KVALIFIKACE NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

současnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

ROZHODČÍ – ČEKATEL

Oslovování nových zájemců probíhá průběžně prostřednictvím veřejných výzev na letácích umisťovaných ve školách a organizacích a prostřednictvím webových a facebookových stránek.

Seznámení s činností rozhodčího
Zájemce, který se chce stát národním rozhodčím je seznámen s činností rozhodčího a se základními pravidly sportu boccia. K získání praktických zkušeností se zájemce účastní soustředění reprezentace či tréninků nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců je uspořádáno základní školení.

Postup čekatele do úrovně 1
Praktická zkouška a písemný test.  Po absolvování získá rozhodčí – čekatel průkaz národní rozhodčí – úroveň 1.

Platnost průkazu
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, průkaz není nadále obnoven.

  FOTOGRAFIE Z NÁBOROVÝCH ŠKOLENÍ

NÁRODNÍ ROZHODČÍ – ÚROVEŇ 1

Boccia národní rozhodčí – úroveň 1 může být čárovým rozhodčím či rozhodčím na kurtu na národních turnajích.

Monitoring činnosti
Účast rozhodčího úrovně 1 na národních turnajích je evidována RTB.

Prohlubování znalostí
Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to prostřednictvím školení, emailů a webových či facebookových stránek.

Postup rozhodčího úrovně 1
Praktická zkouška
během národního turnaje. Po úspěšném absolvování získá rozhodčí průkaz rozhodčí – úroveň 2.

Platnost průkazu rozhodčí – úroveň 2
Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, není průkaz dále obnoven.

NÁRODNÍ ROZHODČÍ – ÚROVEŇ 2

Rozhodčí úrovně 2 může rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím na národních turnajích. Může připravovat a vést workshopy pro národní rozhodčí.

Monitoring činnosti
Účast rozhodčího úrovně 2 na národních turnajích je evidována RTB.

Prohlubování a udržování znalostí
Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách prostřednictvím webových a facebookových stránek. V případě zájmu je vítán ke spolupráci na přípravě školení a setkání rozhodčích, které se konají na národních turnajích za účelem aktualizace znalostí.

Postup rozhodčích úrovně 2 na mezinárodní úroveň
Absolvování akreditovaného kurzu BISFed International Referee Course.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

  FOTOGRAFIE Z PRAXE NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

BISFED MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ

Po úspěšném absolvování BISFed International Referee Course je mezinárodní rozhodčí registrován za členskou národní organizaci na platformu BISFed. Na základě výzvy se účastní BISFed turnajů. Mezinárodní rozhodčí obdrží licenci, jejíž platnost podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na národní a mezinárodní úrovni. Mezinárodní rozhodčí vede workshopy a školení pro rozhodčí národní úrovně.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.
 

DIAGRAM PROFESNÍHO RŮSTU, ŠKOLENÍ A PRAXE NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH