BC2

NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ

paralympijský sport boccia

Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku jsou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje) se hodnota bodů sníží na polovinu. Body získáné v turnajích 2021 budou přičteny do 5ti pracovních dnů od konce turnaje.

V důsledku pandemie zůstal národní žebříček pro rok 2020 nezměněn a výše uvedené termíny odečtů se prodlužují o 1 rok.

TERMÍNY PRO ODEČTY A PŘÍPOČTY BODŮ DO NÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU
1. NS 2019             (odečet 16.3.19)
1. NS 2019             (odečet 11.5.19)
MČR 2019 (odečet 9.8.19)
1. NS 2021           (přípočet do 1.10.21)
1. NS 2021          připravuje se
MČR 2021             (přípočet do 3.10.21)
1. ŽABKA JOSEF /JU/ 41.25 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019

8.25
NS 2019 18
MČR 2019 15
2. PETRÁK FRANTIŠEK /JU/ 37.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 7.5
NS 2019 15
MČR 2019 15
3. BÍLEK MARTIN /OA/ 31.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 4.5
NS 2019 12
MČR 2019 15
4. HORÁČEK PETR /OA/ 27 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 4.5
NS 2019 15
MČR 2019 7.5
5. KYPROVÁ PAVLÍNA /DS/ 21 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 3
NS 2019 9
MČR 2019 9
6. ZDRÁHAL JAN /JU/ 15.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 4.5
NS 2019 2
MČR 2019 9
7. WUNSCH MICHAL /JE/ 11.25 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 2.25
NS 2019 4.5
MČR 2019 4.5
8. BLAHOVEC JAN /JE/ 7.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 4.5
MČR 2019 3
9. KREIBICHOVÁ JIŘINA /JU/ 6.75 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 5.25
MČR 1.5

OSTATNÍ VÝSLEDKY

10. KADUR PETR /OA/ 6.75 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 2.25
NS 2019 4.5

OSTATNÍ VÝSLEDKY

11. KUHN PETR /BR/ 4.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

MČR 2019 4.5

OSTATNÍ VÝSLEDKY

12. KOLTÁŠ JAN /JU/ 4.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 4.5
13. KYCLT RICHARD /JU/ 3 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 3
14. MALEC FRANTIŠEK /VM/ 1.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 1.5

15. PÍSAŘÍKOVÁ VENDULA /LK/ 0 b.

 datum národní klasifikace:

16. VEIK MARTIN /NL/ 0 b.

 datum národní klasifikace:

-- ČERVENKA VÁCLAV /JU/

Datum národní klasifikace:

-- HATÁK JAN /JU/

Datum národní klasifikace:

-- FAFEJTA TOMÁŠ /HA/

Datum národní klasifikace:

-- HOŘÁNEK JOSEF /HA/

Datum národní klasifikace:

-- KARCHŇÁK VLADIMÍR /HA/

Datum národní klasifikace:

-- KOVAŘOVÁ KAMILA /HA/

Datum národní klasifikace:

-- ŠIFFNEROVÁ DANIELA /HR/

Datum národní klasifikace:

-- ONDŘEJ MUSIL /NL/

Datum národní klasifikace:

Aktualizace národního žebříčku

Aktualizace národního žebříčku bude provedena vždy do 2 týdnů po skončení každého turnaje pro přičtení bodů a k datu začátku turnaje po uplynutí 1 roku od turnaje pro snížení hodnoty bodů na polovinu.

Zařazení nového hráče

Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.

Nový hráč může být nasazený v Národním turnaji až poté, co mu bude přidělena klasifikační třída národním klasifikátorem.

Bodování

Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:

1. místo: 21 bodů
2. místo: 19 bodů
3. místo: 17 bodů
4. místo: 15 bodů
5. místo: 13 bodů
6. místo: 12 bodů
7. místo: 11 bodů
8. místo: 10 bodů
9. místo:   8 bodů
10. místo: 7 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 5 bodů
13. místo: 4 body
14. místo: 3 body
15. místo: 2 body
16. místo: 1 bod
(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)

Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním Mistrovství ČR. V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, kterého se zúčastnil.