LICENCE C - TRENÉR III. TŘÍDY

Trenér cílevědomě a svědomitě plánuje, realizuje a zhodnocuje sportovní aktivity svých hráčů. Postupnou a plánovanou sportovní přípravou zlepšuje herní dovednosti a zvyšuje sportovní výkonnost hráčů.

Trenér uplatňuje v praxi vědecké a metodické poznatky, kdy využívá spolupráce s pedagogy, lékaři, psychology, metodiky, kondičními trenéry a dalšími vědeckými pracovníky jako fyziology, biomechaniky či dietology. 

Trenér pracuje na svém rozvoji v profesionální i osobní oblasti.

Trenér je odpovědný sportovcům, a to jak bezpečnost a prevenci proti úrazům na trénincích a turnajích, tak také za kvalitu programu a služeb, které jim poskytuje.

Základní stupeň vzdělání, po jehož dosažení je trenér registrován jako trenér III. třídy u národní členské organizace, je akreditovaný kurz Trenér III. třídy.

Kurz se skládá ze všeobecné a specializované části v celkovém rozsahu 56.5 hod. na základě osnovy, kterou určuje národní členská organizace. Studium je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Kurz Trenér III.třídy je pořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap. Příprava specializované části probíhá ve spolupráci s mezinárodním lektorem BISFed.

Podmínky přijetí na akreditovaný kurz:

 1. minimálně 18 let

Podmínky udělení trenérské licence:

 1. úspěšně zakončený kurz Trenér III. třídy
 2. podpis etického kodexu trenéra
 3. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK
 4. platná licence D

Platnost trenérské licence:

Trenérská licence se uděluje na čtyři roky. Platnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. Platnost prodlužuje vedoucí RTB SH po doložení všech podkladů.

Kurz pro doškolení trenérů III.třídy vypisuje Česká federace SH.  Trenérskou praxi dokládá vedoucí TJ/SK doručením potvrzení o praxi.

Trenérská licence pozbývá platnosti v následujících případech:

 • vypršením období platnosti
 • pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění
 • pokud se její držitel dopustil jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost národních turnajů SH či BISFed turnajů
 • v případě ukončení členství v SH

Upozorňujeme, že v případě ukončení členství TJ/SK v SH automaticky zaniká platnost trenérské licence trenérům vedených v daném TJ/SK. V případě zájmu je možné trenérskou licenci převést na jiný TJ/SK, ve kterém se trenér musí stát členem.

 • v případě, že její držitel porušil zákaz o používání dopingu

Evidence:

Evidenci držitelů licence C vede RTB SH.

UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

ve spolupráci s ČESKOU FEDERACÍ SPASTIC HANDICAP – členskou národní organizací BISFed

pořádá kurz 

TRENÉR III. TŘÍDY

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

(rozsah a náplň kurzu plně akceptuje kvalifikační řád České federace Spastic Handicap)

Základní stupeň vzdělání pro zájemce o trenérskou licenci B – trenér III. třídy je akreditovaný kurz Trenér III. třídy.

Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, J. Martího 31, Praha 6 

Termín konání: 1. část – on-line výukové moduly: 1.8. – 31.10.2021

                              2. část – závěrečný kurz: listopad či prosinec (bude upřesněno s ohledem na vývoj pandemie)

Přihlášky včetně platby: do 30.6.2021

Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let

Počet účastníků kurzu: maximálně 16

Počet hodin: 56.5 /on-line výukové moduly 34 h; praxe 22.5 h/

Cena kurzu: ……….. Kč (včetně DPH)

 

Program kurzu:

FTVS obecná část      

 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie a fyziologie zátěže
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sportovní trénink
 • Doping
 • Kompenzace zátěže


 

ČFSH speciální část   
 

 • O sportu – úvod               
 • Struktura organizací a RTB             
 • Koncepce Paralympijského sportu boccia  
 • Boccia klub – fungování  
 • Klasifikace
 • Role, činnost a odpovědnost trenéra
 • Sebereflexe koučinku
 • Sportovní vybavení          
 • Pravidla hry (základ pro trenéry)
 • Vývoj hráče
 • Technické principy          
 • Plánování           
 • Tréninková jednotka       
 • Taktika a strategie           
 • Analýza sportovního výkonu ve sportu boccia
 

Kurz proběhne formou samostudia formou výukových modulů na platformě Google Classroom v průběhu tří měsíců a v navazujícím prodlouženém víkendu. Součástí kurzu je teoretická a praktická závěrečná zkouška.

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, lektor pro vzdělání trenérů na národní úrovni ve spolupráci se Sandrou King, mezinárodní lektorkou BISFed.

Na základě přihlášky bude účastníkům zaslány další pokyny.

Osvědčení: Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží:

 • Osvědčení FTVS a ĆFSH o absolvovaní kurzu

V případě zájmu přihlášku a další informace naleznete na:

Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Posluchači obdrží teze přednášek. Ubytování a stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. 

Nabídka možného ubytování: UK FTVS – VOKOVICE – tel. 220172015 (p. E. Švábová); ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235 351 356; Hostel Tyršův dům – 257 007 397(doporučujeme), /hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny ubytování/.

Stravování možno řešit v restauračních prostorách FTVS, popř. v blízkosti Tyršova domu (běžně využíváno studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).

ETICKÝ KODEX TRENÉRA