Velká cena města Pardubic

Propozice a další informace k akci uveřejníme později.

Místo závodu: Pardubice