NOVÝ A ZAČÍNAJÍCÍ HRÁČ

 • NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
 • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ
 • POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ

Rozvoj sportovních dovedností má ve sportu boccia velmi individuální charakter, jenž souvisí se specifiky fyzického a psychologického profilu hráče. V každém stupni se proto mohou lišit vlastnosti a herní úroveň jednotlivců.

Je však důležité definovat soubor sekvenčních charakteristik, které definují jednotnou cestu s ohledem na fyzické možnosti a individuální pohybové schopnosti sportovců. Podobně je u jiných sportů nezbytné rozvíjet základní pohybové dovednosti před rozvojem dovedností specifických.  

Pro metodiku sportovní přípravy hráčů národní úrovni je základem koncepce Mezinárodní federace BISFed – Players´Pathway, který vychází z  kanadského modelu LTAD – Long Term Athlete Development. 

Každý úspěch začíná odhodláním to zkusit.

Sportovní kariéra hráče začíná náborem a tréninky ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, pokračuje rozvojem správných tréninkových návyků, absolvováním turnajů a při dosažení vysoké herní úrovně vrcholí vstupem do reprezentace. I ti nejlepší sportovci byli na začátku své kariéry amatérskými a díky své usilovné práci a disciplíně se dostali mezi nejlepší ve svém sportu.

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ

STÁLÝ NÁBOR HRÁČŮ

STÁLÝ NÁBOR HRÁČŮ

paralympijský sport boccia

Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny z vás, kteří byste rádi zkusili .. .. zahrát si BOCCIU 😉

Co je vlastně boccia?

Boccia je sport podobný francouzské pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením. V roce 1984 se boccia stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. Dnes bocciu hrají lidé ve vice než 80 zemích světa. Sport boccia v České republice zastřešuje Česká federace Spastic Handicap, jediný oficiální člen Mezinárodní federace BISFed.

Kdo jsme my?

Česká federace Spastic Handicap zastřešuje sport boccia v České republice a bocciu vedeme od roku. Pokud byste BOCCIU chtěli zkusit, koukněte na náš web, ozvěte se a my Vás nasměrujeme na nejbližší sportovní klub, nebo pozveme na soustředění či turnaj. Pokud je vás více a chtěli byste BOCCIU zkusit například ve vašem spolku, zapůjčíme vám bezplatně sportovní vybavení, přivezeme přeložená pravidla a vše vám rádi ukážeme. Ve sportu BOCCIA nikdy není pozdě začít. Tak neváhejte a zkuste to také 😉

FORMULÁŘ PRO NOVÉ ZÁJEMCE

NOVÝ PROGRAM NÁBORU ZAMĚŘENÝ NA ŽENY A DÍVKY

Velký důraz na rovné zastoupení žen v paralympijském sportu boccia klade nejen Mezinárodní paralympijský výbor, ale také Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

V souladu s kroky mezinárodních organizací bychom rádi přivítali více žen a dívek v paralympijském sportu boccia i v České republice.

METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY ZAČÍNAJÍCÍCH HRÁČŮ

Tato úroveň je výchozím bodem sportovní kariéry každého hráče. Hráč se může se sportem boccia seznámit například v rehabilitačním centru, škole či prostřednictvím přátel. Začátečníkům se věnují asistenti trenérů a boccia trenéři v TJ/SK a budují v nich ze začátku především nadšení, radost a lásku ke sportu.

Začínající hráči se účastní organizovaných tréninků s ostatními a jejich trénink by měl mít takovou organizaci, aby co největší jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Aktivity u začínajících bychom měli střídat po kratších časových intervalech kvůli udržení pozornosti. Pokud však hráče  aktivity zaujme a baví je, můžou se jí věnovat i déle. Právě pozornost a zaujetí jsou ukazatelem, zda máme aktivitu změnit či ne. Záměr trenérské práce u nových hráčů je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení.

V této fázi podporujeme rozvoj pozitivního přístupu ke sportu prostřednictvím hravého a zábavného obsahu tréninku. Aktivity by měly být přizpůsobeny individuálním potřebám hráčů  účastníci by měli mít možnost vyzkoušet si různé metody odhodu míče, přičemž neklademe důraz na přesnost.  S ohledem na profil hráče můžeme směrovat do cílové zóny vozík a pozici těla.

Během této úrovně může být herní prostor cíleně zmenšen, postupem času poté upraven na delší vzdálenost odhodu. Představena jsou hráčů pouze základní pravidla hry.

Podpora pozitivní zkušenosti a zvyšování motivace je důležitější než skóre. Hra párů či týmů může být aplikována s ohledem na podporu motivace a nadšení pro sport. Vybavení může být v této fázi jen základní a rozmanité. Nepoužívané vybavení hráčů vyšších úrovní je v této fázi dobrou volbou.

Důležité aspekty při práci s novými hráči:

 • POCHVALA A POVZBUZENÍ - SPORT JE HRA A RADOST
 • KREATIVITA, TRPĚLIVOST A LASKAVÝ PŘÍSTUP
 • TRÉNINKY VE SKUPINKÁCH, SDÍLENÍ EMOCÍ A ZÁŽITKŮ ZE HRY
 • ZAUJETÍ POZORNOSTI A PESTROST AKTIVIT

TECHNIKA

TAKTIKA

VYBAVENÍ

PRAVIDLA

TRÉNINK

 • zkoušení různých typů odhodů / vypouštění míče 
 • N/A
 • základní, klubové
 • obecný koncept hry
 • rozvoj herního sebevědomí 
 • zkoušení a pozorování jednotlivých částí odhodu míče

 • skupinové sportovní aktivity
 • podpora radosti a nadšení ze hry
 • minimální instrukce a korekce 
 • činnosti přizpůsobené rozvoji pohybových dovedností, např. házení na cíl

POSTUP HRÁČE NA REKREAČNÍ ÚROVEŇ

V případě, že se práce s hráčem vyvíjí pozitivně a hráč chce začít pravidelně trénovat, trenér ho registruje jako hráče provozující sport na rekreační úrovni.