TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ

paralympijský cyklus 2021 - 2024

 • TYPY TURNAJŮ NÁRODNÍ ÚROVNĚ
 • PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ
 • DEFINICE A VÝPOČET NÁRODNÍHO ŽEBŘÍČKU HRÁČŮ

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA

 • TYPY TURNAJŮ

- MISTROVSTVÍ REPUBLIKY (v jednotlivcích, párech a týmech)
- JINÉ CELOREPUBLIKOVÉ TURNAJE
- MEZINÁRODNÍ ZÁVODY, KTERÉ NEJSOU ZÁPSANÉ V KALENDÁŘI MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITY (otevřené turnaje s mezinárodní účastí)*
- REGIONÁLNÍ TURNAJE (turnaje na klubové úrovni pro začínající hráče)

* Turnaje s mezinárodní účastí jsou turnaje otevřené pro všechny české hráče, na které jsou pozváni také hráči z jiných zemí. Mezinárodní turnaje jsou turnaje, na kterých se utkávají reprezentační týmy jednotlivých zemí.

Všechny české turnaje, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni, budou zapsány do jednotného kalendáře a body na nich získané se sportovcům započítají do národního žebříčku.

 • PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ
 • Pořadatelé

Turnaje národní úrovně pro všechny české hráče mohou pořádat TJ/SK či sportovní svazy. Výjimkou je Mistrovství České republiky.

Mistrovství České republiky v jednotlivcích, párech a týmech bude pořádat vždy jednou ročně národní členská organizace Česká federace SH nebo může jeho pořádáním pověřit jinou organizaci.  Vítězové jednotlivých klasifikačních tříd získávají titul Mistr České republiky pro daný rok.  

 • Hráči

Turnaje národní úrovně se mohou účastnit všichni sportovci ČR. Počet hráčů, kteří se jednotlivých turnajů účastní, závisí od kapacity pořadatele. Na všech turnajích národní úrovně mají všichni hráči a asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), který reprezentuje jejich TJ nebo SK.

 • Herní systém

Herní systém je vytvořen národní členskou organizací Českou federací SH. V případě, že jiný svaz má svůj vlastní herní systém, může jej použít na svém turnaji. Pokud dojde v období 2021–2024 na genderové rozdělení na mezinárodní úrovni, RTB se dohodne na plánu asimilace a úpravě herního systému pro turnaje národní úrovně.

 • Pravidla

Na všech turnajích národní úrovně je povinnost řídit se aktuálními pravidla pro sport boccia, vydaná BISFed. V českém jazyce k dispozici na stránkách BISFed.

 • Financování

Do roku 2020 byly turnaje národní úrovně definovány v programech MŠMT a o finanční prostředky na pořádání turnajů bylo možné požádat MŠMT. Od roku 2021 bude financování sportu v ČR, včetně sportu handicapovaných, řídit nově zřízená Národní sportovní agentura (dále jen NSA). Bližší informace k financování však zatím nejsou známy a budou zveřejňovány v průběhu roku na následující rok.

Mimo státní finanční prostředky z NSA je možnost si o finance žádat na krajské, městské či obecní úřady, na nadace či k soukromým subjektům.

 • NÁRODNÍ ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ - paralympijský cyklus 2021 - 2024

Pro nový paralympijský cyklus jsme aktualizovali národní koncepci a do systému národních soutěží budou zahrnuty všechny v ČR pořádané turnaje boccia, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni. Všechny české turnaje, které jsou alespoň na celorepublikové úrovni, budou zapsány do jednotného kalendáře a body na nich získané se sportovcům započítají do národního žebříčku.

Systém výpočtu národního žebříčku jsme pro nový paralympijský cyklus také upravili. Sjednotili jsme jej se systémem Mezinárodní federace sportu boccia BISFed tak, aby co nejspolehlivěji reflektoval herní úroveň sportovců z dlouhodobého hlediska.

 • Způsob výpočtu národního žebříčku

Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2 let. Po uplynutí 1 roku od konání turnaje (k datu začátku turnaje) se hodnota bodů sníží na polovinu.

 • Aktualizace národního žebříčku

Aktualizace národního žebříčku bude provedena vždy do 2 týdnů po skončení každého turnaje pro přičtení bodů a k datu začátku turnaje po uplynutí 1 roku od turnaje pro snížení hodnoty bodů na polovinu.

 • Zařazení nového hráče

Podmínkou zařazení nového hráče do národního žebříčku je klasifikace hráče národním klasifikátorem a účast hráče na prvním turnaji. Pozice v národním žebříčku bude hráči přidělena dle výsledku na prvním turnaji. Noví hráči budou tímto způsobem do národního žebříčku průběžně zařazováni.

Pokud nový hráč (národně oklasifikovaný) bude zařazen na svém prvním turnaji národní úrovně do kategorie open (dohromady s jinými klasifikačními třídami či s neoklasifikovanými hráči), bude do národního žebříčku zařazen se ziskem 1 bodu za všechny hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích ve své klasifikační třídě.

Pokud se turnaje zúčastní 2 noví hráči (národně oklasifikovaní) a oba budou hrát v kategorii open, budou do národního žebříčku seřazeni dle umístění na turnaji se ziskem 1 bodu, a to za hráče své klasifikační třídy, kteří hrají na turnajích ve své klasifikační třídě.

Pokud nový hráč nebude před svým prvním turnajem oklasifikován národním klasifikátorem, výsledek nebude platný pro zařazení hráče do národního žebříčku.

 • Bodování

Počet bodů udělených za pořadí hráčů v jednotlivých turnajích:

1. místo: 21 bodů
2. místo: 19 bodů
3. místo: 17 bodů
4. místo: 15 bodů
5. místo: 13 bodů
6. místo: 12 bodů
7. místo: 11 bodů
8. místo: 10 bodů
9. místo:   8 bodů
10. místo: 7 bodů
11. místo: 6 bodů
12. místo: 5 bodů
13. místo: 4 body
14. místo: 3 body
15. místo: 2 body
16. místo: 1 bod
(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)

 • Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u více hráčů rozhodne o pořadí hráčů v národním žebříčku pozice získaná na posledním Mistrovství ČR. V případě, že se hráč nezúčastnil Mistrovství ČR rozhodne jeho umístění na posledním turnaji národní úrovně, kterého se zúčastnil.