REPREZENTACE 2020

paralympijský sport boccia

NOMINACE REPREZENTANTŮ 2020

Nominace reprezentantů pro rok 2020 byla vytvořena na základě pořadí hráčů v národním žebříčku. Nominováni jsou hráči na 1., 2. a 3. místě národního žebříčku ve všech klasifikačních třídách (BC1 – BC4). V případě, že mezi hráči na prvních třech pozicích určité klasifikační třídy v národním žebříčku není žena, je nominována žena na nejvyšší pozici této klasifikační třídy tak, aby ženu obsahoval tým BC1/2, pár BC3 a pár BC4. 

Součástí nominace do reprezentace byla nominace na BISFed turnaje roku 2020. Písemné nominace byly  zaslány sportovcům v první polovině listopadu 2019, viz národní koncepce paralympijského sportu boccia verze 2020 bod 3.4.5. Po potvrzení nominace proběhla dohoda o účasti na navržených BISfed turnajích. S reprezentanty byla konzultována kvalifikační kritéria, náročnost přípravy, finanční rozpočet a možnosti financování jednotlivých turnajů. Na základě této dohody  byl potvrzen v průběhu prosince zájem soutěžit Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed.
 

PÍSEMNÉ NOMINACE PRO ROK 2020 OBDRŽELI

BC1

KATEŘINA CUŘÍNOVÁ

NÁVRH TURNAJŮ

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES
 • SP POVOA
 • LPH TOKIO

VÝTAH Z PÍSEMNÉ NOMINACE

Katka se kvalifikovala na LPH Tokio 2020. Účast na turnajích 2020 bude vybírána s ohledem na LPH.

ROMAN SAJDAK
SIMONA BLAŽKOVÁ

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES

Sportovci obdrželi nominaci do reprezentace 2020 na základě splnění nominačních kritérií dle národní koncepce paralympijského sportu boccia.  Navrženi byli na 2 evropské poháry - na maximální počet BISFed turnajů bez kvalifikačních kritérií.

BC2

FRANTIŠEK PETRÁK
JOSEF ŽABKA
MARTIN BÍLEK

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES

Nominovaní sportovci obdrželi nominaci do reprezentace 2020 na základě splnění nominačních kritérií uvedených v národní koncepci paralympijského sportu boccia.

Navrženi byli na 2 evropské poháry - na maximální počet BISFed turnajů bez kvalifikačních kritérií.

BC3

ADAM PEŠKA

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES
 • SP POVOA
 • LPH TOKIO

Adam se kvalifikoval na LPH Tokio 2020. Účast na turnajích 2020 bude s ohledem na kvalifikaci LPH.

MARCELA ČERMÁKOVÁ
KAMIL VAŠÍČEK
JIŘÍ SVOJANOVSKÝ
MAREK DRAHONSKÝ

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES
 • SP POVOA

Nominovaní sportovci obdrželi nominaci do reprezentace 2020 na základě splnění nominačních kritérií uvedených v národní koncepci paralympijského sportu boccia.

Navrženi byli na 2 evropské poháry (maximální počet). V případě potvrzení kvalifikace páru BC3 na SP Povoa pojede Marcela Čermáková (podmínka BISFed) a hráč v nejlepší herní formě. Alokaci určuje BISFed a pár BC3 je dle kvalifikačních kritérií na rozhraní kvalifikace. Z tohoto důvodu požádáme o herní místo a počkáme na potvrzení.

BC4

RADEK PROCHÁZKA
JAN BAJTEK
MAREK SCHMID

 • EP ZÁHŘEB
 • EP NANTES
 • SP POVOA

Sportovci obdrželi nominaci do reprezentace 2020 na základě nominačních kritérií uvedených v národní koncepci sportu boccia. Navrženi jsou na 2 evropské poháry - maximální počet BISFed turnajů dle BISFed. V případě potvrzení kvalifikace na SP Povoa, by jel Radek Procházka. Radek je dle kvalifikačních kritérií na rozhraní kvalifikace. Z tohoto důvodu požádáme o herní místo a počkáme na potvrzení.

NOMINACE 2020 PŘIJALI

BC1: KATEŘINA CUŘÍNOVÁ, ROMAN SAJDAK
BC3: ADAM PEŠKA, MARCELA ČERMÁKOVÁ, MAREK DRAHONSKÝ
BC4: RADEK PROCHÁZKA

AKTIVITY A DOKUMENTY PRO REPREZENTANTY  2020

 • nastavení ročního plánu
 • národní soutěž
 • tréninková soustředění
 • BISFed turnaje
 • plán tréninkových období
 • tréninkové a informační přípravy na mezinárodní soutěže
 • pravidelné aktualizace informací ve sportu boccia
 • spolupráce s externími odborníky ze sportovní oblasti
 • řešení financování sportovních aktivit v rámci činnosti reprezentace

  Sportovní činnost reprezentantů je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické schopnosti a psychologické rysy sportovce.

ANTIDOPING

Reprezentanti jsou pravidelně informováni o antidopingu a povinně absolvují antidopingový vzdělávací program. V  programu je 8 modulů se zaměřením na rozšíření znalostí o dopingu. 

EXTERNÍ ODBORNÍCI SPOLUPRACUJÍCÍ S REPREZENTANTY

TALENTOVANÍ SPORTOVCI 2020 A JEJICH SPORTOVNÍ ČINNOST

Sportovci výkonnostní úrovně, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále nedosahují takové pozice v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako talentovaní sportovci. Pro talentované sportovce jsou určeny následující aktivity tak, aby byli připraveni na vtup do reprezentace, dosáhnou-li výsledky na nominační kritéria.

 • účast na turnajích národní úrovně
 • soustředění talentovaných sportovců
 • poradenství v oblasti sportovního vybavení dle nejnovějších trendů a pravidel, tak aby hráči měli kvalitní sportovní vybavení a současně vyhovující podmínkám testů Mezinárodní federace sportu boccia BISFed
 • tréninkové poradenství ohledně zásad správných tréninkových návyků
 • materiál pro videonalýzy
 • příprava hráče na mezinárodní klasifikaci
 • absolvování vzdělávacího antidopingového programu

Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou. Každý sportovec rozvíjí a naplňuje svůj herní potenciál postupně. Po dobu sportovního vývoje se sportovcem pracují trenéři a odborníci z oblasti fyzioterapie, kondičního rozvoje či psychologi

Dokumenty nových sportovců k mezinárodní  klasifikaci  jsou Certificate of Diagnosis (lékařské potvrzení PDF) a Consent form (souhlas s klasifikací PDF).

AKCE REPREZENTACE A TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ 2020

FINANCOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI

Pro financování činnosti sportovců, kteří nedosáhli na podmínky pro financování reprezentantů v programu MŠMT 2020 použijeme zavedený systém pro financování sportovních aktivit z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance tak, abychom všem sportovcům finančně pokryli sportovní činnost či její část tak, aby se sportovec mohl účastnit naplánovaných aktivit.

Současně je naší vizí tento systém rozšířit využitím marketingových a propagačních aktivit. Rádi bychom nastavili mediální obraz o paralympijském sportu boccia na takovou úroveň, aby se sponzorství sportu boccia stalo atraktivní pro sponzory, kteří přinesou finanční prostředky nutné k dalšímu zlepšování sportovní činnosti nejen talentovaných sportovců.

Postup pro získávání financí je následující:

 • Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací).  Všechny nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
 • Každý reprezentant má vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil reprezentanta v podobě pdf.
 • Ve spolupráci se sportovcem napíšeme žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění ke konkrétnímu BISFed turnaji), je přikládána k žádostem i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
 • V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení.
 • CERTIFIKACE A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY TRENÉRA REPREZENTACE
 • BISFED COACH LEVEL 1
 • COACH TRUE CERTIFICATE

 • AKTIVITY V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

S reprezentanty probíhali během pandemie pravidelné konzultace a videohovory.

SHRNUTÍ ČINNOSTI REPREZENTACE BĚHEM KORONAVIROVÉ KRIZE

Členové reprezentace byli neprodleně informováni o zrušení turnajů BISFed  a informováni o prevenci ochrany
před COVID19. Vzhledem k vládním nařízením bylo členům reprezentace znemožněno trénovat ve veřejně přístupných prostorách, tudíž byli odkázáni na trénink v domacím prostředí, až do uvolnění těchto opatření.

Úprava aktivit souvisejících s činností reprezentace v nouzovém stavu:

 •  udržování fyzické kondice
 • instrukce k jednoduchým posilovacím a pohybovým cvičením
 • udržování mentální kondice - typy
 • skype hovory - kontakt s ostatními pomáhal hráčům přenést se přes nepříznivý stav a izolaci
 • trénink v domácím prostředí (omezení s ohledem na prostor)
 • video analýzy, taktická příprava
 • analýzy sportovních výkonů v minulé sezoně
 • konzultace o změnách ve sportovním  vybavení
 • FOTOGRAFIE Z ROKU 2020 (více v galerii)