NÁRODNÍ ROZHODČÍ

 • NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH
 • KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ ROZHODČÍCH
 • USPOŘÁDANÁ ŠKOLENÍ A SEZNAM NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH 
 • NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH

Máte rádi hru fair-play? Staňte se BOCCIA národním rozhodčím!

CO OBNÁŠÍ ČINNOST ROZHODČÍHO?

1. KROK
Získání informací

Emailem budete seznámeni s činností rozhodčího a s pravidly sportu boccia. K získání praktických zkušeností se můžete účastnit soustředění reprezentace či tréninků nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců bude uspořádáno základní školení rozhodčích.

2. KROK
Rozhodčí – úroveň 1

Až se budete cítit připraveni, absolvujete praktické školení a stanete se rozhodčím – úrovně 1. Po něm můžete začít rozhodovat na národních turnajích. V začátku vždy budete mít k ruce zkušeného rozhodčího.

3. KROK
Rozhodčí – úroveň 2

Budete-li rozhodovat na národních turnajích pravidelně a získáte na kurtu opravdový pocit jistoty, obdržíte průkaz rozhodčí úroveň 2. Poté můžete rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím. Můžete vést workshopy a školení pro rozhodčí nižší úrovně.

4. KROK
Mezinárodní rozhodčí

Budete-li chtít posunout svoji rozhodcovskou kariéru na nejvyšší úroveň, můžete se stát mezinárodním rozhodčím. Po úspěšném absolvování kurzu BISFed začnete rozhodovat na BISFed mezinárodních turnajích a bdržíte licenci mezinárodního rozhodčího.

CO NABÍZÍME?

Poznat skvělý a neobvyklý sport z blízka a potkat v něm nové přátelé, finanční odměnu, stravu a ubytování vždy po dobu turnaje. Studentům můžeme nabídnout potvrzení o absolvovaní praxe do školy.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT?

Podívejte se informace o pravidlech a všeho, co Vás zajímá o sportu boccia zde, na webu či fb. V případě dalšího zájmu se na nás obraťte a můžeme se domluvit na jakou z našich akcí byste se mohli přijet porozhlédnout zda Vás boccia zaujme i v praxi.

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE

 • KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ ROZHODČÍCH

ROZHODČÍ – ČEKATEL

Oslovování nových zájemců probíhá průběžně prostřednictvím veřejných výzev na letácích umisťovaných ve školách a organizacích a prostřednictvím webu a facebooku.

Seznámení s činností rozhodčího
Zájemce je seznámen s činností rozhodčího a se základními pravidly sportu boccia. K získání praktických zkušeností se zájemce účastní soustředění reprezentace či tréninků
nejbližšího sportovního klubu. V případě většího počtu zájemců je uspořádáno základní školení, které splňuje především praktické zaučení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

 • co je boccia
 • sportovního vybavení
 • call room
 • pravidla pro dorozumívání a časový formát hry

PRAXE NA KURTU

 • praxe základů hry
 • tresty a přestupky
 • oficiální gestikulace a pozice rozhodčího na kurtu
 • dokumentace zápasu

Postup čekatele do úrovně 1
Praktická zkouška a písemný test.  Po absolvování získá rozhodčí – čekatel průkaz národní rozhodčí – úroveň 1. Od data získání průkazu platí tento průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, průkaz není nadále obnoven.

ŠKOLENÍ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

 • pravidla - aktualizace a klarifikace
 • jak být dobrým rozhodčím
 • příprava zápasu a úkony v Call Roomu
 • situace ve hře a jejich řešení

PRAKTICKÁ ČÁST

 • pozice rozhodčího
 • oficiální gestikulace
 • techniky měření
 • průběh zápasu

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

 • shrnutí a test

NÁRODNÍ ROZHODČÍ - ÚROVEŇ 1

Monitoring činnosti a prohlubování znalostí
Účast rozhodčího úrovně 1 na národních turnajích je evidována RTB. Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách v pravidlech sportu boccia, a to prostřednictvím školení,
emailů a webových či facebookových stránek.

Postup rozhodčího úrovně 1
Praktická zkouška během národního turnaje. Po úspěšném absolvování získá rozhodčí průkaz rozhodčí – úroveň 2. Od data získání průkazu platí průkaz vždy celý následující rok. Pokud se rozhodčí neúčastní žádného národního turnaje, není průkaz dále obnoven.

NÁRODNÍ ROZHODČÍ - ÚROVEŇ 2

Rozhodčí úrovně 2 může rozhodovat hlavní zápasy či být hlavním rozhodčím na národních turnajích. Může připravovat a vést workshopy pro národní rozhodčí.

Monitoring činnosti a prohlubování znalostí
Účast rozhodčího úrovně 2 na národních turnajích je evidována RTB. Rozhodčí je pravidelně informován o novinkách prostřednictvím webových a facebookových stránek.
V případě zájmu je vítán ke spolupráci na přípravě školení a setkání rozhodčích, které se konají na národních turnajích za účelem aktualizace znalostí.

Postup rozhodčích úrovně 2 na mezinárodní úroveň
Absolvování akreditovaného kurzu BISFed International Referee Course.

ŠKOLENÍ MEZINÁRODNÍHO ROZHODČÍHO BISFED

Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace. Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce. Kandidát musí být přijat ze strany Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

BISFED MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ

Po úspěšném absolvování BISFed International Referee Course je mezinárodní rozhodčí registrován za členskou národní organizaci na platformu BISFed. Mezinárodní rozhodčí obdrží licenci, jejíž platnost podléhá aktivní rozhodcovské činnosti na národní a mezinárodní úrovni. Mezinárodní rozhodčí vede workshopy a školení pro rozhodčí národní úrovně.

 • USPOŘÁDANÁ ŠKOLENÍ A SEZNAM NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

NÁRODNÍ ROZHODČÍ

 1. BARBORA JANOVÁ
 2. PAVLA VRBOVÁ

 3. MAREK TROJANEC
 4. JANA JANOVÁ
 5. JIŘÍ KUBÍČEK
 6. JIŘÍ MIKULIČ
 7. ROBERT KŘIVAN
 8. VÁCLAV JANOUCH
 9. DAVID HAAS
 10. PAVEL MALINKA
 11. ADRIANA VRBOVÁ
 12. KATEŘINA HEJNOVÁ
 13. ANDREA VÁCLAVKOVÁ
 14. EVA KUČEROVÁ
 15. IRENA RÁČKOVÁ
 16. MARIE BENEŠOVÁ
 17. MONIKA DOSKOČILOVÁ
 18. DOMINIKA FUKSÍKOVÁ
 19. KATEŘINA KARGEROVÁ
 20. MICHAELA MÁDLOVÁ
 21. MICHAELA ŘIHÁČKOVÁ
 22. ZDENA PLŠKOVÁ
 23. GABRIELA NAJBRTOVÁ
 24. ZUZANA BEŇKOVÁ