• slide
  • slide
  • slide
Spastic

NOMINACE REPREZENTANTŮ ČR VE SPORTU BOCCIA pro rok 2020

  • Dne 21.11. byly sportovcům rozeslány nominace do reprezentace ČR pro rok 2020. Nominace byly vytvořeny na základě konečného pořadí hráčů Národní soutěže v boccie SH, RANKING 2019. Nominování jsou hráči na 1., 2. a 3. místě konečného pořadí 2019 ve všech soutěžních třídách (BC1 - BC4). Výjimku tvoří soutěžní třída BC3, kde je do nominace zařazen i hráč ze 4. místa - žena - pro hru v párech. Nominační dokument naleznete v příloze.

Nominace reprezentantů ČR byla vytvořena na základě konečného pořadí hráčů Národní soutěže v boccie SH, RANKING 2019.

Nominování jsou hráči na 1., 2. a 3. místě konečného pořadí 2019 ve všech soutěžních třídách (BC1 - BC4).
Výjimku tvoří soutěžní třída BC3, kde je do nominace zařazen i hráč ze 4. místa - žena - pro hru v párech.

Národní členská organizace BISFed - Česká federace Spastic Handicap - nominuje do reprezentace ČR ve sportu boccia pro rok 2020 tyto hráče:

BC1: Kateřina Cuřínová, Roman Sajdak, Simona Blažková;
BC2: Josef Žabka, František Petrák, Martin Bílek;
BC3: Adam Peška, Kamil Vašíček, Marek Drahonský a Marcela Čermáková;
BC4: Radek Procházka, Marek Schmid, Jan Bajtek;

Pro korektní zařazení do reprezentace je nezbytné:

1) podpis reprezentační smlouvy s národní členskou organizací BISFed - Českou federací Spastic Handicap (SH);
2) podpis dokumentu závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č. 1 smlouvy);
3) vyplnění informačního listu (příloha č. 2 smlouvy);
4) podpis pravidel k uzavírání sponzorských smluv;
5) písemný souhlas s BISfed etickým kodexem;

Povinnosti reprezentanta:

1) odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH;
2) odehrát s plným nasazením BISFed turnaje;
3) účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
4) trénovat alespoň 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
5) odpovědně se připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a komplexně, v souladu s písemnou tréninkovou přípravou reprezentačního trenéra;
6) posílat včas řádně vyplněné měsíční tréninkové deníky reprezentačnímu trenérovi;
7) účastnit se akcí, které jsou plánovány v rámci činnosti reprezentačního týmu;

Reprezentant je nominován reprezentačním trenérem na BISFed turnaj/e, který/é jsou součástí oficiálního kalendáře příslušné sportovní mezinárodní autority.

Pro účast na BISFed turnaji 2020 je nezbytné:

1) mít aktivní sportovní BISFed licenci
2) úspěšně dokončený ADeL test
3) dodat klasifikační dokumenty

NOMINACE REPREZENTANTŮ ČR VE SPORTU BOCCIA pro rok 2020

Kalendář akcí

Aktuality

SRAZ - spastický reprezentační atletický zpravodaj 02/20

V příloze nalezeneta aktuální číslo atletického zpravodaje.

SRAZ - spastický reprezentační atletický zpravodaj 01/20

V příloze naleznete aktuální číslo spastického reprezentačního atletického zpravodaje.