TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ

paralympijský cyklus 2021 - 2024

TYPY TURNAJŮ

  • MISTROVSTVÍ REPUBLIKY (v jednotlivcích, párech a týmech)

  • JINÉ CELOREPUBLIKOVÉ TURNAJE
  • MEZINÁRODNÍ ZÁVODY, KTERÉ NEJSOU ZÁPSANÉ V KALENDÁŘI MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITY (otevřené turnaje s mezinárodní účastí)*
  • REGIONÁLNÍ TURNAJE (turnaje na klubové úrovni pro začínající hráče)

* Turnaje s mezinárodní účastí jsou turnaje otevřené pro všechny české hráče, na které jsou pozváni také hráči z jiných zemí. Mezinárodní turnaje jsou turnaje, na kterých se utkávají reprezentační týmy jednotlivých zemí.

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ

Turnaje národní úrovně pro všechny české hráče mohou pořádat TJ/SK či sportovní svazy. Výjimkou je Mistrovství České republiky.

Mistrovství České republiky v jednotlivcích, párech a týmech bude pořádat vždy jednou ročně národní členská organizace Česká federace SH nebo může jeho pořádáním pověřit jinou organizaci.  Vítězové jednotlivých klasifikačních tříd získávají titul Mistr České republiky pro daný rok.  

Turnaje národní úrovně se mohou účastnit všichni sportovci ČR. Počet hráčů, kteří se jednotlivých turnajů účastní, závisí od kapacity pořadatele. Na všech turnajích národní úrovně mají všichni hráči a asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK.

Herní systém je vytvořen národní členskou organizací Českou federací SH. V případě, že jiný svaz má svůj vlastní herní systém, může jej použít na svém turnaji. Pokud dojde v období 2021–2024 na genderové rozdělení na mezinárodní úrovni, RTB se dohodne na plánu asimilace a úpravě herního systému pro turnaje národní úrovně.

Na všech turnajích národní úrovně je povinnost řídit se aktuálními pravidla pro sport boccia, vydaná BISFed. V českém jazyce k dispozici na stránkách BISFed.

O finanční prostředky na pořádání turnajů je možné žádat nově zřízenou Národní sportovní agenturu (dále jen NSA). 

Mimo státní finanční prostředky z NSA je možnost si o finance žádat na krajské, městské či obecní úřady, na nadace či k soukromým subjektům.

NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ - paralympijský cyklus 2021 - 2024

Pro nový paralympijský cyklus budou do systému národní soutěže zahrnuty všechny v ČR pořádané turnaje, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni a splňují  pravidla soutěžního řádu 2021. Tyto budou zapsány do jednotného kalendáře a body na nich získané se sportovcům započítají do národního žebříčku.

Systém výpočtu národního žebříčku je sjednocen se systémem Mezinárodní federace BISFed. Takto spolehlivě reflektuje herní úroveň sportovců z dlouhodobého hlediska.

  • Způsob výpočtu národního žebříčku

Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje) se hodnota bodů sníží na polovinu. Body získáné v turnajích 2021 budou přičteny do 5ti pracovních dnů od konce turnaje.

V důsledku pandemie zůstal národní žebříček pro rok 2020 nezměněn a výše uvedené termíny odečtů se prodlužují o 1 rok.

  • Zařazení nového hráče

Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.

Nový hráč může být nasazený v Národním turnaji až poté, co mu bude přidělena klasifikační třída národním klasifikátorem .

Pokud nový hráč nebude před svým prvním turnajem oklasifikován národním klasifikátorem, výsledek nebude platný pro zařazení hráče do národního žebříčku.

  • Bodování

Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:

1. místo: 21 bodů
2. místo: 19 bodů
3. místo: 17 bodů
4. místo: 15 bodů
5. místo: 13 bodů
6. místo: 12 bodů
7. místo: 11 bodů
8. místo: 10 bodů
9. místo:   8 bodů
10. místo: 7 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 5 bodů
13. místo: 4 body
14. místo: 3 body
15. místo: 2 body
16. místo: 1 bod
(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)

  • Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním Mistrovství ČR. V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, kterého se zúčastnil.