• slide
  • slide
  • slide
Spastic

Nominace reprezentace ČR 2020

  • Dne 21.11. byly sportovcům rozeslány nominace do reprezentace ČR pro rok 2020. Nominace byly vytvořeny na základě konečného pořadí hráčů Národní soutěže v boccie SH, RANKING 2019. Nominování jsou hráči na 1., 2. a 3. místě konečného pořadí 2019 ve všech soutěžních třídách (BC1 - BC4). Výjimku tvoří soutěžní třída BC3, kde je do nominace zařazen i hráč ze 4. místa - žena - pro hru v párech.

Nominace reprezentantů ČR byla vytvořena na základě konečného pořadí hráčů Národní soutěže v boccie SH, RANKING 2019.

Nominování jsou hráči na 1., 2. a 3. místě konečného pořadí 2019 ve všech soutěžních třídách (BC1 - BC4).
Výjimku tvoří soutěžní třída BC3, kde je do nominace zařazen i hráč ze 4. místa - žena - pro hru v párech.

Národní členská organizace BISFed - Česká federace Spastic Handicap - nominuje do reprezentace ČR ve sportu boccia pro rok 2020 tyto hráče:

BC1: Kateřina Cuřínová, Roman Sajdak, Simona Blažková;
BC2: Josef Žabka, František Petrák, Martin Bílek;
BC3: Adam Peška, Kamil Vašíček, Marek Drahonský a Marcela Čermáková;
BC4: Radek Procházka, Marek Schmid, Jan Bajtek;

Pro korektní zařazení do reprezentace je nezbytné:

1) podpis reprezentační smlouvy s národní členskou organizací BISFed - Českou federací Spastic Handicap (SH);
2) podpis dokumentu závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu (příloha č. 1 smlouvy);
3) vyplnění informačního listu (příloha č. 2 smlouvy);
4) podpis pravidel k uzavírání sponzorských smluv;
5) písemný souhlas s BISfed etickým kodexem;

Povinnosti reprezentanta:

1) odehrát s plným nasazením všechny zápasy národní soutěže SH;
2) odehrát s plným nasazením BISFed turnaje;
3) účastnit se společně se svým sportovním asistentem všech sportovních soustředění, na která je pozván;
4) trénovat alespoň 5 hodin každý kalendářní týden v průběhu roku;
5) odpovědně se připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a komplexně, v souladu s písemnou tréninkovou přípravou reprezentačního trenéra;
6) posílat včas řádně vyplněné měsíční tréninkové deníky reprezentačnímu trenérovi;
7) účastnit se akcí, které jsou plánovány v rámci činnosti reprezentačního týmu;

Reprezentant je nominován reprezentačním trenérem na BISFed turnaj/e, který/é jsou součástí oficiálního kalendáře příslušné sportovní mezinárodní autority.

Pro účast na BISFed turnaji 2020 je nezbytné:

1) mít aktivní sportovní BISFed licenci
2) úspěšně dokončený ADeL test
3) dodat klasifikační dokumenty

NOMINACE REPREZENTANTŮ ČR VE SPORTU BOCCIA pro rok 2020

Kalendář akcí

Aktuality

Kvalifikace LPH Tokio 2020

Dne 15.5.2020 zaslala Mezinárodní federace sportu boccia BISFed České federaci Spastic Handicap a Českému paralympijskému výboru oficiální potvrzení kvalifikace na LPH Tokio 2020. Sportovní sen se tak proměnil ve skutečnost Kateřině Cuřínové a Adamu Peškovi.

Manuál pro mezinárodní rozhodčí

Manuál postupů, procedur a spoustu praktických rad pro mezinárodní rozhodčí v češtině.