NOVÝ HRÁČ

 • NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
 • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ
 • POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ
Každý úspěch začíná odhodláním to zkusit.

Sportovní kariéra hráče začíná náborem a tréninky ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, pokračuje rozvojem správných tréninkových návyků, absolvováním turnajů a při dosažení vysoké herní úrovně vrcholí vstupem do reprezentace. I ti nejlepší sportovci byli na začátku své kariéry amatérskými a díky své usilovné práci a disciplíně se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.

 • NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
 • OSLOVENÍ A MOTIVACE

Nábor nových hráčů si řídí jednotlivé kluby samostatně.  V případě, že TJ/SK je součástí zařízení orientovaného na aktivity tělesně postižených osob, zpravidla oslovuje klienty s nabídkou sportovního vyžití. K oslovení dalších nových hráčů, mimo zařízení pro handicapované osoby, jsou využívány různé formy náboru (internet, sociální sítě atd.). Nábor nových hráčů má vždy motivační charakter s cílem postupného rozšiřování základny sportovců.

 • NOVÝ PROGRAM NÁBORU ZAMĚŘENÝ NA ŽENY A DÍVKY

Velký důraz na rovné zastoupení žen v paralympijském sportu boccia klade nejen Mezinárodní paralympijský výbor, ale také Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

V souladu s kroky mezinárodních organizací bychom rádi přivítali více žen a dívek v paralympijském sportu boccia i v České republice.

 • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ

Novým hráčům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení, radost a lásku ke sportu. Začínající hráči se účastní organizovaných tréninků s ostatními a jejich trénink by měl mít takovou organizaci, aby co největší jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Aktivity u začínajících bychom měli střídat po kratších časových intervalech kvůli udržení pozornosti. Pokud však hráče  aktivity zaujme a baví je, můžou se jí věnovat i déle. Právě pozornost a zaujetí jsou ukazatelem, zda máme aktivitu změnit či ne. Záměr trenérské práce u nových hráčů je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení. Důležité aspekty při práci s novými hráči:

 • POCHVALA A POVZBUZENÍ - SPORT JE HRA A RADOST
 • KREATIVITA, TRPĚLIVOST A LASKAVÝ PŘÍSTUP
 • TRÉNINKY VE SKUPINKÁCH, SDÍLENÍ EMOCÍ A ZÁŽITKŮ ZE HRY
 • ZAUJETÍ POZORNOSTI A PESTROST AKTIVIT
 • POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ

V případě, že se vedení hráče ve sportovním prostředí vyvíjí pozitivně a hráč chce začít pravidelně trénovat, trenér ho registruje jako hráče provozující sport na rekreační úrovni.

 • FORMULÁŘ PRO NOVÉ ZÁJEMCE
 • DALŠÍ INFORMACE

Příklad akce s novými hráči a talenty. V případě zájmu podobné akce jsou TJ/ SK vítány kontaktovat vedení RTB.

Sportovní kluby mohou požádat o spolupráci trenéra reprezentace a pozvat jej na své nábory nových hráčů.

TRÉNINK PRO NOVÉ HRÁČE BRNO