MAREK DRAHONSKÝ

sportovní asistent ZDENĚK VYDRŽEL

BOCCIA

"Všechno se dá zvládnout, jen nemít strach."

PŘÍBĚH MARKA:

Narodil jsem se v roce 1993 a do dvou let věku jsem žil jako každé jiné zdravé dítě. Po dvou letech se začalo projevovat mé fyzické postižení – nezvedl jsem sám hlavu, nedokázal dělat úkony jako ostatní děti a lékaři začali hledat důvod. Konečná diagnóza zněla nemoc svalové atrofie SMA II. Werdnig-Hoffman.

Do svých 17 let jsem žil s rodiči v Blansku, kde jsem navštěvoval běžnou základní školu. Na druhý stupeň jsem musel nastoupit na speciální školu do Brna na Kociánku, protože škola v Blansku nebyla bezbariérová. A tak jsem se v čerstvých 18-ti letech osamostatnil. Našel jsem si v Brně podnájem a úspěšně dokončil obchodní akademii s maturitou na SŠ F.D. Roosevelta.

Poté jsem začal pracovat jako telefonní operátor, což dělám dodnes. V době, kdy jsem nastoupil do Brna na školu, hledal jsem aktivity, kterými bych vyplnil svůj volný čas a současně takové, které bych se svým postižením zvládl. Jednoho dne jsem objevil paralympijský sport BOCCIA.

Do boccii jsem se zamiloval a začal trénovat v brněnském sportovní klubu SK Kociánka, kde působím dodnes. Byl jsem zařazen do soutěžní třídy BC3, která je určena pro hráče s nejtěžším stupněm fyzického postižení. Z tohoto důvodu musím mít ke hře spoluhráče, který mi nastavuje během hry sportovní pomůcku, po níž spouštím míč. Dvojice potom tvoří na kurtu ucelenou jednotku. Můj sportovní asistent se jmenuje Zdeněk Vydržel.

Moje dosavadní úspěchy: Paralympijskému sportu boccia se věnuji 10 let a na základě stabilních herních výsledků v národních turnajích ČFSH jsem se stal pro rok 2018 reprezentantem ČR. Jako reprezentant jsem se účastnil v roce 2018 Evropského poháru, na kterém vybojoval se svými kolegy Marcelou Čermákovou a Adamem Peškou bronzovou medaili herní v divizi páry BC3.