NOVÝ HRÁČ

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

současnost a  paralympijský cyklus 2021 - 2024

Každý úspěch začíná odhodláním to zkusit.

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen TJ/SK) jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry prochází jednotlivými úrovněmi sportovního vývoje. Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze postupnou, odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou. I ti nejlepší sportovci byli na začátku své kariéry amatérskými a díky své usilovné práci a disciplíně se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.

Stejně jako i v minulých letech budeme i nadále informovat a aktualizovat informace v oblasti treninkových aktivit pro nové sportovce, pomáhat s objednávkami sportovního vybavení ve spolupráci s klubovými trenéry a vzdělávat klubové trenéry v souladu rozvojem trenérství, který udává Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.


NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ

OSLOVENÍ A MOTIVACE

Oslovování nových hráčů si řídí jednotlivé kluby samostatně.  V případě, že TJ/SK je součástí zařízení orientovaného na aktivity tělesně postižených osob, zpravidla oslovuje klienty s nabídkou sportovního vyžití. K oslovení dalších nových hráčů, mimo zařízení pro handicapované osoby, jsou využívány různé formy náboru (internet, sociální sítě atd.). Nábor nových hráčů má vždy motivační charakter s cílem postupného rozšiřování základny sportovců.

POSTUPNÉ BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO VZTAHU KE SPORTU

Novým hráčům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení, radost a lásku ke sportu. Pro začínající hráče je dlouhodobě přístupná řada informací o novinkách v paralympijském sportu boccia na webových a facebookových stránkách národní sportovní organizace nebo jiných zdrojů mimo oficiální strukturu a koncepci sportu boccia. Zprávy o trendech napříč všemi oblastmi sportu jsou volně dostupné všem zájemcům o sport boccia. 

POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ

V případě, že se vedení hráče ve sportovním prostředí vyvíjí pozitivně a hráč chce začít pravidelně trénovat, trenér ho registruje jako hráče provozující sport na rekreační úrovni.

VÍCE O ROZDĚLENÍ SPORTOVCŮ DO KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD

POKUD CHCETE BOCCIU ZKUSIT, NEVÁHEJTE A NAPIŠTE NÁM

CO BY VÁS MOHLO JEŠTĚ ZAJÍMAT?

Příklad akce s novými hráči a talenty. V případě zájmu podobné akce jsou TJ/ SK vítány kontaktovat vedení RTB.

Sportovní kluby mohou požádat o spolupráci trenéra reprezentace a pozvat jej na své nábory nových hráčů.

TRÉNINK PRO NOVÉ HRÁČE BRNO

TRÉNINK S TALENTY