REPREZENTACE 2019

paralympijský sport boccia

NOMINACE REPREZENTANTŮ A TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ 2019


Nominace reprezentantů a hráčů do týmu talentovaní sportovci 2019 byla vytvořena na základě sportovních výkonů hráčů a pozici v národním žebříčku, viz. národní koncepce paralympijského sportu boccia, sportovní vývoj hráče, verze 2018. Nominace pro rok 2019 obdrželi sportovci v první polovině listopadu 2018.

Současně s nominací sportovců do reprezentace a týmu talentovaní sportovci byla hráčům zaslána i nominace na BISFed turnaje 2019. Na základě navržené účasti na BISFed turnaje došlo k dohodě s jednotlivými sportovci, kterých turnajů se mohou a chtějí účastnit.  Prokonzultována byla kvalifikační kritéria, náročnost přípravy, finanční rozpočet a  možnosti financování jednotlivých akcí. Na základě dohody se následně potvrdil  zájem o herní místa na BISFed turnajích 2019.
 

PÍSEMNÉ NOMINACE PRO ROK 2019 OBDRŽELI

BC1

REPREZENTACE

KATEŘINA CUŘÍNOVÁ

NÁVRH TURNAJŮ

 • SP MONTREAL
 • ME SEVILLA
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

VÝTAH Z PÍSEMNÉ NOMINACE

Katka má již 2 velmi dobré výsledky z roku 2018, z následujícího roku 2019 jí budou započítány výsledky pouze ze 2 turnajů, z toho 1 musí být ME (BISFed kv. manuál). Účast jen na 2 či 3 turnajích neohrozí kvalifikaci na LPH. Navržena je na 4 turnaje tak, aby měla dostatečnou šanci dosáhnout kvalifikace LPH Tokio 2020.

TALENTOVANÍ SPORTOVCI

SIMONA BLAŽKOVÁ
ROMAN SAJDAK

 • EP NYMBURK

Sportovci jsou nominováni na základě splnění nominačních kritérií dle národní koncepce a předběžně se zařazením souhlasili. Navržena je jim účast na Evropském poháru Nymburk 2019. Sportovci nesplňují podmínky financování dle programu MŠMT Pro financování činnosti použijeme plán financování zaslaný společně s nominací. Oba sportovci se tak budou moci účastnit aktivit v programu reprezentace.

BC2

TALENTOVANÍ SPORTOVCI

FRANTIŠEK PETRÁK
JOSEF ŽABKA
MARTIN BÍLEK
PAVLÍNA TŘÍSKOVÁ
JIŘINA KREIBICHOVÁ
MICHAL WUNSCH

 • EP NYMBURK

Sportovci jsou nominováni na základě splnění nominačních kritérií dle národní koncepce. Vedoucí RTB navrhuje účast tří sportovců na Evropském poháru Nymburk 2019 (kvóta počtu sportovců určná BISFed).

Žádný z nominovaných sportovců nesplňuje podmínky pro financování dle programu MŠMT. V případě,  že sportovci svou nominaci potvrdí, použijeme plán financování zaslaný společně s nominací. Sportovci se tak budou účastnit aktivit v programu reprezentace. V druhé polovině roku 2019 rozhodne vyšší pozice hráče v národním žebříčku o tom, který z hráčů se bude účastnit Evropského poháru NYMBURK.

BC3

REPREZENTACE

ADAM PEŠKA

 • SP MONTREAL
 • ME SEVILLA
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

Adam má 2 vynikající výsledky z roku 2018, v roce 2019 potřebuje získat další 2 velmi dobré výsledky, aby se kvalifikoval na LPH. Navržen byl na 4 turnaje tak, aby měl dostatečnou šanci výsledky získat.
Adam splňuje podmínky MŠMT pro financování - reprezentant v kategorii B.

MARCELA ČERMÁKOVÁ

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

Marcela je nominována  na základě splnění kritérií uvedené v národní koncepci paralympijského sportu boccia. Doporučeny k účasti jsou jí 3 mezinárodní turnaje v roce 2019. Marcela vyjádřila předběžný souhlas s nominací.

TALENTOVANÍ SPORTOVCI

KAMIL VAŠÍČEK
JIŘÍ SVOJANOVSKÝ
MAREK DRAHONSKÝ

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

Sportovci jsou nominováni na základě spnění nominačních kritérií dle národní koncepce sportu boccia. Z důvodu omezeného počtu herních míst na jednotlivých turnajích dle pravidel BISFed o účasti rozhodne vyšší pozice hráče v národním žebříčku. Pro financování  použijeme plán financování zaslaný společně s nominací.

BC4

REPREZENTACE

RADEK PROCHÁZKA
JAN BAJTEK

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NYMBURK
 • SP POVOA

Sportovci jsou nominováni do reprezentace na základě kritérií uvedených v národní koncepci. Navržena je  účast na třech mezinárodních turnajích. Radek ani Jan nesplňují podmínky pro financování dle programu MŠMT. V případě,  že sportovci svou nominaci potvrdí, použijeme plán financování zaslaný společně s nominací. Oba sportovci se tak budou moci účastnit aktivit v programu reprezentace.

TALENTOVANÍ SPORTOVCI

JAKUB ŠEVČÍK
MAREK SCHMID
MICHAL PROS
PATRIK KREIDL

 • EP NYMBURK

Sportovci jsou nominováni na základě výsledků v národní soutěži do týmu talentovaní sportovci pro rok 2019. Sportovci nesplňují podmínky pro financování dle programu MŠMT. V případě,  že sportovci nominaci potvrdí, použijeme plán financování zaslaný společně s nominací.

NOMINACE 2019 PŘIJALI

BC1: Kateřina CUŘÍNOVÁ, Roman SAJDAK
BC2: Josef ŽABKA (nominace reprezentanta na EP Nymburk)
BC3: Adam PEŠKA, Marcela ČERMÁKOVÁ, Marek DRAHONSKÝ
BC4: Radek PROCHÁZKA, Jakub ŠEVČÍK, Patrik Kreidl, Jan BAJTEK (nominace reprezentanta na EP Nymburk)
 

AKTIVITY PRO REPREZENTANTY A TALENTOVANÉ SPORTOVCE 2019

 • nastavení ročního plánu
 • národní soutěž
 • tréninková soustředění
 • plán tréninkových období
 • BISFed turnaje
 • tréninkové a informační přípravy na mezinárodní soutěže
 • pravidelné aktualizace informací ve sportu boccia
 • možnost kontaktu se sportovní fyzioterapeutkou a osobním koučem
 • řešení financování aktivit hráčů v rámci týmu sledovaní hráči a zajišťování jednotných dokumentů
   

FINANCOVÁNÍ TÝMU TALENTOVANÍ SPORTOVCI 2019

viz národní koncepce paralympijského sportu boccia_verze2018 bod 1.1.4.7

Dle podmínek programu MŠMT Sportování bez bariér 2019 mají být finanční prostředky pro talentované sportovce použity z dotace pro TJ/SK – Výzva č.3 – PODPORA SK A TJ ZPS. Výzva je dle bodu 2.1. zaměřena (mimo jiné) na podporu: - zajištění podpory talentovaných ZPS. A způsob použití finančních prostředků, které se týká talentovaných sportovců, definuje program MŠMT v bodě 6.1, písmenu c), kde je popsán způsob použití – na úhradu nákladů na účast talentovaných sportovců včetně realizačního týmu na mezinárodních akcích v ČR i v zahraničí.

Postup při financování aktivit talentovaných sportovců:
Na základě ročního plánu nejdříve vedoucí RTB zpracuje hrubý rozpočet pro konkrétní hráče. Ten bude představen tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, jež mají hráče zařazené do týmu talentovaní sportovci. TJ/SK tak získá v předstihu čas na rozmyšlenou, zda hráče finančně podpoří ze své dotace z MŠMT.

Protože činnost talentovaných sportovců ve sportu boccia je finančně velmi náročná, je nutné mít nastavit systém i pro případ, že bude potřeba získat také finance mimo MŠMT. Pro tento případ ponecháme na rok 2019 fungující systém, který jsme během let 2017 a 2018 dokázali vytvořit a díky kterému jsme získali pro reprezentanty nemalé finanční prostředky z krajů, nadačních fondů a soukromých subjektů.

Postup pro získávání financí mimo MŠMT: 

 • Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací).  Všechny nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
 • Každý sportovec má vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil reprezentanta v podobě pdf.
 • Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění ke konkrétnímu BISFed turnaji), je přikládána k žádostem i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
 • V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení.
 • V případě, že je žadatelem právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub (v tomto případě jsou žádosti na aktivity v rámci reprezentačního týmu vždy podpořeny oficiálními podklady SH, neboť Česká federace Spastic Handicap, jako řádný člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed, je zastřešující organizací pro sport boccia v ČR).
   

AKTIVITY REPREZENTAČNÍHO TÝMU 2019

NÁRODNÍ SOUTĚŽ VELKÉ MEZIŘÍČÍ
16.3. - 17.3.2019

VÝSLEDKY (PDF)

EVROPSKÝ POHÁR ZÁHŘEB
25.3. - 1.4.2019

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ K SP MONTREAL
20.4.2019

PROPOZICE (PDF)

SVĚTOVÝ POHÁR MONTREAL
29.3. - 4.4.2019

ZPRÁVA (PDF)

NÁRODNÍ SOUTĚŽ BRNO
11.5. - 12.5.2019

VÝSLEDKY (PDF)

MISTROVSTVÍ ČR NYMBURK
9. - 11.8.2019

VÝSLEDKY (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ K ME SEVILLA
17. - 18.8.2019

PROPOZICE (PDF)

MISTROVSTVÍ EVROPY
26. - 31.8.2019

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ K EP NYMBURK
14. - 16.9.2019

PROPOZICE (PDF)

EVROPSKÝ POHÁR NYMBURK
23. - 29.9.2019

ZPRÁVA (PDF)

SOUSTŘEDĚNÍ K SP POVOA
26. - 27.10.2019

PROPOZICE (PDF)

SVĚTOVÝ POHÁR POVOA
28.10. - 3.11.2019

ZPRÁVA (PDF)

MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY REPREZENTACE 2019

EVROPSKÝ POHÁR ZÁHŘEB 

STŘÍBRO PRO PÁRY BC3

SVĚTOVÝ POHÁR MOTREAL 

ZLATO ADAM PEŠKA BC3

EVROPSKÝ POHÁR NYMBURK 

BRONZ KATEŘINA CUŘÍNOVÁ BC1
BRONZ JOSEF ŽABKA BC2
STŘÍBRO RADEK PROCHÁZKA BC4
BRONZ TÝMY BC1/2
BRONZ PÁRY BC4

SVĚTOVÝ POHÁR POVOA

BRONZ ADAM PEŠKA BC3

TRÉNINKOVÉ A INFORMAČNÍ PŘÍPRAVY PRO REPREZENTANTY 2019

Sportovní činnost reprezentanta je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické schopnosti a psychologické rysy sportovce. Dosahování vrcholné sportovní výkonnosti se rozvíjí postupně a dlouhodobě. Simulace soutěžního prostředí na reprezentačních soustředění s vybranými sparing partnery pomáhá hráčům testovat a budovat herní návyky, reakce pod tlakem a odolnost při fyzické zátěži.

V reprezentaci dostávají hráči podrobné pravidelné informace a aktualizace o anti dopingu a klasifikačním procesu.

PŘÍKLAD TRÉNINKOVÉ A INFORMAČNÍ PŘÍPRAVY V ROCE 2019

FOTOGRAFIE Z ROKU 2019 (více v galerii)