REPREZENTACE ČR 2023

UŽIVATELSKÁ ZÓNA REPREZENTANTA 2023 (zasílání veškeré dokumentace)

V roce 2022 jsme zabezpečili z vlastních finančních zdrojů krizové financování reprezentace na všech turnajích WorldBoccia a umožnili tak českým sportovcům soutěžit na mezinárodním poli.

Jako organizace s mezinárodním zastřešením zůstáváme i nadále plně odpovědni za reprezentaci ČR.

NOMINAČNÍ KRITÉRIA

Sportovci financovaní na základě výsledkových kritérií NSA:

 • sportovci zažazeni na základě výseldků z WorldBoccia turnajů
 • sportovci, kteří budou pro rok 2023 splňovat výsledková kriteria výzvy NSA - REPREZENTACE ZSP 2023

Talentovaní noví sportovci a mládež

 • sportovci zařazeni na základě dostupných relevantních výsledků na turnajích národní úrovně

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ REPREZENTANTA NA WORLD BOCCIA TURNAJ

 • podpis licenční smlouvy národní členské organizace s reprezentantem 2023

 • podpis závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu s národní členskou organizací 
 • vyplnění informačního listu národní členské organizace 
 • podpis etického kodexu World Boccia
 • úspěšně dokončený vzdělávací antidopingový program

Pro zasílání dokumentů je zřízena uživatelská zóna reprezentace 2023.

FORMULÁŘ ZÁJEM SOUTĚŽIT 2023 

Vyplňte a zašlete do 25.11.2023. O zaslání Vám bude doručeno potvrzení v emailu. 

Worl Boccia turnaje jsou celkově rozděleny do pěti úrovní. Turnaje v úrovni 1 se konají v sudých rocích, proto pro rok 2023 nejsou uvedeny. 

název turnaje

úroveň

WORLD BOCCIA REGIONAL CHAMPIONSHIP (Mistrovství kontinentu)

2 (hlavní kontinentální)

WORLD BOCCIA CUP (Světový pohár) 

3 (světové)

WORLD BOCCIA CHALLENGER (výzva na regionální úrovni)

4 (regionální)

WORLD BOCCIA YOUTH COMPETITION (turnaje pro mládež)

5 (pro mládež)

Přidělení herních míst členským zemím a jejich sportovcům podléhá následujícím kritériím:

 • kvalifikační kriteria na turnaj úrovně 2; 
 • maximálně čtyři turnaje úrovně 3 a 4;
 • jednotlivým sportovcům umístěným do desátého místa světového žebříčku je účast v soutěži jednotlivců povolena pouze na jednom turnaji úrovně 4.
  Tito sportovci mohou soutěžit v divizi párů/týmů na více než jednom turnaji úrovně 4.