TAKTICKÉ PRINCIPY

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TRÉNINKU

 • STRATEGIE

 • TAKTIKA

 • ČINĚNÍ ROZHODNUTÍ

 • MOMENTUM

Úkolem trenéra je pomoci porozumět a pomoci vybudovat schopnost hrát určité hody a kombinace hodů v konkrétních situacích.

 • TAKTIKA A STRATEGIE

Co je strategie a co je taktika?

Obecně vzato mají tyto pojmy něco společného – jde o promyšlený způsob plánování toho, čeho chceme dosáhnout.

Strategie je širší koncept představující celkový, předem připravený plán. Taktika je užší koncept, základem taktiky je uplatnění nebo změna plánu.

Tři základní klíče taktických principů, které podpírají strategické plánování v boccia sportu:

 • Útok, vytvoření prostoru ke skórování více bodů, kontrola a využití prostoru.
 • Obrana, omezení přístupu protihráče do určitého prostoru.
 • Momentum; tempo které určuje průběh zápasu. Může se objevit, být vytvořeno či ztraceno během zápasu. Může být ku prospěchu, v rovnováze či může jít proti hráčově nastavení během zápasu. Momentum zápasu můžeme zaznamenat pomocí notační analýzy křivkou.
 • STRATEGIE

V boccie skórují míče, které jsou k jacku blíže než nejbližší míč protihráče. Celkově  strategie hry je tedy pokusit se získat prostor okolo jacku svými míči, zatímco zvětšujeme vzdálenost míčů soupeře od jacku.

Hráč si může osvojit strategii útokem, pomocí které zvětšuje vzdálenost soupeřových míčů od jacku. Hráč si také může osvojit obranný přístup zaměřený na zmenšení možného prostoru okolo jacku či obsazením toho správného prostoru míči vhozenými na strategicky výhodné místo. Každý hráč musí rozumět strategii, kterou si pro danou směnu zvolí. Hráč by měl být také schopen limitovat dopad strategie, kterou zvolil soupeř.

K tomu, aby mohl hráč takto pracovat je zapotřebí použít následují komponenty, které podpírají dovednost strategie:

 • Znalosti; znalosti pravidela také znalost soupeře
 • Plánování; schopnost posoudit a vyvinout herní plán
 • Intuitivní přístup; schopnost reagovat hladce, přizpůsobovat se během hry. Schopnost číst, rozpoznat soupeřovo herní schéma, být nad věcí a o krok napřed.

Jedna z metod jak pomoci hráči zanalyzovat jeho strategické schopnosti, je provést „SWOT“ analýzu. Tato může být vytvořena pro hráče proti jakémukoliv konkrétnímu soupeři. K sestavení SWOT analýzy nepotřebujete nic víc, než tužku a jeden list kancelářského papíru. Ten si rozdělíte na čtyři kvadranty. Do levé poloviny se zaznamenávají faktory, které mají na hráče mají pozitivní dopad a může na nich budovat. Pravá část naopak zobrazuje negativní skutečnosti, které je potřeba zpracovat, potlačit, nebo být připraven na jejich důsledky. Horní oddíl mapuje faktory interní povahy, které můžete ovlivnit. Dolní pak zahrnuje externí vlivy.  Dobře sestavená SWOT analýza obsahuje alespoň pět položek v každém kvadrantu. Vůbec neškodí, bude-li silných stránek o trochu víc. Ale – nevidět žádné slabé stránky zpravidla znamená lhát si do kapsy.

Dalším krokem je na základě zjištěných údajů připravit strategii, která vás pravděpodobně začne napadat už při přípravě analýzy: jak nejlépe „prodat“ silné stránky, eliminovat ty slabé, využít příležitostí a připravit se na důsledky hrozeb.

Strategicky volte takové hody, abyste nutili  soupeře hrát následně těžké hody a řešit složité situace.

 • TAKTIKA

Taktika je aplikace hráčské strategie. Jakmile hráč určí svoji strategii ve směně, může být poté rozdrobena do jednotlivých akcí během směny. Toto může být praktikováno a nacvičováno během tréninkových zápasů, při kterých záměrně nacvičujeme určité techniky či hody.

Nehledě na to jakou strategii hráč vybere, jestli  útočnou nebo obrannou, jsou zde 2 taktické aspekty, které hráč může plánovat a připravit si, a to je:

 •  zvolení místa a  - zvolení typu hodu

Zvolením konkrétního prostoru odhodem jacku může hráč získat výhodu. Opakovaným procvičováním hodů do tohoto prostoru může hráč zvýšit pravděpodobnost svého úspěchu skórovat.

Hráč může také takticky zvolit část kurtu, kde je nejslabší jeho soupeř, pokud o něm tyto informace má. Každý hráč by se měl zajímat, na kterých místech kurtu se cítí jeho soupeř silný či slabý. Tady může každý trenér pomoci hráči porozumět, jak efektivní je hrát na konkrétní místa kurtu a identifikovat, která místa mohou hráči přinést výhody.

Zvolením konkrétního hodu během směny může hrát vnutit soupeři svoji strategii. Například když hráč zvolí útočnou strategii a rozhodne se dynamickým hodem odstranit soupeřův skorující míč. Zvolením tohoto hodu dostane hráč oponenta pod tlak tím, že ho nutí zahrát přesný dohoz.

Věřte ve své schopnosti a hru  zbytečně nekomplikujte.

 • JAK HRÁČE NAUČIT ČINIT TA SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ NA KURTU?

Dovednost činit rozhodnutí je schopnost hráče vybrat rychle a přesně to správné řešení z několika možností.  Učinit rozhodnutí provází následují proces:

 • seznámení se situací (po znamení rozhodčím)
 • posouzení celé situace vzhledem ke skutečnostem, kolik míčů zbývá, jaké je skóre, jestli hráč může hrát rovnou směrem na jacka/jestli může hned skórovat
 • výběr několika možností
 • zvážení/posouzení risku/úspěchu možností
 • výběr řešení - vhodného hodu
 • zahrání a posouzení

Role trenéra: podpořit a vylepšit schopnost hráče jít tímto procesem rychle a efektivně, podpořit schopnost naučení tohoto procesu praxí během tréninku.

 •  MOMENTUM

Obecně můžeme přirovnat momentum k tempu.Tempo zápasu může mít také dopad na sportovní výkon hráčů. Hráči se mohou touto atmosférou nechat strhnout, nebo naopak můžou toto tempo nastavit  udržovat tuto atmosféru v jejich prospěch. Pokud hráč například prohrává, momentum může ovlivnit tak, že zápas zpomalí. Práce s momentem je velmi dobrá strategie hráčů, kteří s momentem zápasu pracují záměrně a učí se jej měnit v tréninkovém prostředí. Momentum může hráč získat již během warm upu nebo v call roomu.

Ve sportu boccia se hovoří o třech fázích momenta, které vytvářejí průběh zápasu:

 • momentum pro

 • momentum v rovnováze

 • momentum proti

V analýzách zápasů se dá momentum se dá zmapovat pomocí křivky.

Příklad notační analýzy křivky momenta zápasu páru BC3
(archiv reprezentace)