REPREZENTACE 2018

paralympijský sport boccia

NOMINACE REPREZENTANTŮ A TÝMU SLEDOVANÍ HRÁČI 2018

Nominace reprezentantů a sportovců do týmu sledovaní hráči 2018 byla vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů, pozici v národním žebříčku, dat z tréninkových deníků; viz dokument Nominace reprezentace a nominace týmu sledovaní hráči pro rok 2018.

Současně s nominací sportovců do reprezentace a týmu talentovaní sportovci byl hráčů zaslána i nominace na BISFed turnaje 2018. Na základě navržené účasti na BISFed turnaje došlo k dohodě se jednotlivými sportovci, kterých turnajů se mohou a chtějí účastnit.  Prokonzultována byla kvalifikační kritéria, náročnost přípravy, finanční rozpočet, možnosti financování jednotlivých akcí. Na základě dohody se následně potvrdil  zájem o herní místa na BISFed turnajích 2018.

PÍSEMNÉ NOMINACE PRO ROK 2018 OBDRŽELI

BC1

REPREZENTACE

KATEŘINA CUŘÍNOVÁ

NÁVRH TURNAJŮ

 • SP POVOA
 • EP OLBIE

VÝTAH Z PÍSEMNÉ NOMINACE

Katka byla navržena pro rok 2018 na 2 mezinárodní turnaje po dohodě, a to s ohledem na zdravotní stav a  vlastní priority mimo sportovní oblast. Z plánu Katky soutěžit pouze na SP Povoa jsme přikročili k absolvování také EP Olbie, který byl Katce doporučen a na kterém měla medailový úspěch - její první zlato z BISFed turnaje.

TÝM SLEDOVANÍ HRÁČI

SIMONA BLAŽKOVÁ

 • EP OLBIE

Simona je na základě svých výsledků nominována do týmu sledovaní hráči 2018 a je navržena na účast na EP OLBIE 2018.

BC2

TÝM SLEDOVANÍ HRÁČI

FRANTIŠEK PETRÁK
JOSEF ŽABKA
MARTIN BÍLEK

 • EP OLBIE

Sportovci jsou nominováni na základě svých výsledků v národní soutěži do týmu sledovaní hráči pro rok 2018. Sportovci na EP OLBIE budou vybráni dle aktuální sportovní formy viz dokument Nominace týmu sledovaní hráči 2018, a to s ohledem na omezený počet herních míst.  Hráčům je informace o jejich nominaci sdělena vždy nejpozději 6 týdnů před konkrétní soutěží. Poté hráči obdrží písemné tréninkové přípravy.

BC3

REPREZENTACE

KAMIL VAŠÍČEK

 • SP POVOA
 • EP POZNAŇ

Kamil spadá dle podmínek MŠMT do reprezentační kategerie A. V roce 2017 se rozhodl nereprezentovat a  a tak se nekvalifikoval na MS 2018. Pro rok 2018 byl tedy navržen na Světový a Evropský pohár v případě, že by pro 2018 reprezentaci přijal.

ADAM PEŠKA
 • SP POVOA
 • MS LIVERPOOL
 • EP POZNAŇ

Adam odstartoval svou kariéru reprezentanta v roce 2017 a splnil kvalifikační kritéria na Mistrovsvtí světa 2018. Dle podmínek MŠMT spadá do kategorie C. Kromě MS byl Adam navržen na turnaje EP Poznaň a SP Povoa.

MARCELA ČERMÁKOVÁ

 • SP POVOA
 • EP POZNAŇ

Marcela se rozhodla v roce 2018 absolvovat pouze EP Poznaň, což byl ten pravý start. Na tomto  prvním mezinárodním turnaji získala bronzovou medaili v párech BC3.

TÝM SLEDOVANÍ HRÁČI

JIŘÍ SVOJANOVSKÝ
MAREK DRAHONSKÝ

 • EP POZNAŇ

Sportovci jsou nominováni na základě svých výsledků v národní soutěži. Z důvodu omezeného počtu herních míst na jednotlivých turnajích dle pravidel BISFed o účasti rozhodne vyšší pozice hráče v národním žebříčku.

 BC4

REPREZENTACE

RADEK PROCHÁZKA
JAN BAJTEK

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

Sportovci jsou nominováni do reprezentace na základě splnění kritérií uvedené v národní koncepci paralympijského sportu boccia_v2018. Navržena je účast na třech mezinárodních turnajích. Radek ani Jan nesplňují podmínky pro financování dle programu MŠMT. V případě však,  že sportovci svou nominaci potvrdí, použijeme plán financování zaslaný společně s nominací.

TÝM SLEDOVANÍ HRÁČI

RADEK PROCHÁZKA
JAKUB ŠEVČÍK
MICHAL PROS

Účast na soustředěních - příprava pro rok 2019.

Sportovci jsou nominováni na základě spnění kritérií v národní koncepci sportu boccia. V případě,  že by se sportovci účastnili  mezinárodního turnaje  budou zařazeni do reprezentace ČR dle pravidel národní koncepce paralympijského sportu boccia.

NOMINACE 2018 PŘIJALI

BC1: Kateřina CUŘÍNOVÁ, Simona BLAŽKOVÁ
BC2: Josef ŽABKA, Martin BÍLEK
BC3: Adam PEŠKA, Marcela ČERMÁKOVÁ, Marek DRAHONSKÝ
BC4: Jan BAJTEK, Radek PROCHÁZKA, Jakub ŠEVČÍK, Michal PROS

AKTIVITY PRO REPREZENTANTY A SLEDOVANÉ HRÁČE 2018

 • nastavení ročního plánu;
 • národní soutěž
 • tréninková soustředění
 • plán tréninkových období;
 • BISFed turnaje
 • tréninkové a informační přípravy na mezinárodní soutěže;
 • pravidelné aktualizace informací ve sportu boccia
 • možnost kontaktu se sportovní fyzioterapeutkou a osobním koučem;
 • řešení financování aktivit hráčů v rámci týmu sledovaní hráči a zajišťování jednotných dokumentů

AKTIVITY REPREZENTACE A TÝMU SLEDOVANÍ HRÁČI 2018

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
23.2 - 25.2.2018

VÝSLEDKY (PDF)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ BRNO
9. - 11.3.2018

VÝSLEDKY (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ BRNO
25.3.2018

POZVÁNKA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ BRNO
28.4.2018

PROPOZICE (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ TEPLICE
25. - 27.5.2018

PROPOZICE (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ BRNO
16.6.2018

INFORMACE (PDF)

SVĚTOVÝ POHÁR POVOA
2. - 9.7.2018

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ TEPLICE
3. - 5.8.2018

PROPOZICE (PDF)

MS LIVERPOOL
9. - 19.8.2018

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ MORAVANY
31.8. - 2.9.2018

PROPOZICE (PDF)

EVROPSKÝ POHÁR POZNAŇ
5. - 12.9.2018

ZPRÁVA (PDF)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
6. - 7.10.2018

VÝSLEDKY (PDF)

EVROPSKÝ POHÁR OLBIE
2. - 9.7.2018

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ NYMBURK
4. - 7.11.2018

PROPOZICE (PDF)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ BRNO
8. - 9.12.2018

PROPOZICE (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ SLOVENSKO
22. - 26.8.2018

PROPOZICE (PDF)

MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY REPREZENTACE 2018

EVROPSKÝ POHÁR POZNAŇ

BRONZ PRO PÁRY BC3

EVROPSKÝ POHÁR OLBIE

ZLATO KATEŘINA CUŘÍNOVÁ BC1

TRÉNINKOVÉ A INFORMAČNÍ PŘÍPRAVY PRO REPREZENTANTY 2018

Sportovní činnost reprezentanta je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické schopnosti a psychologické rysy sportovce. Dosahování vrcholné sportovní výkonnosti se rozvíjí postupně a dlouhodobě. Simulace soutěžního prostředí na reprezentačních soustředění s vybranými sparing partnery pomáhá hráčům testovat a budovat herní návyky, reakce pod tlakem a odolnost při fyzické zátěži.

V reprezentaci dostávají hráči podrobné pravidelné informace a aktualizace o anti dopingu a klasifikačním procesu.

PŘÍKLAD TRÉNINKOVÉ A INFORMAČNÍ PŘÍPRAVY V ROCE 2018

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 2018
K.CUŘÍNOVÁ, S.BLAŽKOVÁ, J.ŽABKA

FOTOGRAFIE Z ROKU 2018 (více v galerii)