpůsobené boccia míče, tykadla, rampy, držáky na míče a boccia herní vozíky. To umožňuje sportovcům hrát více strategicky a používat herní vybavení k plánované strategii.

  • TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Na turnajích se hráč postupně učí jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet sportovními nezdary. Nastaveným tréninkovým programem v této fázi se hráči tvarují, program sportovního tréninku hráčů na střední úrovni má přípravný charakter pro dosažení následné sportovní výkonnosti.

  • PLÁN PRO ZVYŠOVÁNÍ HERNÍ VÝKONNOSTI

Sportovec postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek a soustředění, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Sportovní výkonnost a herní dovednost se postupně zvyšuje na stupně pokročilý až vyšší pokročilý.  V této fázi by měl mít sportovec vytvořen krátkodobý i dlouhodobý tréninkový plán. Správný trénink má stále velmi důležitý význam. Rozvoj kondice, dovedností, taktických schopností, psychologických rysů, získávání zkušeností výkonnosti v soutěži – vše se rozvíjí postupně a dlouhodobě.

  • POSTUP HRÁČE DO TÝMU TALENTOVANÍ SPORTOVCI

Sportovci, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále nedosahují takové pozice v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako talentovaní sportovci. Pro talentované sportovce jsou nastaveny aktivity a informace tak, aby byli připraveni na vstup do reprezentace. Věková hranice talentovaných sportovců není nijak omezena. Dle nového návrhu struktury mezinárodních turnajů BISFed od roku 2022 budou organizovány turnaje pro talentované sportovce a mládež.

SYSTÉM SPORTOVNÍ ČINNOSTI