BISFED MÍTINK

Porada Mezinárodní federace BISFed a zástupci členských zemí.

Mezinárodní federace BISFed organizuje další sérii konferenčních hovorů se zástupci členských zemí. Hlavními tématy programu jsou informace o soutěžích, včetně paralympijských her 2020 a nový proces licencování míčů.