KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ TRENÉRŮ

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

současnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

ASISTENT TRENÉRA

Oslovování nových zájemců si řídí jednotlivé kluby samostatně, dle svých vlastních potřeb.

Získání znalostí a praxe
Asistent trenéra je postupně zaučován boccia trenérem v TJ/SK. Informace o současných trendech v trenérské oblasti jsou volně dostupné na webových a facebookových stránkách národní členské organizace.

Postup asistenta trenéra do úrovně boccia trenéra
Absolvování školení pro trenéry či trenérského workshopu.

BOCCIA TRENÉR

Boccia trenér je každý trenér, který úspěšně absolvoval školení pro trenéry či trenérský workshop.

Prohlubování znalostí
Praxi ve vedení a plánování sportovní činnosti získává trenér v klubu a sdílením zkušeností s ostatními trenéry. Národní členská organizace pořádá velmi přínosný zdroj informací – trenérské workshopy a školení. Volně dostupné informace o současných trendech v trenérské oblasti najdou trenéři také na webových a facebookových stránkách národní členské organizace.

Pro trenéry, kteří májí zájem se posunout dále, je dalším krokem stupeň asistent trenéra reprezentace.

ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE

Asistent trenéra reprezentace spolupracuje s trenérem reprezentace na sportovních aktivitách reprezentantů, účastní se reprezentačních soustředění a může absolvovat BISFed turnaje.

Prohlubování znalostí
Během trenérské praxe v reprezentaci dochází k usazování dobrých trenérských návyků i prohlubování znalostí.

Postup asistenta reprezentačního týmu do úrovně trenér reprezentace
Úspěšné absolvování akreditovaného kurzu BISFed boccia Coach – level I. a podpis zásad etického kodexu.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

TRENÉR REPREZENTACE

Trenér reprezentace plánuje a vede sportovní činnost reprezentace ČR. Během BISFed turnajů, vede soustředění reprezentace a reprezentační tým na BISFed turnajích. Trenér reprezentace je jeden pro reprezentační tým.

BISFed trenérským kurzem je splněna podmínka ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni.

DIAGRAM KVALIFIKACE TRENÉRA NA NÁRODNÍ ÚROVNI

LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ

Lektorem trenérských kurzů určitého stupně (viz diagram níže) se může stát trenér vyšší úrovně. Zájemce je vzděláván na BISFed školeních pro lektory trenérských kurzů.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

DIAGRAM KVALIFIKACE BISFED TRENÉRA - MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ