TRENÉR NÁRODNÍ ÚROVNĚ

akreditovaný trenérský kurz

Základní stupeň vzdělání, po jehož dosažení je trenér registrován jako boccia trenér národní úrovně u národní členské organizace BISFed – České federace SH a také u Mezinárodní federace BISFed jako BISFed Coach Level I. je KURZ – BOCCIA TRENÉR NÁRODNÍ ÚROVNĚ.

Kurz se skládá ze všeobecné a specializované části v celkovém rozsahu 54,5 hod., na základě osnovy, kterou určuje ČFSH. Studium je zakončeno písemným testem a praktickými zkouškami.

Školící pracoviště pro kurz Boccia trenér národní úrovně je FTVS UK v Praze ve spolupráci s členskou národní organizací BISFed. Garantem pro obecnou část studia je Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů FTVS UK v Praze a garantem speciální části je Česká federace SH ve spolupráci s BISFed. Speciální část je připravována akreditovaným lektorem pro vzdělání trenérů na národní úrovni ve spolupráci s mezinárodním lektorem Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

Podmínky udělení trenérské licence:

  1. Certifikát Boccia trenér národní úrovně
  2. podpis etického kodexu trenéra národní úrovně
  3. minimálně 18 let
  4. minimálně šest měsíců na trenérské pozici asistent trenéra (potvrzuje TJ/SK, eviduje Česká federace SH)
  5. členství v ČFSH

Platnost trenérské licence:

Trenérská licence se uděluje na čtyři roky. Platnost lze prodloužit doškolováním a prokazatelnou trenérskou činností. Platnost prodlužuje vedoucí realizačního týmu sportu boccia ČFSH po doložení všech podkladů.

Licence pozbývá platnosti, pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění.

Evidence:

Evidenci národních trenérů vede realizační tým boccii České federace SH.