ŠKOLENÍ PRO TRENÉRY

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

současnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

V rámci národní koncepce paralympijského sportu boccia je nastaveno  školení pro trenéry sportu boccia a kurz BISFed Coach level 1.

Obsahově jsou oba kurzy velmi podobné. Školení pro boccia trenéry národní úrovně je tak nejen hodnotným zdrojem informací, ale i přípravou na BISfed Coach Level 1. Ten je v anglickém jazyce a absolvent musí projít úspěšně závěrečnou praktikou a teoretickou zkouškou.  Z obou kurzů obdrží účastníci certifikát.

Školitel českého školení pro boccia trenéry je Michaela Řiháčková.
Členka Výboru pro rozvoj (BISFed)
Certifikovaná trenérka sportu boccia UKCC level II.

Školiteli BISFed kurzu - Trenér 1 jsou certifikovaní školitelé BISFed. Pomocnou školitelkou BISFed certifikovaného kurzu je z České republiky také Michaela Řiháčková.

Obsah školení boccia trenérů a BISFed Coach level 1

1. Úvod

1.1 O sportu – úvod
1.2 Definice sportu boccia
1.3 Klasifikace hráčů

2. Činnost trenéra

2.1 Role, odpovědnost a etický kodex
2.2 Tvorba komfortního prostředí a bezpečného zázemí
2.3 Plánování dlouhodobé činnosti
2.4 Tvorba tréninkového plánu pro samostatnou tréninkovou jednotku v rámci dlouhodobého plánování
2.5 Tréninková jednotka v praxi

3. Technické principy

3.1 Schopnost, dovednost a technika
3.2 Metody a styly odhodu
3.3 Typy hodů
3.4 Proces hodu

4. Taktické principy

4.1 Strategie
4.2 Taktika
4.3 Činění rozhodnutí
4.4 Momentum
4.5 Otázky, zpětná vazba – metody

5. Analýza sportovního výkonu

5.1 Biomechanika
5.2 Notační analýza
5.3 Video analýza

6. Rozvoj sportovce

6.1 Jídelníček – nutriční hodnoty, hydratace
6.2 Rozvoj fyzické kondice pro bocciu
6.3 Složky efektivního myšlení

7. Úspěšný průběh soutěže

7.1 Příprava na soutěž
7.2 Průběh soutěžních dnů – na co se zaměřit
7.3 Před zápasem – na co se zaměřit
7.4 Průběh zápasu – na co se zaměřit
7.5 Dění po zápase

8. Praktické a teoretické zkoušky

USPOŘÁDANÁ ŠKOLENÍ PRO ČESKÉ TRENÉRY

BISFED COACH LEVEL 1

BISFED COACH LEVEL 1

NYMBURK

TRENÉRSKÝ WORKSHOP

TRENÉRSKÝ WORKSHOP

NYMBURK

ŠKOLENÍ BOCCIA TRENÉRŮ

ŠKOLENÍ BOCCIA TRENÉRŮ

TEPLICE

ŠKOLENÍ BOCCIA TRENÉRŮ

ŠKOLENÍ BOCCIA TRENÉRŮ

TEPLICE