SPORTOVNÍ VYBAVENÍ BC3

rady a tipy pro hráče klasifikační třídy BC3

VYVÁŽENÁ HERNÍ SADA

Nákup míčů by měl být plánovaný.  Dobře si promyslete, jakou tvrdost jednotlivých míčů potřebujete, abyste docílili vyvážené herní sady. Výběr závisí na několika aspektech, například na Vaší rampě či na Vaší herní strategii.

 DOHOZ

 • převážně měkký míč
 • dobře držící směr v pohybu
 • stabilita dojezdové vzdálenosti

DOHOZ

 • převážně měkký míč
 • dobře držící směr v pohybu
 • stabilita dojezdové vzdálenosti

 ROZRÁŽENÍ

 • tvrdý míč
 • dobře držící směr v pohybu
 • materiál podporuje rychlost pohybu

 UNIVERZÁL

 • měkčí medium až medium
 • dobře držící směr v pohybu
 • stabilita dojezdové vzdálenosti

 UNIVERZÁL

 • střední až tvrdší
 • dobře držící směr v pohybu
 • stabilita dojezdové vzdálenosti
 • schopnost posunout ostatní míče

 INDIVIDUÁLNÍ VÝBĚR

 • výběr z předešlých typů
 • závisí na taktice
 • závisí na profilu sportovce

Nejčastější typ herní sady BC3 na mezinárodních kurtech: 2 měkké míče, 1 medium, 1 medium-hard, 1 hard, 1 super hard.
 

ROZUMĚJME MÍČŮM PRO BC3 

Výrobci a distributoři často mívají na prodej odděleně míče pro BC3 kategorii. Tyto míče mají zpravidla jinak opracovaný povrch než míče pro házecí klasifikační třídy a kůže či materiál, z kterého jsou vyrobeny, je u nich silnější. Míče pro BC3 hráče se základně vyrábějí ve tvrdosti supersoft, soft, medium, hard a superhard.  Máte-li dva míče shodné tvrdosti, ten co má silnější kůži, dojede dál. Naopak například míče pro BC4 třídu mají kůži tenkou, kvůli co největší eliminaci odskoku a následnému udržení směru pohybu. U BC3 míče výrobce musí najít výrobce vhodnou kombinaci tloušťky materiálu a vzdálenosti průměrného dojezdu míče. Můžeme mít sice velmi měkký míč, který nám přejede celý kurt, nicméně takový míč bude vyroben velmi pravděpodobně z poměrně silného materiálu, což znamená, že se nebude tak dobře přizpůsobovat podlaze.

Každý výrobce by měl dbát na kvalitní výplň a ideální povrch míče. Všechny míče se však musí po zakoupení opracovat.

Po zakoupení míčů budete v zásadě posuzovat tři specifika:

 •  měkkost každého jednotlivého míče
 •  zda je stabilní vzdálenost, kam míč dojíždí
 •  udržení směru pohybu

Vědět jakou tvrdost skutečně potřebujeme je velmi důležité, míče od různých výrobců mají zpravidla i rozdílný proces měkčení míče.
 

PROCES MĚKČENÍ MÍČŮ

U značky Victory najděte v souběhu tří švů ideální místo pro vstup dovnitř. Ustřihněte obyčejnou slámku a navlékněte ji na plnou kovovou tyčinku (dá se použít obyčejný, přiměřeně silný imbusní šroubovák).  Krouživými  pohyby pronikněte do míče a poté vysuňte ze slámky kov. Nyní máte uvnitř jen dutou slámku. Míč v rukou trošku rozválejte a slámku povytáhněte dovnitř a ven.  Ze slámky se nyní bude sypat výplň. Míč v rukou čas od času rozkoulejte a ze slámky vysypávejte obsah, než docílíte ideálně měkkého míče.

Vždy mějte po ruce kuchyňskou váhu a míč během procesu važte.  Boccia míč má být v limitu 275 gramů +/- 12 gramů.

Pokud chcete míč měkký, ale zároveň těžký, je potřeba vysypat z míče více výplně, oddělit bílé části od průhledných a zpět doplnit jen bílé (neprůhledné).

Vždy je lepší míč měkčit, než měkký míč tvrdčit. Při nákupu na to myslete.

Potřebujete-li míč přece jen o něco ztvrdčit, musíte opět vyndat část kuliček zevnitř a doplnit jen průhledné. Míč opět během celého procesu převažujte na kuchyňské váze.

Nějaké míče budou ve vyhovující tvrdosti, tak jak je koupíte. Samotným používáním mohou míč přirozeně trochu změkne, to se ale děje především opotřebením povrchu. U míče vyrobeného ze syntetického materiálu mohou časem povolit švy. Pokud se míč z kůže rozhodnete mazat, myslete na to, že tím také ovlivníte tvrdost. Účelem mazání je zvýšit měkkost a voděvzdornost kůže, a také její tažnost a jemnost.
 

STABILNÍ VZDÁLENOST DOJEZDU MÍČE - jak na to!

Pro kvalitní herní výsledky potřebuje hráč BC3 nejen správnou sadu míčů, ale také kvalitní rampu. Faktory, na které je dobré se zaměřit při posuzování rampy:

 • úhel a tvar
 • rovnost dolní části, kde rampa navazuje na podlahu
 • materiál
 • stabilita
 • šířka
 • rampa by měla vyhovovat fyzickým možnostem hráče a je dobré zvážit, aby se hráč při hře cítil pohodlně

Míč v pohybu

Když na jakékoliv těleso začne působit síla, uvede ho do pohybu. V našem případě uvolněním míče na rampě zapůsobí vzhledem k hmotnosti míče gravitační síla. Míč se začne pohybovat přímočarým rovnoměrným pohybem. Prvním základním prvkem ovlivňujícím pokaždé stejnou vzdálenost dojezdu míče, je způsob vypouštění. Síla, která vypouští míč by tedy měla být pokaždé stejná.

Vypouštíme-li míč například z pod-pásky pokaždé jinou silou, dojezd míče bude rozdílný.  Základ je tedy vypouštět míč stejným způsobem a stejnou silou. Poté můžeme očekávat stabilní setrvačnou sílu míče a dojezd míče na stejné místo. Míč je v pohybu a od této chvíle je zpomalován těmito vlivy:

 • zalomením rampy
 • přechodem z rampy na podlahu
 • třecí silou při posunu na podlaze 
 • odporem vzduchu

Zalomení rampy ovlivňuje celkový dojezd všech míčů stejně. Ideální úhel zalomení rampy je specifická věc pro každého sportovce. Někteří hráči jsou během hry například v pololehu  a tak nemohou mít vysokou rampu. Správný úhel zlomu je prvek, který ovlivňuje rychlost pohybu míče po jeho vypuštění.

Další element, který ovlivňuje stabilitu dojezdové vzdálenosti je přejezd míče z rampy na podlahu.

Pokud fyzická kondice hráče umožnuje, aby rampa mohla být vždy nastavena v poloze, kdy přejezd míče z rampy na podlahu je téměř hladký, je to ideální stav. Pokud při vypuštění musí být rampa zvedlá nad zem (např. z důvodu hry na velmi krátkou vzdálenost), zpravidla to ovlivní dojezdovou vzdálenost míče. Hráči, kteří mohou míč podržet rukou velmi nízko na rampě, mohou tak výrazně zlepšit přesnost dojezdu míče.  Navíc pokud je spodní část rampy stále na zemi, míč se při hladkých přejezdech skoro vůbec nedeformuje, což je také velká výhoda.

Třecí síla při pohybu míče na podlaze

Význam kvalitní rovné podlahy v souvislosti s dojezdy míčů je velký. Měl by mít ale význam na zrychlení či zpomalení všech míčů stejně. Budeme-li hrát např. na parketách, kde vyčuhuje občas jedna nad druhou, může být vyjímkou, že v jednom směru bude mít míč dojezd 8m a zaměříme-li rampu jinam, během pohybu míče ho zpomalí nerovné parkety a bude mít dojezd kratší.

Podlaha je vnější vliv a tak se s ní musí hráč i vyrovnat. Prohlédnout si kurt, má-li tu možnost, je základ.

Míč se pohybuje po vypuštění po podlaze setrvačností.  Pohyb míče zpomaluje tkzv. třecí síla. Velikost třecí síly závisí na jakosti styčných ploch (na drsnější ploše působí větší třecí síla).

Ideální je vyzkoušet si vždy všechny hrací míče vždy v jednom směru, pootočit rampu a opět všechny hrací míče v jiném směru. Vzdálenosti si překontrolovat s ohledem na kalibraci rampy. Pokud je na celém kurtu rovná podlaha stejného materiálu, tento faktor nám nezpůsobí rozkolínast v dojezdových vzdálenostech, jde spíše o kontrolu kalibrace rampy.

Pro stabilitu dojezdové vzdálenosti by míče měli být udržovány  v co nejstabilnějších teplotních podmínkách.

Udržení přímého směru pohybu míče

Očekávaný cíl procesu opracování míče je, že míč nebude uhýbat.

Proces opracování míče nějakou dobu trvá.  Občas se stane, že koupíte sadu a některý míč se Vám zdá ideální, drží směr hned od začátku a Vy jste nadšení, že s takovým míčem nebude téměř žádná práce. U takového míče potom stačí jen stabilizovat povrch, opracováním v podobě koulení. Může se stát, že během období opracování míče se míč začne stáčet. Často se také stává, že míč uhýbá zvláště, když zpomalí.

Během opracování se snažíme docílit, aby výplň míče byla rovnoměrně rozmístěná a švy byly hladké a sladěné s povrchem míče. V případě tvrdého míče chceme docílit, aby měl co nejvěrnější tvary koule jakožto geometrického tělesa. V případě měkkého míče, kdy se míč vlivem pohybu stává elipsoidem, aby i tento útvar byl hmotnostně vyvážen a geometricky rovnoměrný.

Míč opracováváme tak, že ho koulíme do všech směrů, mezi tím ho můžeme lehce prokulatit v miskách, posíláme jej po zemi mezi sebou a opět prokulujeme v miskách. Můžeme také část výplně vyndat, míč prokulatit a část výplně vložit zpět, pokud nás směr opravdu zlobí. Míč vypouštíme z rampy a hledáme ideální výchozí pozici pro vypouštění. Míč vždy pootočíme a vypustíme a hledáme rovnováhu během pohybu. Pomocí koulení a prokulování se v míči ze strany na stranu „prolévá“ výplň a zároveň se stabilizuje povrch míče. Tvar velmi tvrdých míčů můžeme zpracovat pomocí kovoých misek, ve kterých se míč formuje stlačením.

V období opracování míčů buďte trpěliví, obecně platí - čím víc se nachodíte pro míče tam a zpět po kurtu, tím je míč přesnější.

MISKY NA ZAKULACENÍ MÍČŮ

JAK VYTVOŘIT DRŽÁK MÍČŮ NA RAMPU