BC4

NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ

paralympijský sport boccia

Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku jsou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje) se hodnota bodů sníží na polovinu. Body získáné v turnajích 2021 budou přičteny do 5ti pracovních dnů od konce turnaje.

V důsledku pandemie zůstal národní žebříček pro rok 2020 nezměněn a výše uvedené termíny odečtů se prodlužují o 1 rok.

TERMÍNY PRO ODEČTY A PŘÍPOČTY BODŮ DO NÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU
1. NS 2019             (odečet 16.3.19)
1. NS 2019             (odečet 11.5.19)
MČR 2019 (odečet 9.8.19)
1. NS 2021           (přípočet do 1.10.21)
1. NS 2021          připravuje se
MČR 2021             (přípočet do 3.10.21)
1. PROCHÁZKA RADEK /BR/ 39 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019

7.5
NS 2019 13.5
MČR 2019 18
2. SCHMID MAREK /HR/ 31b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 9
NS 2019 15
MČR 2019 7
3. BAJTEK JAN /JU/ 30 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 3
NS 2019 15
MČR 2019 12
4. ŠEVČÍK JAKUB /JE/ 24 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 6
NS 2019 3
MČR 2019 15
5. CHLOUBA JAROSLAV /HA/ 11 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 6
MČR 2019 5
6. KAAS ONDŘEJ /HA/ 9.75 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 2.25
NS 2019 7.5
MČR 2019 0
7. MARSÍN JIŘÍ /HR/ 4.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 1.5
MČR 2019 3
8. KOUTNÝ MICHAL /HR/ 4.5 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

NS 2019 1.5
NS 2019 3
9. TEJKL LUKÁŠ /BR/ 2.25 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

NS 2019 2.25

OSTATNÍ VÝSLEDKY

10. HUBALOVSKÝ PETR /SP/ 2.25 b.

 4 NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

OSTATNÍ VÝSLEDKY

MČR 2019 2.25
11. PROS MICHAL /JU/
12. SVOBODA DAVID /HA/

 Datum národní klasifikace:

13. BROŽ JAROSLAV /HR/
AKTUALIZACE NÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU

Aktualizace národního žebříčku bude provedena vždy do 2 týdnů po skončení každého turnaje pro přičtení bodů a k datu začátku turnaje po uplynutí 1 roku od turnaje pro snížení hodnoty bodů na polovinu.

ZAŘAZENÍ NOVÉHO HRÁČE

Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.

Nový hráč může být nasazený v Národním turnaji až poté, co mu bude přidělena klasifikační třída národním klasifikátorem.

BODOVÁNÍ

 Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:

 1. místo: 21 bodů
 2. místo: 19 bodů
 3. místo: 17 bodů
 4. místo: 15 bodů
 5. místo: 13 bodů
 6. místo: 12 bodů
 7. místo: 11 bodů
 8. místo: 10 bodů
 9. místo:   8 bodů
 10. místo: 7 bodů
 11. místo: 6 bodů
 12. místo: 5 bodů
 13. místo: 4 body
 14. místo: 3 body
 15. místo: 2 body
 16. místo: 1 bod
 (od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)

ROVNOST BODŮ

V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním Mistrovství ČR. V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství  ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, kterého se zúčastnil.