KVALIFIKACE BOCCIA TRENÉRA

  • KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ BOCCIA TRENÉRA
  • LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ
  • DIAGRAMY A DOKUMENTY
  • KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ BOCCIA TRENÉRA

ASISTENT TRENÉRA

Oslovování nových zájemců si řídí jednotlivé kluby samostatně, dle svých vlastních potřeb.

Získání znalostí a praxe a postup do úrovně boccia trenéra
Asistent trenéra je postupně zaučován boccia trenérem v TJ/SK. Informace o současných trendech v trenérské oblasti jsou volně dostupné na webu a facebooku SH. Po dostatečné praxi je pro každého pomocného trenéra možnost absolvovat školení pro trenéry a postoupit tak do úrovně boccia trenér národní úrovně.

Školení pro boccia trenéry národní úrovně je tak nejen hodnotným zdrojem informací, ale i přípravou na BISfed Coach Level 1. Po absolvování školení pro trenéry či trenérského workshopu obdrží účastník certifikát o absolvování. Po úspěšném zakončení kurzu, který je zakončen závěrečnou zkouškou se absolvent stává Boccia trenérem příslušné úrovně.

BOCCIA TRENÉR NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Boccia trenér je každý trenér, který úspěšně absolvoval školení pro trenéry či trenérský workshop.

Prohlubování znalostí
Praxi ve vedení a plánování sportovní činnosti získává trenér v klubu a sdílením zkušeností s ostatními trenéry. Národní členská organizace pořádá velmi přínosný zdroj informací – trenérské workshopy a školení. Volně dostupné informace o současných trendech v trenérské oblasti najdou trenéři také na webových a facebookových stránkách národní členské organizace. Pro trenéry, kteří májí zájem se posunout dále, je dalším krokem stupeň asistent trenéra reprezentace.

ASISTENT TRENÉRA REPREZENTACE

Asistent trenéra reprezentace spolupracuje s trenérem reprezentace na sportovních aktivitách reprezentantů, účastní se reprezentačních soustředění a může absolvovat BISFed turnaje.

Prohlubování znalostí  a postup do úrovně trenér reprezentace
Během trenérské praxe v reprezentaci dochází k usazování dobrých trenérských návyků i prohlubování znalostí. Aby se zájemce mohl stát reprezentačním trenérem, musí absolvovat  akreditovaný kurz BISFed boccia Coach – level I. a podpis zásad etického kodexu.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Kurz je certifikovaný.

TRENÉR REPREZENTACE

Trenér reprezentace plánuje a vede sportovní činnost reprezentace ČR. Během BISFed turnajů, vede soustředění reprezentace a reprezentační tým na BISFed turnajích. Trenér reprezentace je jeden pro reprezentační tým.

BISFed trenérským kurzem je splněna podmínka ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni.

  • LEKTOR TRENÉRSKÝCH KURZŮ

Lektorem trenérských kurzů určitého stupně (viz diagram níže) se může stát trenér vyšší úrovně. Zájemce je vzděláván na BISFed školeních pro lektory trenérských kurzů.

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. Kurz je certifikovaný.

  • DIAGRAMY A DOKUMENTY

DIAGRAM KVALIFIKACE TRENÉRA NA NÁRODNÍ ÚROVNI

DIAGRAM KVALIFIKACE BISFED TRENÉRA - MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ

ETICKÝ KODEX TRENÉRA (PDF)
BISFed dokument