NOVÝ HRÁČ

 • NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
 • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ
 • POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ
Každý úspěch začíná odhodláním to zkusit.

Sportovní kariéra hráče začíná náborem a tréninky ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, pokračuje rozvojem správných tréninkových návyků, absolvováním turnajů a při dosažení vysoké herní úrovně vrcholí vstupem do reprezentace. I ti nejlepší sportovci byli na začátku své kariéry amatérskými a díky své usilovné práci a disciplíně se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ

OSLOVENÍ A MOTIVACE

Nábor nových hráčů si řídí jednotlivé kluby samostatně.  V případě, že TJ/SK je součástí zařízení orientovaného na aktivity tělesně postižených osob, zpravidla oslovuje klienty s nabídkou sportovního vyžití. K oslovení dalších nových hráčů, mimo zařízení pro handicapované osoby, jsou využívány různé formy náboru (internet, sociální sítě atd.). Nábor nových hráčů má vždy motivační charakter s cílem postupného rozšiřování základny sportovců.

NOVÝ PROGRAM NÁBORU ZAMĚŘENÝ NA ŽENY A DÍVKY

Velký důraz na rovné zastoupení žen v paralympijském sportu boccia klade nejen Mezinárodní paralympijský výbor, ale také Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

V souladu s kroky mezinárodních organizací bychom rádi přivítali více žen a dívek v paralympijském sportu boccia i v České republice.

METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ

Novým hráčům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení, radost a lásku ke sportu. Začínající hráči se účastní organizovaných tréninků s ostatními a jejich trénink by měl mít takovou organizaci, aby co největší jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Aktivity u začínajících bychom měli střídat po kratších časových intervalech kvůli udržení pozornosti. Pokud však hráče  aktivity zaujme a baví je, můžou se jí věnovat i déle. Právě pozornost a zaujetí jsou ukazatelem, zda máme aktivitu změnit či ne. Záměr trenérské práce u nových hráčů je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení.

Tento stupeň je výchozím bodem cesty sportovce, první kontakt se sportem boccia. Místa, kde se poprvé tělesně postižení setkávají se sportem boccia jsou častokrát rehabilitační centra, školy či stacionáře. Tato první fáze je především průzkumná a zábavná. Hráčům je dána možnost vyzkoušet si různé způsoby odhodu míče, s malým důrazem na přesnost.

Důležité aspekty při práci s novými hráči:

 • POCHVALA A POVZBUZENÍ - SPORT JE HRA A RADOST
 • KREATIVITA, TRPĚLIVOST A LASKAVÝ PŘÍSTUP
 • TRÉNINKY VE SKUPINKÁCH, SDÍLENÍ EMOCÍ A ZÁŽITKŮ ZE HRY
 • ZAUJETÍ POZORNOSTI A PESTROST AKTIVIT

TECHNIKA

TAKTIKA

VYBAVENÍ

PRAVIDLA

TRÉNINK

 • zkoušení různých typů odhodů / vypouštění míče 
 • N/A
 • základní, klubové
 • obecný koncept hry
 • rozvoj herního sebevědomí
 • zkoušení a pozorování jednotlivých částí odhodu míče
 • skupinové sportovní aktivity
 • podpora radosti a nadšení ze hry

POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ

V případě, že se vedení hráče ve sportovním prostředí vyvíjí pozitivně a hráč chce začít pravidelně trénovat, trenér ho registruje jako hráče provozující sport na rekreační úrovni.

FORMULÁŘ PRO NOVÉ ZÁJEMCE

 • DALŠÍ INFORMACE

Příklad akce s novými hráči a talenty. V případě zájmu podobné akce jsou TJ/ SK vítány kontaktovat vedení RTB.

Sportovní kluby mohou požádat o spolupráci trenéra reprezentace a pozvat jej na své nábory nových hráčů.

TRÉNINK PRO NOVÉ HRÁČE BRNO