HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

současnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry prochází jednotlivými úrovněmi sportovního vývoje. Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou.

Stejně jako v minulých letech budeme i nadále aktualizovat informace v souvislosti s tréninkem, pomáhat při objednávkách sportovního vybavení a vzdělávat klubové trenéry v souladu rozvojem trenérství, který udává Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.


 HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

Je-li hráč řádně registrován do TJ/SK, stává se hráčem provozujícím sport na rekreační úrovni. Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními alespoň 1x týdně v průběhu kalendářního roku.
(definice z programu MŠMT - Národní koncepce paralympijského sportu boccia je tvořena v souladu programy MŠMT a rozvojem sportu na mezinárodní úrovni řízeném Mezinárodní federací sportu boccia BISFed).

V období 2021 - 2024 se definice hráče na rekreační úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově vzniklé Národní sportovní agentury.

Aby hráč mohl začít soutěžit, musí být zařazen do některé z klasifikačních tříd. Trenér každého nového hráče rekreační úrovně předá podklady ke klasifikaci hráče národnímu klasifikátorovi.

SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE REKREAČNÍ ÚROVNĚ

Hráč se účastní organizovaných tréninků s ostatními. Trénink nováčků by měl mít takovou organizaci, aby co největší jejich počet trénoval souběžně, a tím byly odstraněny prostoje způsobené pasivním přihlížením. Toto je možné řešit rozdělením hráčů do několika menších skupin. Záměr trenérské práce u hráčů rekreační úrovně je především postupné budování pozitivního vztahu ke sportu a podpora radosti a nadšení.

Hlavním cílem tréninku nováčků je oblíbit si bocciu jako hru a aktivizovat přirozené schopnosti k co nejdokonalejšímu osvojení všech složek herní způsobilosti a současně přispívat specifickými vlivy sportovního prostředí k formování různých stránek jeho osobnosti – pohybové, citové, mravní, rozumové atd. Úkolem pro trenéra nového hráče je sportovní hře učit a naučit. K tomu, aby tyto podněty přinesly očekávaný efekt, jsou nezbytně nutné určité materiální podmínky (tréninkové prostory, pomůcky) a organizační schopnosti (čas pro systematickou a trpělivou práci).

POSTUP HRÁČE DO VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám.  Zvyšuje vlastní herní výkonnost a postupně se dostává do stále lepší herní formy. Pokud se cítí stále komfortněji ve sportovním prostředí, zvýší počet svých tréninků na 2 tréninkové jednotky týdně v průběhu kalendářního roku a stává se hráčem výkonnostní úrovně.

VÍCE O ROZDĚLENÍ SPORTOVCŮ DO KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD

INFORMACE PRO HRÁČE VŠECH ÚROVNÍ